Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 104 - 109 2020-03-20

Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Tanısında Trombosit Parametreleri (PLT, MPV, MPR ve PLR) ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının (NLR) Araştırılması
THROMBOCYTE PARAMETERS AND NEUTROPHIL / LYMPHOCYTE RATIO IN THE DIAGNOSIS OF NEONATAL SEPSIS

Emine esin Yalınbaş [1] , Hüseyin Bilgin [2]


AMAÇ: Yenidoğan sepsisi tanı ve tedavideki son yıllarda olan gelişmelere rağmen halen önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Yardımcı tanı yöntemleri olarak çeşitli hematolojik parametreler kullanılmaktadır. Özellikle trombositle ilgili parametrelerin enfeksiyonların klinik seyrinde ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, geç neonatal sepsis tanısında trombosit parametrelerinden trombosit sayısı (PLT), ortalama trombosit hacmi (MPV), MPV/trombosit oranı(MPR)ile trombosit/ lenfosit oranı (PLR), nötrofil /lenfosit oranı (NLR)düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Ocak 2014-Haziran 2016 tarihleri arasında, klinik sepsis tanısı alan veya kan kültüründe pozitiflik saptanan 48 yenidoğan çalışmaya dahil edildi. Tedavi öncesinde alınan tam kan sayımı sonuçlarından PLT, MPV, MPR ve PLR, NLR parametreleri değerlendirildi. Kontrol grubu başka nedenlerden dolayı kan alınmış 60 sağlıklı yenidoğanlardan oluşturuldu.
BULGULAR: Gruplar arasında PLT, MPV, MPR, NLR bakımından istatiksel olarak (p<0.05) anlamlı fark saptandı. Sepsis grubunda MPR ile platelet ve PLR arasında negatif yönlü korelasyon bulundu. Sepsisi ayırt etmede MPR ve NLR ölçümleri anlamlı bulunurken, MPV ve PLR değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.
SONUÇ: Çalışma sonucunda sepsis grubunda MPV, MPR değerlerinde yükseklik saptanmışken PLR değerinde ise istatiksel olarak fark bulunmamıştır. Trombosit parametrelerinin farklı mikroorganizmalara karşı yanıtlarını tanımlamak için geniş örneklemlerle, çok merkezli, prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

OBJECTIVE: Sepsis is an important cause of neonatal morbidity and mortality despite the developments in diagnosis and treatment. In the recent years, studies have been conducted on the use of thrombocyte parameters in complete blood count to determine the prognosis of various infections and effectiveness of treatment. The present study aimed to investigate the PLT (platelet count), MPV (mean platelet volume), MPR (MPV/platelet ratio), PLR (platelet/lymphocyte ratio) and NLR (neutrophil/lymphocyte ratio) values, which are among the thrombocyte parameters, in the diagnosis of neonatal sepsis.
MATERIAL AND METHODS: A total of 48 neonates, who were diagnosed with clinical late-onset sepsis between January 2014 and June 2016 in neonatal intensive care unit or had positive blood culture, were enrolled into the study. Among the parameters of complete blood count performed before treatment, PLT, MPV, MPR, PLR and NLR were evaluated. Control group consisted of healthy 60 neonates with available complete blood count obtained for other reasons.
RESULTS: Statistically significant difference was determined between the groups in terms of PLT, MPV, MPR and NLR (p<0.05). In the sepsis group, MPR showed negative correlation with platelet count and PLR. While MPR and NLR were found to be significant in distinguishing sepsis, MPV and PLR values showed no statistically significant difference.
CONCLUSIONS: The study outcomes demonstrated high MPV and MPR values in the sepsis group, where PLR value showed no statistical difference. Multicenter, prospective studies with larger sample size are needed to identify the response of thrombocyte parameters to different microorganisms.

 • 1. Yao Y, Tu Y, Lu Q. [Values of C-reactive protein, percentage of neutrophils and mean platelet volume in early diagnosis of neonatal sepsi Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2015 May;17(5):425-9
 • 2. Arthur C, Guyton M. Hemostaz ve kan pıhtılaşması. In: Arthur C, Guyton M. Textbook of medical Phsygology, 7th ed. Çeviri Nobel Tıp Kitapevi , İstanbul. 1993; 114 - 133.
 • 3. Klein J. Bacterial sepsis and meningitis. In Remington J, Klein J (ed) Infectious Disease of the fetus and infant (5th ed) Philedelphia : WB Saunders Co. 2001 : 944-98.
 • 4. Nalbantoğlu B, Bozan Hİ, Nalbantoğlu A, Demirsoy U, Uysalol M, Şiraneci M. Yenidoğan Sepsisi Tanısında Trombosit Sayısı Ve Ortalama Trombosit Hacminin Prediktif Değeri. Zeynep Kamil Bülteni. 2011;42:67-72
 • 5. Takatoshi Kitazawa, Yusuke Yoshino, Keita Tatsuno, Yasuo Ota, and Hiroshi Yotsuyanagi Changes in the Mean Platelet Volume Levels after Bloodstream Infection Have Prognostic Value Intern Med 52:2013; 1487-1493
 • 6. Guida JD, Kunig AM, Leef KH, McKenzie SE, Paul DA.Platelet count and sepsis in very low birth weight neonates: is there an organism-specific response? Pediatrics. 2003 Jun;111(6 Pt 1):1411-5
 • 7. Hofer N, Zacharias E,MüllerW, Resch B. An update on the use of Creactive protein in early-onset neonatal sepsis: Current insights and new tasks. Neonatology. 2012;102:25–36.
 • 8. Benjamin Jr DK, Ross K, McKinney Jr RE, Benjamin DK, Auten R, Fisher RG. When to suspect fungal infection in neonates: A clinical comparison of Candida albicans and Candida parapsilosis fungemia with coagulase negative staphylococcal bacteremia. Pediatrics. 2000;106:712–8.
 • 9. Tajarernmuang P, Phrommintikul A, Limsuko A, Pothirat C and Chittawatanarat K. The Role of Mean Platelet Volume as a Predictor of Mortality in Critically Ill Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Hindawi Publishing Corporation Critical Care Research and Practice Volume 2016, Article ID 4370834
 • 10. Scheifele DW, Olsen EM, Pendray MR. Endotoxinemia and thrombocytopenia during neonatal necrotizing enterocolitis. Am J Clin Pathol. 1985;83:227–9.
 • 11. Canpolat FE, Yurdakok M, Armangil D, Yigit S. Mean platelet volume in neonatal respiratory distress syndrome. Pediatr Int 2009; 51: 314-316.
 • 12. Oncel MY, Ozdemir R, Yurttutan S, Canpolat FE, Erdeve O, Oguz SS, et al. Mean platelet volume in neonatal sepsis. J Clin Lab Anal 2012; 26: 493-496.
 • 13. Cekmez F, Tanju IA, Canpolat FE, Aydinoz S, Aydemir G, Karademir F, et al. Mean platelet volume in very preterm infants: a predictor of morbidities? Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013; 17: 134-137.
 • 14. Erdem H, Aktimur R, Cetinkunar S, Reyhan E, Gokler C, Irkorucu O, et al. Evaluation of mean platelet volume as a diagnostic biomarker in acute appendicitis. Int J Clin Exp Med 2015; 8: 1291-1295.
 • 15. Patrick CH, Lazarchick J. The effect of bacteremia on automated platelet measurements in neonates. Am J Clin Pathol. 1990;93:391–4.
 • 16. O’Connor TA, Ringer KM, GaddisML.Mean platelet volume during coagulase-negative staphylococcal sepsis in neonates. Am J Clin Pathol. 1993;99:69–71.17. Van Der Lelie J, Van Dem Barae AK. Increased mean platelet volume in septicemia. J Clin Patho 1983;36:693–696.
 • 18. Cho SY, Jeon YL, Kim W, Kim WS, Lee HJ, Lee WI, et al. Mean platelet volume and mean platelet volume/platelet count ratio in infective endocarditis. Platelets 2014; 25: 559-561.
 • 19. Han JS, Park TS, Cho SY, Joh JH, Ahn HJ. Increased mean platelet volume and mean platelet volume/platelet count ratio in Korean patients with deep vein thrombosis. Platelets 2013; 24: 590-593.
 • 20. Ates S, Oksuz H, Dogu B, Bozkus F, Ucmak H, Yanıt F. Can mean platelet volume and mean platelet volume/platelet count ratio be used as a diagnostic marker for sepsis and systemic inflammatory response syndrome? Saudi Med J. 2015 Oct;36(10):1186-90.
 • 21.Oh GH, Chung SP, Park YS, Hong JH, Lee HS, Chung HS, You JS, Park JW, Park I. Mean Platelet Volume to Platelet Count Ratio as a Promising Predictor of Early Mortality in Severe Sepsis. Shock. 2017 Mar;47(3):323-330.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi MART 2020
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3944-7972
Yazar: Emine esin Yalınbaş (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5946-7356
Yazar: Hüseyin Bilgin
Kurum: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip557896, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {104 - 109}, doi = {10.18229/kocatepetip.557896}, title = {Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Tanısında Trombosit Parametreleri (PLT, MPV, MPR ve PLR) ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının (NLR) Araştırılması}, key = {cite}, author = {Yalınbaş, Emine esin and Bilgin, Hüseyin} }
APA Yalınbaş, E , Bilgin, H . (2020). Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Tanısında Trombosit Parametreleri (PLT, MPV, MPR ve PLR) ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının (NLR) Araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi , 21 (1) , 104-109 . DOI: 10.18229/kocatepetip.557896
MLA Yalınbaş, E , Bilgin, H . "Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Tanısında Trombosit Parametreleri (PLT, MPV, MPR ve PLR) ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının (NLR) Araştırılması". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 104-109 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/53095/557896>
Chicago Yalınbaş, E , Bilgin, H . "Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Tanısında Trombosit Parametreleri (PLT, MPV, MPR ve PLR) ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının (NLR) Araştırılması". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 104-109
RIS TY - JOUR T1 - Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Tanısında Trombosit Parametreleri (PLT, MPV, MPR ve PLR) ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının (NLR) Araştırılması AU - Emine esin Yalınbaş , Hüseyin Bilgin Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.557896 DO - 10.18229/kocatepetip.557896 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 104 EP - 109 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.557896 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.557896 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Tanısında Trombosit Parametreleri (PLT, MPV, MPR ve PLR) ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının (NLR) Araştırılması %A Emine esin Yalınbaş , Hüseyin Bilgin %T Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Tanısında Trombosit Parametreleri (PLT, MPV, MPR ve PLR) ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının (NLR) Araştırılması %D 2020 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 21 %N 1 %R doi: 10.18229/kocatepetip.557896 %U 10.18229/kocatepetip.557896
ISNAD Yalınbaş, Emine esin , Bilgin, Hüseyin . "Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Tanısında Trombosit Parametreleri (PLT, MPV, MPR ve PLR) ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının (NLR) Araştırılması". Kocatepe Tıp Dergisi 21 / 1 (Mart 2020): 104-109 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.557896
AMA Yalınbaş E , Bilgin H . Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Tanısında Trombosit Parametreleri (PLT, MPV, MPR ve PLR) ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının (NLR) Araştırılması. KTD. 2020; 21(1): 104-109.
Vancouver Yalınbaş E , Bilgin H . Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Tanısında Trombosit Parametreleri (PLT, MPV, MPR ve PLR) ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının (NLR) Araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 109-104.