Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 4, Sayfalar 245 - 249 2019-10-21

COMPARISON OF HISTOPATHOLOGY RESULTS WITH CLINICAL, LABORATORY, ULTRASONOGRAPHIC FINDINGS IN PATIENTS WITH PATHOLOGIC LYMPHADENOPATHY
PATOLOJİK LENFADENOPATİLERDE KLİNİK, LABORATUAR, ULTRASON BULGULARI İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Pınar Kesik [1] , Can Acıpayam [2] , Fatih Temiz [3] , Nursel Yurttutan [4] , Ahmet Gökhan Güler [5] , Hamide Sayar [6] , Tuğba Kandemir Gülmez [7]


OBJECTIVE: The likelihood of malignancy in lymphadenopathies is 1-3% and the mostly lymphomas are seen. Ultrasonography may be helpful in malignancy with some findings in the differential diagnosis of the disease. In cases where malignancy is suspected, which the diagnosis is incomplete, the biopsy is required. In this study, we aimed to compare sociodemographic data of clinical, laboratory, ultrasound findings and histopathology of patients with pathologic lymphadenopathy.

MATERIAL AND METHODS: For this purpose, among 857 lymphadenopathic patients (328 females-529 males) who were admitted to Kahramanmaras Sütçü İmam University Medical Faculty Hospital between January 2014 and September 2016, 50 patients (39 male, 11 female) were retrospectively evaluated.

RESULTS: The ages of the 50 patients included in the study ranged from 12 months to 192 months. Lymphadenopathy size was over 3 cm in 24 of the patients. Of the lymphadenopathies, 35 had cervical and 15 had non-cervical localization. Among these patients, it was diagnosed with reactive in 35 patients and non-reactive in 15 patients. Of the patients, 38 had benign disease and malignancy was observed in 12 patients. As a result of the statistical analyzes, a significantly correlated relationship was found between pathology results and ultrasonography as well as lymphadenopathy size and the size observed in ultrasonography (p<0.05). In our study, in terms of comparison for usg feature and fever between benign and malign, fever was seen in 12 (31.6%) of benign patients, and 9 (75%) of malignant patients, as there was a significant difference between groups in terms of the presence of fever (p <0.05).

CONCLUSIONS: After examining medical history and physical examination of the patients with lymphadenopathy, lymphadenopathy should be investigated for signs of a serious illness.

Amaç: Lenfadenopatilerde malignite çıkma olasılığı  %1-3 oranındadır ve en sık lenfomalar gözlenir. Ultrasonografi ayırıcı tanıda hekime bazı bulguları ile malignite yönünde yardımcı olabilir. Tanısı kesinleştirilememiş, malignite düşünülen vakalarda biyopsi yapılması esastır. Bu çalışmada patolojik lenfadopatili hastaların sosyo demografik verileri klinik laboratuvar, ultrason  bulguları ve histopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması hedeflenmiştir.

Yöntemler: Bu çalışmada Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Ocak 2014 ve Eylül 2016 tarihleri arasında başvuran 857 lenfadenopatili hastadan (328 kız-529 erkek)  50 adet (39’u erkek, 11’i kız) patolojik lenfadenopatili hasta geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Patolojik lenfadenopati tanılı 50 hastanın yaşları 12-192 ay arasında değişmektedir. Hastaların 24’ünde lenfadenopati boyutu 3 cm’nin üzerindeydi. Lenfadenopatilerden 35’i servikal, 15’i ise servikal dışı lokalizasyona sahipti. Bu hastalardan 35’ine reaktif, 15’ine ise non-reaktif USG sonucu saptandı. Hastalardan 38’inde benign hastalık, 12’sinde ise malignite saptandı. Yapılan istatistiksel analizler neticesinde patoloji sonuçları ile USG özelliği arasında ve aynı zamanda lenfadenopati boyutu ile USG’de tespit edilen boyut arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,05). Çalışmamız da bening ve malign olanların USG özelliği ve ateş açısından karşılaştırılmasında benign olanların 12’sinde (%31,6), malign olanların ise 9’unda (%75) ateş söz konusu olup gruplar arasında ateş varlığı açısından anlamlı farklılık vardır (p<0,05).

Sonuç: Lenfadenopati ile başvuran olgularda öykü ve fizik incelemeden sonra lenfadenopatinin ciddi bir hastalığın belirtisi olup olmadığı araştırılmalıdır.

  • 1- Adelusola KA, Oyelami AO, Odesanmi WO, Adeodu OO. Lymphadenopathy in Nigerianchildren. West Afr J Med 1996;15:97-100. 2- Adesuwa Olu-Eddo N, Egbagbe EE. Peripheral lymphadenopathy in Nigerian children. Niger J Clin Pract 2006;9:134-8. 3- Friedmann AM. Evaluation and management of lymphadenopathy in children. Pediatr Rev 2008;29:53-60. 4- Baptist EC, Villalba MH. Benign enlargement of the mandibulofacial lymph node. Pediatrics 2000;105:467.5- Ahuja A, Ying M. An overview of neck node sonography. Invest Radiol 2002;37:333-42. 6- Ahuja A, Ying M. Sonographic evaluation of cervical lymphadenopathy: is power Doppler sonography routinely indicated? Ultrasound Med Biol 2003;29:353-9.7- Ahuja A, Ying M. Sonography of neck lymph nodes. Part II: abnormal lymph nodes. Clin Radiol 2003;58:359-66.8- Ahuja AT, Ying M. Sonographic evaluation of cervical lymph nodes. AJR Am J Roentgenol 2005;184:1691-9.9- Herzog LW. Prevalence of lymphadenopathy of the head and neck in infants and children. Clin Pediatr (Phila)1983;22:485-7. 10- Karadeniz C, Oguz A, Ezer U, Oztürk G, Dursun A. The etiology of peripheral lymphadenopathy in children. Pediatr Hematol Oncol 1999;16:525-31.11- Oguz A, Karadeniz C, Temel EA, Citak EC, Okur FV. Evaluation of peripheral lymphadenopathy in children. Pediatr Hematol Oncol 2006;23:549-6112- Tekgül H, Oztop S, Cetingül N, Soydan S, Nisli G. A prospective study of peripheral lymphadenopathy in childhood. J Trop Pediatr 1997;43:117-8.13- Kumral A, Olgun N, Uysal KM, et al. Assessment of peripheral lymphadenopathies: experience at a pediatric hematology-oncology department in Turkey. Pediatr Hematol Oncol 2002;19:211-8.14- Sierra ML, Vegas E, Blanco-González JE, et al. Kikuchi's disease with multisystemic involvement and adverse reaction to drugs.Pediatrics 1999;104(2):e24.15- Lin SH, Ko WS, Lee HS, Hwang WS. Kikuchi's disease associated with lupus-like syndrome--a fatal case. J Rheumatol 1992;19:1995-6.16- Ahuja AT, Ying M, Ho SY, et al. Ultrasound of malignant cervical lymph nodes. Cancer Imaging 2008;8:48-56.17- Selimoğlu MA, Selimoğlu E, Alp H. Çocuklarda Servikal Lenfadenopati. T Klin J Pediatr 1998;7: 14-17. 18- Knight PJ, Mulne AF, Vassy LE. When is lymph node biopsy indicated in children with enlarged peripheral nodes. Pediatrics 1982;69:391-6.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi Ekim 2019
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Yazar: Pınar Kesik
Ülke: Turkey


Yazar: Can Acıpayam

Yazar: Fatih Temiz

Yazar: Nursel Yurttutan

Yazar: Ahmet Gökhan Güler

Yazar: Hamide Sayar

Yazar: Tuğba Kandemir Gülmez

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip430049, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {245 - 249}, doi = {10.18229/kocatepetip.430049}, title = {PATOLOJİK LENFADENOPATİLERDE KLİNİK, LABORATUAR, ULTRASON BULGULARI İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Kesik, Pınar and Acıpayam, Can and Temiz, Fatih and Yurttutan, Nursel and Güler, Ahmet Gökhan and Sayar, Hamide and Kandemir Gülmez, Tuğba} }
APA Kesik, P , Acıpayam, C , Temiz, F , Yurttutan, N , Güler, A , Sayar, H , Kandemir Gülmez, T . (2019). PATOLOJİK LENFADENOPATİLERDE KLİNİK, LABORATUAR, ULTRASON BULGULARI İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Kocatepe Tıp Dergisi , 20 (4) , 245-249 . DOI: 10.18229/kocatepetip.430049
MLA Kesik, P , Acıpayam, C , Temiz, F , Yurttutan, N , Güler, A , Sayar, H , Kandemir Gülmez, T . "PATOLOJİK LENFADENOPATİLERDE KLİNİK, LABORATUAR, ULTRASON BULGULARI İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kocatepe Tıp Dergisi 20 (2019 ): 245-249 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/49573/430049>
Chicago Kesik, P , Acıpayam, C , Temiz, F , Yurttutan, N , Güler, A , Sayar, H , Kandemir Gülmez, T . "PATOLOJİK LENFADENOPATİLERDE KLİNİK, LABORATUAR, ULTRASON BULGULARI İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kocatepe Tıp Dergisi 20 (2019 ): 245-249
RIS TY - JOUR T1 - PATOLOJİK LENFADENOPATİLERDE KLİNİK, LABORATUAR, ULTRASON BULGULARI İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Pınar Kesik , Can Acıpayam , Fatih Temiz , Nursel Yurttutan , Ahmet Gökhan Güler , Hamide Sayar , Tuğba Kandemir Gülmez Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.430049 DO - 10.18229/kocatepetip.430049 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 245 EP - 249 VL - 20 IS - 4 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.430049 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.430049 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi PATOLOJİK LENFADENOPATİLERDE KLİNİK, LABORATUAR, ULTRASON BULGULARI İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Pınar Kesik , Can Acıpayam , Fatih Temiz , Nursel Yurttutan , Ahmet Gökhan Güler , Hamide Sayar , Tuğba Kandemir Gülmez %T PATOLOJİK LENFADENOPATİLERDE KLİNİK, LABORATUAR, ULTRASON BULGULARI İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2019 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 20 %N 4 %R doi: 10.18229/kocatepetip.430049 %U 10.18229/kocatepetip.430049
ISNAD Kesik, Pınar , Acıpayam, Can , Temiz, Fatih , Yurttutan, Nursel , Güler, Ahmet Gökhan , Sayar, Hamide , Kandemir Gülmez, Tuğba . "PATOLOJİK LENFADENOPATİLERDE KLİNİK, LABORATUAR, ULTRASON BULGULARI İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kocatepe Tıp Dergisi 20 / 4 (Ekim 2019): 245-249 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.430049
AMA Kesik P , Acıpayam C , Temiz F , Yurttutan N , Güler A , Sayar H , Kandemir Gülmez T . PATOLOJİK LENFADENOPATİLERDE KLİNİK, LABORATUAR, ULTRASON BULGULARI İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. KTD. 2019; 20(4): 245-249.
Vancouver Kesik P , Acıpayam C , Temiz F , Yurttutan N , Güler A , Sayar H , Kandemir Gülmez T . PATOLOJİK LENFADENOPATİLERDE KLİNİK, LABORATUAR, ULTRASON BULGULARI İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(4): 249-245.