Yıl 2016, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 109 - 117 2016-10-20

GİARDİASİS TANILI HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE TPI GEN LOKUSU HEDEFLENEREK G. intestinalis GENOTİPLERİNİN PCR – RFLP YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI

Yalçın VURUPALMAZ [1] , Volkan ÖTER [2]


Amaç: Giardia birçok omurgalı konağı enfekte edebilen kamçılı bir bağırsak parazitidir. Giardiasis insan için en yaygın protozoon enfeksiyonu olarak bilinmektedir. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir enfeksiyondur.Farklı coğrafik bölgelerde yaşayan insanlardan izole edilen binden fazla dışkı örneğinden PCR ile elde edilen DNA’nın incelenmesi sonucunda G. intestinalis’in A ve B tiplerinin insan enfeksiyonları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı giardiasis tanılı hastalarda TPI gen lokusu hedeflenerek PCR ve RFLP yöntemi ile G. intestinalis’in moleküler olarak grup A ve grup B olarak genotiplendirilmesi ve bu genotiplerin hastalığın klinik olarak semptomatik ve asemptomatik tablolarla ilişkisi ve genotiplerin dağılımının araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 2008-2011 yılları arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda giardiasis tanısı almış olan 75 hasta dışkı numunesi incelenmiştir. Kist tanısı için lugol ile mikroskopik inceleme, DNA amplifikasyonu için PCR ve genotip tayini için restriksiyon analizi (RFLP) kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda 75 hastanın 69’u semptomatik 6 ’sı asemptomatik olgulardan oluşmaktaydı. Semptomatik 69 olgunun 67’si genotip A olarak bulunmuş iken, 2’si genotip B olarak bulunmuştur. Asemptomatik 6 olgunun tamamı genotip B olarak gözlemlenmiştir.

Sonuç: Semptomatik olgular ile G. intestinalis genotip A arasında anlamlı bir ilişki olduğu (p<0.05) gözlemlenmiştir. Giardiasis tanısı alan olgularda tip A genotipinin sayıca tip B genotipine göre anlamlı olarak (p<0.05) daha fazla olduğunu gözlemlenmiştir.

Giardiasis, PCR, RFLP, Genotip A, Genotip B
  • Özcel MA, Üner A. “Giardiasis”; Daldal N, Özensoy S. Giardia intestlnalis’in morfolojisi ve evrimi. Türkiye Parazitoloji Derneği 1997;14:1-16.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Yazar: Yalçın VURUPALMAZ

Yazar: Volkan ÖTER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Ekim 2016

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip289092, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {109 - 117}, doi = {10.18229/kocatepetip.289092}, title = {GİARDİASİS TANILI HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE TPI GEN LOKUSU HEDEFLENEREK G. intestinalis GENOTİPLERİNİN PCR – RFLP YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {VURUPALMAZ, Yalçın and ÖTER, Volkan} }
APA VURUPALMAZ, Y , ÖTER, V . (2016). GİARDİASİS TANILI HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE TPI GEN LOKUSU HEDEFLENEREK G. intestinalis GENOTİPLERİNİN PCR – RFLP YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Kocatepe Tıp Dergisi , 17 (4) , 109-117 . DOI: 10.18229/kocatepetip.289092
MLA VURUPALMAZ, Y , ÖTER, V . "GİARDİASİS TANILI HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE TPI GEN LOKUSU HEDEFLENEREK G. intestinalis GENOTİPLERİNİN PCR – RFLP YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016 ): 109-117 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/26446/289092>
Chicago VURUPALMAZ, Y , ÖTER, V . "GİARDİASİS TANILI HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE TPI GEN LOKUSU HEDEFLENEREK G. intestinalis GENOTİPLERİNİN PCR – RFLP YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016 ): 109-117
RIS TY - JOUR T1 - GİARDİASİS TANILI HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE TPI GEN LOKUSU HEDEFLENEREK G. intestinalis GENOTİPLERİNİN PCR – RFLP YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI AU - Yalçın VURUPALMAZ , Volkan ÖTER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.289092 DO - 10.18229/kocatepetip.289092 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 117 VL - 17 IS - 4 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.289092 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.289092 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi GİARDİASİS TANILI HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE TPI GEN LOKUSU HEDEFLENEREK G. intestinalis GENOTİPLERİNİN PCR – RFLP YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI %A Yalçın VURUPALMAZ , Volkan ÖTER %T GİARDİASİS TANILI HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE TPI GEN LOKUSU HEDEFLENEREK G. intestinalis GENOTİPLERİNİN PCR – RFLP YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI %D 2016 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 17 %N 4 %R doi: 10.18229/kocatepetip.289092 %U 10.18229/kocatepetip.289092
ISNAD VURUPALMAZ, Yalçın , ÖTER, Volkan . "GİARDİASİS TANILI HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE TPI GEN LOKUSU HEDEFLENEREK G. intestinalis GENOTİPLERİNİN PCR – RFLP YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI". Kocatepe Tıp Dergisi 17 / 4 (Ekim 2016): 109-117 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.289092
AMA VURUPALMAZ Y , ÖTER V . GİARDİASİS TANILI HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE TPI GEN LOKUSU HEDEFLENEREK G. intestinalis GENOTİPLERİNİN PCR – RFLP YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI. KTD. 2016; 17(4): 109-117.
Vancouver VURUPALMAZ Y , ÖTER V . GİARDİASİS TANILI HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE TPI GEN LOKUSU HEDEFLENEREK G. intestinalis GENOTİPLERİNİN PCR – RFLP YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Kocatepe Tıp Dergisi. 2016; 17(4): 117-109.