Yıl 2015, Cilt 16 , Sayı 3, Sayfalar 172 - 177 2015-08-23

Hemoroidal Hastalıkta Başvuru Gecikmesine Neden Olan Faktörlerin İrdelenmesi

Ali Cem YENER [1] , Arif Hakan DEMİREL [2]


Objective: To reveal the demographic, etiologic, psychosocial factors in the hemorrhoidal disease and the effects of delay in application

Amaç: Hemoroidal hastalıkta demografik, etiyolojik, psikososyal faktörlerin irdelenmesi ve başvuru gecikmesine olan etkilerinin araştırılması.

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi polikliniğinde hemoroidal hastalık tanısı konulan 100 hasta ile görüşme yapılarak bir anket formu dolduruldu.

Bulgular: Çalışma grubu yaşları 18 ile 76 arasında deği- şen 100 hastayı kapsamaktaydı. Çalışmaya alınan hastaların %48’i erkek, %52’si kadın idi. Hastalarımızın %38’i ilk semptomu hissettiğinde 7 gün içerisinde polikliniğe başvurmuş, %62’si ise çeşitli nedenlerden dolayı başvuruda gecikmişlerdi. Hastaların %4’ünün sağlık güvencesi yoktu, Bu hastaların hepsi başvuruda gecikmişti. Hastaların eğitim düzeyleri yükseldikçe hemoroidlerin evresi düşüyordu (p=0,033). Hekime başvurmada gecikme ile eğitim düzeyleri arasında negatif bir anlamlı ilişki bulundu (p=0,05). Kanama, ağrı ve kaşıntı şikâyeti olan hastaların ilk şikâyetleri ile başvuru tarihleri arasındaki süre bu semptomları olmayanlara göre daha uzundu. Karşı cinsiyetteki hekimlerden çekinen hastalar ile çekinmeyenler arasında başvuruda gecikme bakımından önemli bir farklılık yoktu.

Sonuç: Ailede anorektal hastalık öyküsü, meslekler, ayrı- ca gebelik ve obezite hemoroidal hastalık etiyolojisinde etkili bulundu. Eğitim düzeyi yüksek olan hastalarda baş- vuruda gecikme oranı ve hemoroidlerin evresi daha dü- şüktü. Sağlık güvencesi bulunmaması başvuruda gecikmeye neden olmaktaydı. Ağrı, kanama ve kaşıntı şikâyeti olan hastalar başvuruda gecikmişlerdi.

  • Baykan A, Bumin C (Editör). Cerrahi. In: Ceylan İ, Uysal S, Törüner A, ve ark. Anorektal hastalıklar. 1nci Baskı, Ankara: Türkiye Klinikleri Yayınevi, 1996: 417–
  • Schrock TR (Editor). Gastrointestinal diseases pat- hophysiology/diagnosis/management. In: Sleisen- ger MH, Fordtran JS. Examination of anorectum and diseases of anorectum. 5th Edition, Philadelphia: Saunders, 1993:1494–516.
  • Menteş NK (Editör). Klinik gastroenteroloji. In: Anal lezyonlar. 4ncü Baskı, İzmir: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları,1982:372–6.
  • Ünal’mış KM. Hemoroidlerde etiyolojik değer- lendirme. Uzmanlık tezi. İstanbul: Sağlık Bakanlığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, 19 Sayek İ (Editör). Temel cerrahi. In: Terzi C, Füzun M. Anorektumun benign hastalıkları. In: Sayek İ. 3ncü Baskı, Ankara: Güneş Kitabevi, 2004:1256–68.
  • Johanson JF, Sonnenberg A. The prevalance of hemorrhoids and chronic constipation: An a risk factor for hemorrhoids. Am J Gastroenterol epidemiologic study. Gastroenterology 1990; 98(2): 380–
  • Johanson JF, Sonnenberg A. Constipation is not Geçim İE. Hemoroidal hastalık. Kolon Rektum Hast. Derg. 2011;21(4):145-59
  • İnce M, Özdemir Y, Küçükerdönmez Ö, Akın ML. Gençlerde hemoroidal hastalık: etiyolojik risk faktörleri. Anatol J Clin Investig 2012;6(2):109-12
  • Faccini M, Zuccon W, Caputo P, et al. Hemorrhoids: 1986; 76(3): 264–9. epidemiology and correlation with chronic consti- and medical care in Dutch adults. Am J PublicHealth pation. Ann İtal Chir 2001; 72(3): 337-9. and severe overweight with self-reported illness
  • Negri E, Paqano R, Decarli A, La Vecchia C. Body weight and the prevalance of chronic diseases. J EpidemiolCommunityHealth 1988; 42(1): 24–9.
Birincil Dil en
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Yazar: Ali Cem YENER

Yazar: Arif Hakan DEMİREL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ağustos 2015

Bibtex
APA YENER, A , DEMİREL, A . (). . , 16 (3) , 172-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17438/182668
MLA YENER, A , DEMİREL, A . "". 16 ( ): 172-177 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17438/182668>
Chicago YENER, A , DEMİREL, A . "". 16 ( ): 172-177
RIS TY - JOUR T1 - AU - Ali Cem YENER , Arif Hakan DEMİREL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 177 VL - 16 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi %A Ali Cem YENER , Arif Hakan DEMİREL %T %D 2015 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 16 %N 3 %R %U
ISNAD YENER, Ali Cem , DEMİREL, Arif Hakan . "". Kocatepe Tıp Dergisi 16 / 3 (Ağustos 2015): 172-177 .
AMA YENER A , DEMİREL A . . KTD. 2015; 16(3): 172-177.
Vancouver YENER A , DEMİREL A . . Kocatepe Tıp Dergisi. 2015; 16(3): 177-172.