Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 4, Sayfalar 260 - 263 2019-10-21

PATOLOJİ UZMANI GÖZÜYLE KİST HİDATİK
CYST HYDATID: FROM THE SIGHT OF A PATHOLOGIST

Seda Gün [1] , Özlem Terzi [2] , Filiz Karagöz [3]


AMAÇ: Bu çalışmada üniversitemiz Patoloji Anabilim Dalı’nda, yaklaşık olarak son 10 yılda Kist Hidatik tanısı alan vakaların klinik ve histopatolojik değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Kist Hidatik tanısı alan vakaların bazı sosyo-demografik özellikleri, gönderen bölüm, lezyonun yerleşim yeri, biyopsi materyalinin türü, histopatolojik bulguları, nüks oranları değerlendirildi. Veriler ortalama ± standart sapma (minumum-maksimum) ve sayı (%) şeklinde ifade edildi. Verilerin istatistiksel analizlerinde Ki Kare testi kullanıldı ve istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

BULGULAR: Çalışmanın sonucunda yaklaşık 10 yıllık süreçte üniversitemizde histopatolojik olarak Kist Hidatik tanısı alan 57 hasta olduğu tespit edildi. Hastaların % 56’sı kadın, %44’ü erkekti ve yaş ortalamalarının 40.8±19.1 (4-84) yıl olduğu belirlendi. Yaş grubuna göre incelendiğinde vakalar en sık 40-59 yaş (%33) ve 20-39 yaş (%30) grubunda idi ve cinsiyetler arasında yaş grubu ve yaş ortalaması açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (p>0.05). En sık tutulum karaciğerde (%60) ve ikinci olarak ise akciğerde (%26) saptandı ve cinsiyetler arası tutulum yerine göre anlamlı fark olmadığı (p>0.05) belirlendi. Sadece 6 (%11) vakada skoleks olduğu görüldü.

SONUÇ: Endemik bölgeler dışında Kist Hidatik hastalığının tanısı özellikle de atipik yerleşim yeri mevcutsa zordur. Bu durumda histopatolojik tanı gereklidir.

OBJECTIVE: In this study, we aimed to evaluate the clinical and histopathological findings of Cyst Hydatid patients in the last 10 years at the Department of Pathology of our university.

MATERIAL AND METHODS: In this descriptive study, we evaluated some of the socio-demographic characteristics, origin, location, the type of biopsy material, histopathologic findings and recurrence rates of cyst hydatid patients. Data were expressed as mean ± standard deviation (min-max) and number (%). Chi-square test was used in the statistical analysis of the data and statistical significance level was accepted as p <0.05.

RESULTS: As a result of the study, 57 patients with cystic hydatid were diagnosed histopathologically in our university for 10 years.. According to gender, there were 56% female patients, 44% male patients and mean age was 40.8 ± 19.1 (4-84) years. According to the age group, patients were mostly between of 40-59 years (33%) and 20-39 years (30%). The most frequent involvement was found in the liver (60%) and secondly in the lung (26%). Only 6 (11%) were found to have a scolex.

CONCLUSIONS: Except for endemic areas, hydatid cyst is difficult to diagnose when its in atypical locations. Histopathological diagnosistic confirmation is necessary

 • Aslanabadi S, Zarrintan S, Abdoli-Oskouei S, et al. Hydatidcyst in children: A 10-year experience from Iran. Afr J Paediatr Surg 2013; 10(2): 140-4.
 • Sakamoto T, Gutierrez C. Pulmonary complications of cystic echinococcosis in children in Uruguay. Pathol Int 2005; 55(8): 497-503.
 • Grosso G, Gruttadauria S, Biondi A, et al. Worldwideepidemiology of liver hydatidosis including the Mediterraneanarea. World J Gastroenterol. 2012; 18: 1425-1437.
 • Bektas S, Erdogan N. Y, Sahin G ve ark. Clinicopathological Findings of Hydatid Cyst Disease: A Retrospective Analysis. AnnClinPathol 2016; 4(3): 1071 .
 • Yazar S, Yaman O, Cetinkaya F, et al. Cystic echinococco¬sis in Central Anatolia, Turkey. SaudiMed J 2006; 27: 205- 209.
 • Balkanlı K, Öztek İ,Okay T. Akciğer kist hidatiği ve cerrahi tedavi sonuçlarımız.Türk patoloji Dergisi 1991; 7-1: 45-49.
 • Brundu D, Piseddu T, Stegel G, et al. Retrospectivestudy of humancysticechinococcosis in Italy based on the analysis of hospital dischargere cords between 2001 and 2012. Acta Trop. 2014; 140: 91-6.
 • Kohansal MH, Nourian A, Bafandeh S. Human CysticEchinococcosis in ZanjanArea, Northwest Iran: A Retrospective Hospital Based Survey between 2007 and 2013. Iran J PublicHealth. 2015; 44: 1277-1282.
 • Yucel Y, Seker A, Eser I,et al. Surgicaltreatment of hepatichydatidcysts A retrospectiveanalysis of 425 patients. AnnItalChir 2015; 86: 437-443.
 • Özgür T, Kaya Ö.A, Hakverdi S ve ark. Ekinokokkozis olgularının histopatolojik yönden retrospektif olarak değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi 2013; 40 (4): 641-644
 • Rokni MB. Echinococcosis/hydatidosis in Iran. Iranian J Parasitol 2009; 4: 1-16.
 • Canda MS, Guray M, Canda T,et al. The Pathology of Echinococcosis and the Current Echinococcosis Problem in Western Turkey (A Report of PathologicFeatures in 80 Cases). Turk J MedSci 2003; 33: 369-374.
 • Neil D.T. Liver and gallbaldder. In: Kumar V, Abbas AK, Aster JC (Editors). Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9. Baskı, Canada: Elsevier Saunders, 2015: 821-82
 • Wang H, Li M, Zhang X,et al. Impairment of peripheral Vdelta2 T cells in human cystic echinococcosis. ExpParasitol. 2017 Mar; 174: 17-24
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi Ekim 2019
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6652-4582
Yazar: Seda Gün (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ondokuz Mayıs University School of Medicine,
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9524-5582
Yazar: Özlem Terzi
Kurum: Ondokuz Mayıs University School of Medicine,
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6621-3920
Yazar: Filiz Karagöz
Kurum: Ondokuz Mayıs University School of Medicine,
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip411698, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {260 - 263}, doi = {}, title = {PATOLOJİ UZMANI GÖZÜYLE KİST HİDATİK}, key = {cite}, author = {Gün, Seda and Terzi, Özlem and Karagöz, Filiz} }
APA Gün, S , Terzi, Ö , Karagöz, F . (2019). PATOLOJİ UZMANI GÖZÜYLE KİST HİDATİK. Kocatepe Tıp Dergisi , 20 (4) , 260-263 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/49573/411698
MLA Gün, S , Terzi, Ö , Karagöz, F . "PATOLOJİ UZMANI GÖZÜYLE KİST HİDATİK". Kocatepe Tıp Dergisi 20 (2019 ): 260-263 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/49573/411698>
Chicago Gün, S , Terzi, Ö , Karagöz, F . "PATOLOJİ UZMANI GÖZÜYLE KİST HİDATİK". Kocatepe Tıp Dergisi 20 (2019 ): 260-263
RIS TY - JOUR T1 - PATOLOJİ UZMANI GÖZÜYLE KİST HİDATİK AU - Seda Gün , Özlem Terzi , Filiz Karagöz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 260 EP - 263 VL - 20 IS - 4 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi PATOLOJİ UZMANI GÖZÜYLE KİST HİDATİK %A Seda Gün , Özlem Terzi , Filiz Karagöz %T PATOLOJİ UZMANI GÖZÜYLE KİST HİDATİK %D 2019 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 20 %N 4 %R %U
ISNAD Gün, Seda , Terzi, Özlem , Karagöz, Filiz . "PATOLOJİ UZMANI GÖZÜYLE KİST HİDATİK". Kocatepe Tıp Dergisi 20 / 4 (Ekim 2019): 260-263 .
AMA Gün S , Terzi Ö , Karagöz F . PATOLOJİ UZMANI GÖZÜYLE KİST HİDATİK. KTD. 2019; 20(4): 260-263.
Vancouver Gün S , Terzi Ö , Karagöz F . PATOLOJİ UZMANI GÖZÜYLE KİST HİDATİK. Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(4): 263-260.