Yıl 2015, Cilt 16 , Sayı 4, Sayfalar 260 - 264 2016-03-31

Tırnak Tutulumu Olan ve Olmayan Psoriazis Hastalarında Tırnak Yatağı ve Tırnak Plağı Kalınlığının Sonografik Olarak Değerlendirilmesi

Emine Nur Rifaioğlu [1] , Nilgün Üstün [2] , Bilge Bülbül Şen [3] , Özlem Ekiz [4]


Amaç: Psoriazis toplumda %1-3 sıklıkta görülen deri, eklemler ve tırnakları, tutan eritemli skuamlı inflamatuar bir hastalıktır. Psoriazis hastalarında tırnak tutulumu sıklığı %15-% 69 arasında değişmektedir. Ankilozan spondilit ise psoriatik artrit gibi seronegatif spondilartritlerdendir. Ultrasonografi günümüzde yumuşak dokuları değerlendirmek için yaygın kullanılan non invaziv bir görüntüleme yöntemidir.
Bu çalışmada tırnak tutulumu olan ve olmayan psoriazis hastalarında tırnak yatak ve tırnak plak kalınlıklarını ultrasonografik olarak ölçerek ankilozan spondilit hastaları ve kontrol grubu ile karşılaştırmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem: Otuzyedi psoriazis, 39 ankilozan spondilit hastası ile 33 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Psoriazis hastaları ile ankilozan spondilit ve kontrol grubunun “tırnak plak kalınlığı” ve “tırnak yatak kalınlığı” hasta oturur pozisyonda ve sağ el masa üzerinde nötral pozisyonda iken gri skala ultrasonografi (LOGIQ5Pre, GE, 4-11- MHz lineer prob) ile aynı hekim tarafından sağ el ikinci parmak tırnağında(indeks tırnak) ölçüldü.

Bulgular: Tırnak yatak kalınlıkları psoriazis, ankilozan spondilit ve kontrol grubunda sırasıyla 1.60,1.58,1.51 mm olarak ölçüldü. Tırnak plak kalınlıkları ise psoriazis, ankilozan spondilit ve kontrol grubunda sırasıyla 0.64,0.62,0.68 mm olarak ölçüldü. Psoriazis grubu ile ankilozan spondilit ve kontrol grupları arasında tırnak yatak ve tırnak plak kalınlıkları açısından istatistiksel olarak fark yoktu.(p=0.13,p=0.45)Tırnak yatak kalınlığı, sağ el ikinci parmak tırnağı tutulumu olan hastalarda, olmayanlara göre istatistiksel olarak daha yüksek ölçüldü. (p=0.030)

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda tırnak plak ve tırnak yatak kalınlıkları ultrasonografik olarak değerlendirildiğinde psoriazis grubu ile kontrol grubu ve ankilozan spondilit hastaları arasında fark bulunmadı. Ultrasonografik olarak ölçülen tırnak yatak kalınlıkları sağ el ikinci parmak tırnağı tutulumu olan hastalarda, olmayanlara göre istatistiksel olarak daha yüksekti.

Psoriazis, tırnak, ultrasonografi
 • Jiaravuthisan MM, Sasseville D, Vender RB, F. Murphy, Muhn CY. Psoriasis of the nail: anatomy, pathology, clinical presentation, and a review of the literature on therapy. J Am Acad Dermatol 2007;57(1):1-27.
 • Kyriakou A, Patsatsi A, Sotiriadis D. Detailed analysis of specific nail psoriasis features and their correlations with clinical parameters: a cross-sectional study. Dermatology ;223(3):222-9. Baran R.Theburden of nail psoriasis: an introduction. Dermatology 2010;221(Suppl 1):1-5.
 • Van der Velden HM, Klaassen KM, van de Kerkhof PC, Pasch MC. Finger nail psoriasis reconsidered: a case- control study. J Am Acad Dermatol 2013;69(2):245-52.
 • Glasnović M, Bosnjak I, Sram M, et al. Clinical characteristics of patients with spondylo arthritides and HLA-B27 positive antigen. Coll Antropol 2011;35(2):397
 • Ch'ng SS, Roddy J, Keen HI. A systematic review of ultrasonography as an outcome measure of skin involvement in systemic sclerosis. Int J RheumDis ;16(3):264-72. Jemec GB, Serup J.Ultrasound structure of the human nail plate. Arch Dermatol 1989;125(5):643-6.
 • Dalbeth N, Pui K, LoboM et al. Nail disease in psoriatic arthritis: distal phalangeal bone edema detected by magnetic resonance imaging predicts development of onycholysis and hyperkeratosis. J Rheumatol ;39(4):841-3. Sattler E, Kaestle R, Rothmund G, Welzel J. Confocal laser scanning microscopy, optical coherence tomography and trans onychial waterloss for in vivo investigation of nails. Br J Dermatol 2012;166(4):740-6.
 • Jemec GB, Wulf HC. The applicability of clinical scoring systems: SCORAD and PASI in psoriasis and atopic dermatitis. Acta Derm Venereol 1997;77(5):392-3.
 • Aktan S, Ilknur T, Akin C, Ozkan S. Inter observer reliability of the Nail Psoriasis Severity Index. Clin Exp Dermatol. 2007;32(2):141-4.
 • Gisondi P, Idolazzi L, Girolomoni G. Ultrasonography reveals nail thickening in patients with chronic plaque psoriasis. Arch Dermatol Res 2012;304(9):727-32.
 • Gutierrez M, Wortsman X, Filippucci E, De Angelis R, Filosa G, Grassi W. High-frequency sonography in the evaluation of psoriasis: nail and skin involvement. J UltrasoundMed 2009;28(11):1569-74.
 • Güler ÇF, Özden M, Aydın F, ve ark .Psöriyazis olgularında tırnak tutulum oranları ve NAPSI-PASI korelasyonu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2010;20(2):55
 • Radtke MA, Langenbruch AK, Schafer I, Herberger K, Reich K, Augustin M. Nail psoriasis as a severity indicator: results from the Pso Real study. Patient Relat Outcome Meas 2011;2(1):1-6.
 • Wendling D, Risold JC. Nail fold capillaroscopy and ankylosing spondylarthritis: incidence of anomalies, but absence of diagnostic and prognostic value. Rev Med Interne 1994;15(7):448-51.
 • Sandobal C, Carbo E, Iribas J, Roverano S, Paira S. Ultrasound nail imaging on patients with psoriasis and psoriatic arthritis compared with rheumatoid arthritis and control subjects. J ClinRheumatol 2014;20(1):21-4.
 • Cinotti E, Fouilloux B, Perrot JL, Labeille B, Douchet C, Cambazard F. Confocal microscopy for healthy and pathological nail. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013doi: 1111/jdv.12330.
 • Aydin SZ, Castillo-Gallego C, AshZR,et al. Potential use of optical coherence tomography and high-frequency ultrasound for the assessment of nail disease in psoriasis and psoriatic arthritis. Dermatology 2013;227(1):45-51.
Birincil Dil en
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Yazar: Emine Nur Rifaioğlu

Yazar: Nilgün Üstün

Yazar: Bilge Bülbül Şen

Yazar: Özlem Ekiz

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2016

Bibtex @ { kocatepetip182684, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {260 - 264}, doi = {10.18229/ktd.95940}, title = {Tırnak Tutulumu Olan ve Olmayan Psoriazis Hastalarında Tırnak Yatağı ve Tırnak Plağı Kalınlığının Sonografik Olarak Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Rifaioğlu, Emine Nur and Üstün, Nilgün and Bülbül Şen, Bilge and Ekiz, Özlem} }
APA Rifaioğlu, E , Üstün, N , Bülbül Şen, B , Ekiz, Ö . (2016). Tırnak Tutulumu Olan ve Olmayan Psoriazis Hastalarında Tırnak Yatağı ve Tırnak Plağı Kalınlığının Sonografik Olarak Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi , 16 (4) , 260-264 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17439/182684
MLA Rifaioğlu, E , Üstün, N , Bülbül Şen, B , Ekiz, Ö . "Tırnak Tutulumu Olan ve Olmayan Psoriazis Hastalarında Tırnak Yatağı ve Tırnak Plağı Kalınlığının Sonografik Olarak Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 16 (2016 ): 260-264 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17439/182684>
Chicago Rifaioğlu, E , Üstün, N , Bülbül Şen, B , Ekiz, Ö . "Tırnak Tutulumu Olan ve Olmayan Psoriazis Hastalarında Tırnak Yatağı ve Tırnak Plağı Kalınlığının Sonografik Olarak Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 16 (2016 ): 260-264
RIS TY - JOUR T1 - Tırnak Tutulumu Olan ve Olmayan Psoriazis Hastalarında Tırnak Yatağı ve Tırnak Plağı Kalınlığının Sonografik Olarak Değerlendirilmesi AU - Emine Nur Rifaioğlu , Nilgün Üstün , Bilge Bülbül Şen , Özlem Ekiz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 260 EP - 264 VL - 16 IS - 4 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Tırnak Tutulumu Olan ve Olmayan Psoriazis Hastalarında Tırnak Yatağı ve Tırnak Plağı Kalınlığının Sonografik Olarak Değerlendirilmesi %A Emine Nur Rifaioğlu , Nilgün Üstün , Bilge Bülbül Şen , Özlem Ekiz %T Tırnak Tutulumu Olan ve Olmayan Psoriazis Hastalarında Tırnak Yatağı ve Tırnak Plağı Kalınlığının Sonografik Olarak Değerlendirilmesi %D 2016 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD Rifaioğlu, Emine Nur , Üstün, Nilgün , Bülbül Şen, Bilge , Ekiz, Özlem . "Tırnak Tutulumu Olan ve Olmayan Psoriazis Hastalarında Tırnak Yatağı ve Tırnak Plağı Kalınlığının Sonografik Olarak Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 16 / 4 (Mart 2016): 260-264 .
AMA Rifaioğlu E , Üstün N , Bülbül Şen B , Ekiz Ö . Tırnak Tutulumu Olan ve Olmayan Psoriazis Hastalarında Tırnak Yatağı ve Tırnak Plağı Kalınlığının Sonografik Olarak Değerlendirilmesi. KTD. 2016; 16(4): 260-264.
Vancouver Rifaioğlu E , Üstün N , Bülbül Şen B , Ekiz Ö . Tırnak Tutulumu Olan ve Olmayan Psoriazis Hastalarında Tırnak Yatağı ve Tırnak Plağı Kalınlığının Sonografik Olarak Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2016; 16(4): 264-260.