Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 92 - 97 2020-03-20

FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION AND MOTIVATION OF ASSISTANT AND SPECIALIST DOCTORS IN A UNIVERSITY HOSPITAL
Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Asistan ve Uzman Doktorların İş Doyumu ve Motivasyonunu Etkileyen Faktörler

Serkan GÖKASLAN [1] , Nazmi KANAD [2]


OBJECTIVE: Job satisfaction is an important factor that improve the efficiency of health workers. Job satisfaction and motivation have a positive relationship with regard to the quality and effectiveness of the service. Doctors can be affected by many parameters such as individual characteristics, problems in work environment, etc. This study was aimed to investigate and determine the job satisfaction of doctors and the affecting factors.
MATERIAL AND METHODS: Eighty asistant doctors and 26 specialists was enrolled to the study who work in Afyonkarahisar Health Sciences University Hospital. The demographic characteristics was obtained and the level of job satisfaction was calculated by Minnesota Job Satisfaction Scale.
RESULTS: There was a relationship between general satisfaction score of the participants with age (p = 0.001, r = 0.031), professional year (p = 0.031, r = 0.020), suggesting to be a physician to relatives (p = 0.001, r = 0.45), willingness for child to become a physician (p = 0.001, r = 0.44), occupational commitment (p <0.001, r = 0.43) and whether the job is suitable for the person.
CONCLUSIONS: Consequently, we observed that improving the working conditions and the economic motivation have an important place on the job satisfaction of the physicians.

 İş doyumu, sağlık çalışanlarının iş verimini arttıran önemli faktörlerin başında gelmektedir. İş doyumu ve motivasyonu ile yapılan hizmetin kalitesi ve etkinliği arasında pozitif bir ilişki vardır. Doktorların iş doyum düzeyleri; kişilik karakteri, çalışma ortamında yaşanan sıkıntılar  gibi pek çok parametreden etkilenmektedir. Araştırma doktorların iş doyumu ve iş doyumunu etkileyen faktörleri tanımlamak ve araştırmak amacıyla planlandı. Araştırmaya Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan 80 asistan doktor ve 26 uzman doktor alındı. Doktorların demografik özellikleri kayıt edildi ve iş tatmin düzeyleri Minnesota İş Tatmin Ölçeği  kullanılarak hesaplandı. Veriler arasındaki ilişkiye kategorik veriler için Pearson chi-square, sayısal veriler için Pearson korelasyon analizi ile bakıldı. Asistanların ve uzmanların iş tatmini puan ortalaması sırasıyla 3,19 ve 3,53 olduğu saptandı.

Çalışma sonucunda, hekimlerin iş tatminleri üzerinde çalışma şartlarının iyileştirilmesinin ve ekonomik olarak motivasyonlarının artırılmasının önemli yer tuttuğu gözlenmiştir.

 • (1) Orhaner E, Mutlu S, Sağlık Personelinin İş Tatmininin Motivasyon Üzerine Etkisi. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 2018; 4(1): 74 -93
 • (2) Çankaya S, Gürdal O, Tunç T, Orhan H, Eğitim-Araştırma Hastanelerinde Çalışanların İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi SDU Tıp Fakültesi Dergisi, 2018:25(4):436-449
 • (3) Tekingündüz S, Tengilimoğlu D, Hastane Çalışanlarının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Düzeylerinin Belirlenmesi. Sayıştay Dergisi 2013; 91, 77-103.
 • (4) Eroğlu F, Davranış Bilimleri, 2006, 7.Bası, İstanbul
 • (5) Eren, E “Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi”, 2004 İstanbul Doğuş Üniversitesi i.i.BF
 • (6) Delfgaauw, “The effect of job satisfaction on job search: Not just whether, but also where”, Labour Economics, 2007; 14 (3), ss.299-318.
 • (7) Toker B, “Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri:” İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2007; 8(1), s92-107.
 • (8) Çam O, Akgün E, Gümüş A, Bilge A, Keskin G, Bir Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Klinik Ortamlarını Değerlendirmeleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(2), 213-220.
 • (9) Tambağ H, Can R, Kahraman Y, Şahpolat, M, Hemşirelerin Çalışma Ortamlarının İş Doyumu Üzerine Etkisi. Bakırköy Tıp Dergisi, 2015; 11(4), 143-149.
 • (10) Aslanadam B, “Sağlık personelinin motivasyonu ve buna ilişkin araştırma”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, İzmir.
 • (11) Margerison C (Çeviri: Güneri Y), Nasıl bir yöneticisiniz. İstanbul: İlgi Yayıncılık. 1989:86-9.
 • (12) Derin, N, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Devlet Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyum Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler” Yüksek Lisans Tezi , 2007, Eskişehir.
 • (13) Nal M, Nal B, “Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği.” Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2018; 8(1), 131-140
 • (14) Kahraman G, Engin E, Dülgerler Ş, Öztürk E, Yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumları ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2011;4(1):12-8
 • (15) Kundak Z, Üzel Taş H, Keleş A, Eğicioğlu H, Bir üniversite hastanesinde hemşirelik mesleğinde iş tatmini ve motivasyon, Kocatepe Tıp Dergisi 16: 1-10/Ocak 2015.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi MART 2020
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7268-178X
Yazar: Serkan GÖKASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5966-9687
Yazar: Nazmi KANAD
Kurum: TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip577736, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {92 - 97}, doi = {10.18229/kocatepetip.577736}, title = {Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Asistan ve Uzman Doktorların İş Doyumu ve Motivasyonunu Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {GÖKASLAN, Serkan and KANAD, Nazmi} }
APA GÖKASLAN, S , KANAD, N . (2020). Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Asistan ve Uzman Doktorların İş Doyumu ve Motivasyonunu Etkileyen Faktörler. Kocatepe Tıp Dergisi , 21 (1) , 92-97 . DOI: 10.18229/kocatepetip.577736
MLA GÖKASLAN, S , KANAD, N . "Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Asistan ve Uzman Doktorların İş Doyumu ve Motivasyonunu Etkileyen Faktörler". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 92-97 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/53095/577736>
Chicago GÖKASLAN, S , KANAD, N . "Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Asistan ve Uzman Doktorların İş Doyumu ve Motivasyonunu Etkileyen Faktörler". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 92-97
RIS TY - JOUR T1 - Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Asistan ve Uzman Doktorların İş Doyumu ve Motivasyonunu Etkileyen Faktörler AU - Serkan GÖKASLAN , Nazmi KANAD Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.577736 DO - 10.18229/kocatepetip.577736 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 97 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.577736 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.577736 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Asistan ve Uzman Doktorların İş Doyumu ve Motivasyonunu Etkileyen Faktörler %A Serkan GÖKASLAN , Nazmi KANAD %T Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Asistan ve Uzman Doktorların İş Doyumu ve Motivasyonunu Etkileyen Faktörler %D 2020 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 21 %N 1 %R doi: 10.18229/kocatepetip.577736 %U 10.18229/kocatepetip.577736
ISNAD GÖKASLAN, Serkan , KANAD, Nazmi . "Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Asistan ve Uzman Doktorların İş Doyumu ve Motivasyonunu Etkileyen Faktörler". Kocatepe Tıp Dergisi 21 / 1 (Mart 2020): 92-97 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.577736
AMA GÖKASLAN S , KANAD N . Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Asistan ve Uzman Doktorların İş Doyumu ve Motivasyonunu Etkileyen Faktörler. KTD. 2020; 21(1): 92-97.
Vancouver GÖKASLAN S , KANAD N . Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Asistan ve Uzman Doktorların İş Doyumu ve Motivasyonunu Etkileyen Faktörler. Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 97-92.