Yıl 2015, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 126 - 131 2015-07-15

Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi İşleminde Sedasyon Uygulamalarında Ramsey Sedasyon Skalası ile Bispektral İndeks Monitörizasyonunun Karşılaştırılması

Nagihan POLAT [1] , Yüksel ELA [2] , Serdar KOKULU [3] , Elif BAKİ [4] , Sezgin YILMAZ [5] , Remziye SIVACI [6]


Objective: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is the process of displaying channels

Amaç: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERKP) pankreas, safra kesesi ve karaciğerin drenajını sağlayan kanalların görüntülenmesi işlemidir. Bu işlem esnasında bilinçli sedasyon amacıyla propofol sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmamızda, ERKP işlemi esnasında propofolle uygulanan hekim kontrollü sedasyon ile bispektral indeks kontrollü sedasyonu (BİS) karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 18-75 yaşları arasında, 60 olgu çalışmaya alındı. Hastalar rastgele iki gruba ayrıldıktan sonra grup 1 hastalara ramsey sedasyon skalası 3-4 olacak şekilde hekim tarafından propofol aralıklı bolus dozlar şeklinde verildi. Grup 2 hastalara ise BİS değeri 60-85 arasında olacak şekilde propofol bolus dozlar uygulandı. Hastaların her 5 dakikada bir SpO2, sistolik, diastolik ve ortalama kan basınçları, kalp atım hızı, komplikasyonlar ve yan etkiler, işlem süresi, hastanın uyanıklık durumu kaydedildi.
Bulgular: Her iki grupta demografik veriler arasında anlamlı bir fark yoktu. Hastaların vital bulguları benzerdi. Gruplar arasında komplikasyonlar açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Her iki gruba bakıldığında ortalama işlem süreleri birbirlerine yakınken, hastaların derlenme süresi BİS kontrollü grupta anlamlı olarak daha kısa tespit edildi.
Sonuç: ERKP esnasında uygulanan sedasyonda, bisipektral indeks monitörizasyonu hekim kontrollü sedasyon kadar güvenlidir. 

 
 • Turan M, Karadayı K, Duman M, ve ark. En- doskopik retrograd kolanjiopankreatografi nin intraoperatif sedasyon üzerine etkileri. Türk (ERKP) deneyimimiz. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi Anesteziyoloji ve Reananimasyon Derneği Der- 2003;25(4):171-6.
 • Balcı C, Sıvacı RG, Saka O, Akbulut G. Desf- luran ve sevofluranın derlenme sürelerinin bispektral indeks değerleri ile karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 2006;14(1):32-6.
 • Ma PL, Zhao JZ, Su JW, Li Q, Wang Y. Com- parison of reliability of BIS and sedation of dexmedetomidine infusion in patients un- - agitation scale in assesing the depth of se- dergoing f unctional endoscopic sinus surgery dation in patients treated with mechanical ven- tilation. Zhonguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 2006;18(6):323-6.
 • Consales G, Chelazzi C, Rinaldi S, De Gaudio AR. BIS compared to ramsay score for sedati- on monitoring in intensive care ünits. Minerva Anestesiol 2006:72(5):329-36. 2002:68(4):248-51.
 • Koç H, Erk G, Apaydın Y, Horasanlı E, Yiğitbaşı B, Dikmen B. Epidural anestezi ile herni operas- yonu uygulanan hastalarda klasik türk müziği- gisi 2009;37(6):366-73.
 • Lui S, Chiu AA, Carpenter RL, et al. Fen- tanyl prolongs lidocaine spinal anesthesia without prolonging recovery. Anesth Analg 1995;80(4):730-4.
 • Göksu S, Arık H, Demiryürek S, et al. Effect under local anaesthesia. Eur J Anaesthesiol 2007;7(1):1-7.
 • Riphaus A, Stergiou N, Wehrmann T. Sedati- on with propofol for routine ERCP in high-risk octogenarians: a randomized,controlled study. Am J Gastroenterol 2005;100(9):1957-63.
 • Demiraran Y, Korkut E, Tamer A, et al. The comparison of dexmedetomidine and midazo- lam used for sedation of patients during upper endoscopy: a prospective, randomized study. Can J Gastroenterol 2007;21(1):25-9.
 • Zacny JP, Lichtor JL, Coalson DW, et al. Sub- jective and psychomotor effects of subanest- hetic doses of propofol in heal thy volunteers. Anesthesiology 1992;76(5):696-702.
 • Reves JG, Glass PSA, Lubarsky DA. Anesthe- sia. In: Miller RD. Intravenous nonopioid anest- hetics. 6th Edition. New York: Churchill Livings- tone, 2005:317-79.
 • Camu F. Moderm anesthetic. In: Jürgen S, Helmut S. Modern ıntravenous anesthetic. 2th Edition. Berlin: Heideberg, 2004;363-77.
 • White P, Romero G. Clinical anesthesia. In: Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK. Nonopioid intravenous anestesia. 5th Edition. Philadelp- hia: Lipincott Williams and Wilkins, 2006;334
 • Benedict P,Tremper K. Anesthesiology. In: Longnecker D, Brown D. The anesthetic plan for healthy patients. 1th Edition. Pennsylvania: The Mcgraw-Hill Company, 2008;68-87.
 • Prielipp RC, Wall MH, Tobin JR, et al. Dex- medetomidine-induced sedation in volunteers decreases regional and global cerebral blood flow. Anesth Analg 2002;95(4):1052-9.
 • İyilikçi L, Çakmak Ş , Ögdül E, ve ark. Ame- liyathane dışı anestezi uygulamalarında dene- yimlerimiz . Türk Anesteziyoloji Reanimasyon Derneği Dergisi 2006;34(3):169-76.
 • Sleigh JW, Donovan J. Comparison of bis- pectral index, 95% spectral edge frequency and approximate entropy of the EEG, with changes in heart rate variability during induction of ge- neral anaesthe sia. Br J Anaesth 1999;82(5):666
 • Guignard B, Menigaux C, Dupont X, et al. The effect of remifentanil on the bispectral index change and hemodynamic responses after orotracheal intubation. Anesth Analg 2000;90(1):161-7.
 • Kussman BD, Gruber EM, Zurakowski D, et al. Bispectral index monitoring during infant cardiac surgery: relationship of BIS to the stress response and plasma fentanyl levels. Paediatr Anaesth 2001;11(6):663-9.
Birincil Dil en
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Yazar: Nagihan POLAT

Yazar: Yüksel ELA

Yazar: Serdar KOKULU

Yazar: Elif BAKİ

Yazar: Sezgin YILMAZ

Yazar: Remziye SIVACI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2015

Bibtex
APA POLAT, N , ELA, Y , KOKULU, S , BAKİ, E , YILMAZ, S , SIVACI, R . (). . , 16 (2) , 126-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17437/182656
MLA POLAT, N , ELA, Y , KOKULU, S , BAKİ, E , YILMAZ, S , SIVACI, R . "". 16 ( ): 126-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17437/182656>
Chicago POLAT, N , ELA, Y , KOKULU, S , BAKİ, E , YILMAZ, S , SIVACI, R . "". 16 ( ): 126-131
RIS TY - JOUR T1 - AU - Nagihan POLAT , Yüksel ELA , Serdar KOKULU , Elif BAKİ , Sezgin YILMAZ , Remziye SIVACI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 131 VL - 16 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi %A Nagihan POLAT , Yüksel ELA , Serdar KOKULU , Elif BAKİ , Sezgin YILMAZ , Remziye SIVACI %T %D 2015 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD POLAT, Nagihan , ELA, Yüksel , KOKULU, Serdar , BAKİ, Elif , YILMAZ, Sezgin , SIVACI, Remziye . "". Kocatepe Tıp Dergisi 16 / 2 (Temmuz 2015): 126-131 .
AMA POLAT N , ELA Y , KOKULU S , BAKİ E , YILMAZ S , SIVACI R . . KTD. 2015; 16(2): 126-131.
Vancouver POLAT N , ELA Y , KOKULU S , BAKİ E , YILMAZ S , SIVACI R . . Kocatepe Tıp Dergisi. 2015; 16(2): 131-126.