Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 43 - 47 2020-01-16

Göz Kapağındaki Lezyonların Klinikopatolojik Özellikleri
CLINICOPATHOLOGICAL FEATURES OF EYELID LESIONS

Meydan TURAN [1] , Gülay TURAN [2]


AMAÇ: Göz kapağındaki lezyonların demografik özelliklerini ve histopatolojik sonuçlarını değerlendirmek.

GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2014- Ocak 2017 tarihleri arasında göz kapağından kitle eksizyonu yapılmış 167 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tümör lokalizasyonu ve histopatolojik sonuçları değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmamızdaki kapak tümörlerinin 145 (%86.83)’inin benign 22 (%13.17)’sinin malign olduğu saptandı. Hastaların yaş ortalaması 52.89±15.85 yıl ve yaşları 15 ile 86 arasında değişmekteydi. Hastaların 64’ü (%38.32) erkek, 103’ü (%61.68) kadındı. Tümör lokalizasyonu 91 (%54.49) hastada sağ göz, 76 (%45.51) hastada sol göz, 104 (%62.27) hastada üst kapak, 63 (%37.73) hastada alt kapakta yerleşimliydi. Benign göz kapağı tümörlerinin histopatolojik sonuçları değerlendirildiğinde, en sık saptanan iki tanı 19 (% 11.37) hastada skuamöz papilloma ve 19 (% 11.37) hastada epidermal kist idi. Malign lezyonların histopatolojik sonuçlarına bakıldığında ise en sık görülen 18 (%81.82) hasta ile bazal hücreli karsinomdu.

SONUÇ: Benign kapak tümörü oranı %86.83, malign kapak tümörü oranı %13.17 olarak tespit edildi. Göz kapağı bölgesindeki lezyonlar çoğunlukla benign lezyonlar olmasına ragmen, bu lezyonların histolojik kökeninin farklılığından dolayı kesin tanıları için histopatolojik olarak değerlendirilmesi gerekir.

OBJECTIVE: To evaluate the clinical, histopathological and demographic features of the lesions of the eyelid.

MATERIAL AND METHODS: Between January 2014 and January 2017, the records of 167 patients who underwent excision from eyelid tumors were retrospectively evaluated. The age, sex, tumor localization and histopathological diagnosis of the patients were evaluated.

RESULTS: 145 (86,83%) patients lesion were benign and 22 (13.17%) patients were malign. The mean age of the patients was 52.89 ± 15.85 years (ranged 15-86 years). Sixty-four (38.32%) of the patients were male and 103 (61.68%) were female. Tumor localization was present in 91 (54.49%) patients in the right eye and 76 (45.51%) patients in the left eye. The percentages of upper and lower eyelid tumors were 62.27% (104 patients) and 37.73% (63 patients), respectively. When histopathological results of benign eyelid tumors were evaluated, the two most common diagnoses were squamous papillomas in 19 patients (11.37%) and epidermal cysts in 19 patients (11.37%). Basal cell carcinoma was seen in 18 patients (81.82%) according to histopathological results of malignant lesions.

CONCLUSIONS: We determined the percentage of benign eyelid tumors was 86,83% and the rate of malignant eyelid tumors was 13,17%. Although lesions in the eyelid region are mostly benign lesions, clinical observation in the diagnosis of eyelid tumors may not always be compatible with histopathological diagnosis. Thus, any excised material must be evaluated histopathologically.

 • Kaynaklar:Referans1. Shields CL, Shields JA. Tumors of the conjunctiva and cornea. Surv Ophthalmol. 2004;49:3 24.
 • Referans2. Deprez M, Uffer S. Clinicopathological features of eyelid skin tumors. A retrospective study of 5504 cases and review of literature. Am J Dermatopathol 2009;31:256 62.
 • Referans3. Allington HV, Allington JH. Eyelid tumors. Arch Dermatol. 1968;97:50-65.
 • Referans4. Bagheri A, Tavakoli M, Kanaani A, et al. Eyelid masses: A 10-year survey from a tertiary eye hospital in Tehran. Mid¬dle East African J Ophthalmol 2013;20:187-92.
 • Referans5. Actis AG, Actis G, De Sanctis U, et al. Eyelid benign and malignant tumors: issues in classification, excision and re¬construction. Minerva Chir 2013;68:11-25.
 • Referans6. Kandemir NO, Barut F, Bektaş S, ve ark. Göz kapağı ve konjonktivanın tümörleri ve tümör benzeri lezyonları. Türk Patoloji Dergisi. 2009;25:112-7.
 • Referans7. Pornpanıch K, Chındasub P. Eyelid tumors in Siriraj Hospital from 2000–2004. J Med Assoc Thai 2005;88:11-4.
 • Referans8. Yazıcı B, Atasoy A, Horoz R. Gözkapağı Malign Tümörlerinde Klinik Tanının Doğruluğu. MN Oftalmoloji 2007;14:56-9.
 • Referans9. Margo CE. Eyelid tumors: accuracy of clinical diagnosis. Am J Ophthalmol. 1999;128:635-6.
 • Referans10. Erdoğan H, Demirci Y, Dursun A, ve ark. Göz kapağı kit¬lelerinin histopatolojik sonuçları. Türkiye Klinikleri J Opt¬halmol. 2013;22:75-80.
 • Referans11. Xu XL, Li B, Sun XL, et al. Eyelid neoplasms in the Beijing Tongren Eye Centre between 1997 and 2006. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2008;39:367-72.
 • Referans12. Hacı Halil Karabulut, Yasemin Yuyucu Karabulut, ve ark. Göz Kapağı Tümörlerinin Histopatolojik ve Demografik Özellikleri. Turk J Dermatol 2014; 4: 197-201.
 • Referans13. Hałoń A, Błazejewska M, Sabri H, et al. Tumors and tumor-like lesions of eyelids collected at Department of Pathological Anatomy, Wroclaw Medical University, be¬tween 1946 and 1999 Klin Oczna. 2005;107:475-8.
 • Referans14. Ali Kurt, Sait Nafiz Mutlu, Halil İbrahim Yener, ve ark. Primer göz kapağı tümörlerinde histopatoloji sonuçları. Dicle Medical Journal. 2015; 42 (1): 72-7.
 • Referans15. Uzun A, Gündüz K, Erden, ve ark. İyi huylu göz ka¬pağı tümörlerinde klinik ve histopatolojik tanı. Turk J Oph¬thalmol 2012;42:43-6.
 • Referans16. Jordan DR. Multiple epidermal inclusion cysts of the eye¬lid: a simple technique for removal. Can J Ophthalmol 2002;37:39-40.
 • Referans17. Kharrat W, Benzina Z, Khlif H, et al. J. Palpebral seborrheic keratosis: a case study. J Fr Ophtalmol 2004;27:1146-9.
 • Referans18. Kim JH, Bae HW, Lee KK, et al. Seborrheic keratosis of the conjunctiva: a case report. Korean J Ophthalmol 2009;23:306-8.
 • Referans19. Ho M, Liu DT, Chong KK, et al. Eyelid tumours and pseudotumours in Hong Kong: a ten years experience. Hong Kong Med J. 2013;19;150-5.
 • Referans20. Allali J, D’Hermies F, Renard G. Basal cell carcinomas of the eyelids Ophthalmologica 2005;219:57-71.
 • Referans21. Soysal HG, Markoç F. Invasive squamous cell carcinoma of the eyelids and periorbital region. Br J Ophthalmol 2007;91:325-9.
 • Referans22. Rene C. Oculoplastic aspects of ocular oncology. Eye [Lond] 2013;27:199-207.
 • Referans23. Donaldson MJ, Sullivan TJ, Whitehead KJ, et al. Squamous cell carcinoma of the eyelids. Br J Ophthal¬mol 2002;86:1161-5.
 • Referans24. Kwitko M, Boniuk M, Zimmerman LE. Eyelid tumors with reference to lesions confused with squamous cell carci¬noma. Incidence and errors in diagnosis. Arch Ophthalmol 1963;69:693-7.
 • Referans25. Özkılıç E, Peksayar G. Epidemiolojic investigation of eye¬lid tumors. Turk J Ophthalmol 2003;33:631-40.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi OCAK 2020
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6593-9025
Yazar: Meydan TURAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3702-8811
Yazar: Gülay TURAN
Kurum: BALIKESIR UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip493819, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {43 - 47}, doi = {10.18229/kocatepetip.493819}, title = {Göz Kapağındaki Lezyonların Klinikopatolojik Özellikleri}, key = {cite}, author = {TURAN, Meydan and TURAN, Gülay} }
APA TURAN, M , TURAN, G . (2020). Göz Kapağındaki Lezyonların Klinikopatolojik Özellikleri. Kocatepe Tıp Dergisi , 21 (1) , 43-47 . DOI: 10.18229/kocatepetip.493819
MLA TURAN, M , TURAN, G . "Göz Kapağındaki Lezyonların Klinikopatolojik Özellikleri". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 43-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/51790/493819>
Chicago TURAN, M , TURAN, G . "Göz Kapağındaki Lezyonların Klinikopatolojik Özellikleri". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 43-47
RIS TY - JOUR T1 - Göz Kapağındaki Lezyonların Klinikopatolojik Özellikleri AU - Meydan TURAN , Gülay TURAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.493819 DO - 10.18229/kocatepetip.493819 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 47 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.493819 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.493819 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Göz Kapağındaki Lezyonların Klinikopatolojik Özellikleri %A Meydan TURAN , Gülay TURAN %T Göz Kapağındaki Lezyonların Klinikopatolojik Özellikleri %D 2020 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 21 %N 1 %R doi: 10.18229/kocatepetip.493819 %U 10.18229/kocatepetip.493819
ISNAD TURAN, Meydan , TURAN, Gülay . "Göz Kapağındaki Lezyonların Klinikopatolojik Özellikleri". Kocatepe Tıp Dergisi 21 / 1 (Ocak 2020): 43-47 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.493819
AMA TURAN M , TURAN G . Göz Kapağındaki Lezyonların Klinikopatolojik Özellikleri. KTD. 2020; 21(1): 43-47.
Vancouver TURAN M , TURAN G . Göz Kapağındaki Lezyonların Klinikopatolojik Özellikleri. Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 47-43.