Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

Design and Construction of a Folding Mechanism for a Two–Antenna Radar System

Yıl 2019, Cilt: 7 Özel Sayı, 948 - 965, 30.12.2019
https://doi.org/10.36306/konjes.624555

Öz

In this study, a
folding mechanism having 1 degree of freedom is designed and constructed for a
two-antenna radar system. The optimum mechanism for the problem is selected
systematically among the conceptual mechanism alternatives. Then, a detailed
synthesis and analysis study are performed on the selected mechanism, and the
mechanism is implemented on the radar system. By performing modal and strength
analyses on the 3D model of the folding mechanism, the design is improved and
finalized according to the system requirements.

Kaynakça

 • 80K6M 3-D Air Surveillance Radar, Zaporizhzhia, Ukranine: ISKAR, www.iskra.zp.ua
 • Erdman, A.G., 1984, Mechanism Design, Analysis and Synthesis Volume 1. Prentice – Hall.
 • Erdman, A.G., 1984, Mechanism Design, Analysis and Synthesis Volume 2. Prentice – Hall.
 • Etiz U., RadarSistemi_RüzgarYükü_Analizi.ppt, Ankara, Türkiye: Aselsan, 2017.
 • Freudenstein, F., 1954, “An Analytical Approach to the Design of Four-Link Mechanisms”, Transactions of the ASME, Vol. 76, 1954, pp.483-92.
 • Freudenstein, F., Primrose, E.J., 1972, “The Classical Transmission-Angle Problem”, The Institution of Mechanical Engineers, C96/72.
 • Pahl, G., Beitz, W., 1984, “Engineering Design: A Systematic Approach”, The Design Council, London, pp. 57-151.
 • Söylemez, E., 2013, Makina Teorisi 1 – Mekanizma Tekniği, Birsen Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul.
 • Soylemez, E., 2015, Kinematic Synthesis Course Notes, Middle East Technical University, Ankara.
 • Queveau, G., 2002, Three-Part Folding Roof for Convertible Vehicles, U.S. Patent 6382703B1.

İKİ ANTENDEN OLUŞAN RADAR SİSTEMİ İÇİN KATLANMA MEKANİZMASI GELİŞTİRİLMESİ

Yıl 2019, Cilt: 7 Özel Sayı, 948 - 965, 30.12.2019
https://doi.org/10.36306/konjes.624555

Öz

Bu
çalışmada, iki antenden oluşan radar sistemi için geliştirilen bir serbestlik
dereceli katlanma mekanizması sunulmuştur. Problem için gereksinimleri sağlayan
uygun mekanizma çözümü, üzerinde kavramsal olarak çalışılan farklı mekanizma
alternatifleri arasından sistematik olarak seçilmiştir. Seçilen mekanizma
alternatifi üzerinde detaylı sentez ve analiz çalışmaları yapılmış ve mekanizma
radar sistemine uyarlanmıştır. Geliştirilen katlanma mekanizmasının radar
sistemine uyarlanması ile oluşturulan 3B model dosyası üzerinde modal ve statik
mukavemet analizleri yapılarak, beklentiler doğrultusunda tasarım
iyileştirilmiştir.

Kaynakça

 • 80K6M 3-D Air Surveillance Radar, Zaporizhzhia, Ukranine: ISKAR, www.iskra.zp.ua
 • Erdman, A.G., 1984, Mechanism Design, Analysis and Synthesis Volume 1. Prentice – Hall.
 • Erdman, A.G., 1984, Mechanism Design, Analysis and Synthesis Volume 2. Prentice – Hall.
 • Etiz U., RadarSistemi_RüzgarYükü_Analizi.ppt, Ankara, Türkiye: Aselsan, 2017.
 • Freudenstein, F., 1954, “An Analytical Approach to the Design of Four-Link Mechanisms”, Transactions of the ASME, Vol. 76, 1954, pp.483-92.
 • Freudenstein, F., Primrose, E.J., 1972, “The Classical Transmission-Angle Problem”, The Institution of Mechanical Engineers, C96/72.
 • Pahl, G., Beitz, W., 1984, “Engineering Design: A Systematic Approach”, The Design Council, London, pp. 57-151.
 • Söylemez, E., 2013, Makina Teorisi 1 – Mekanizma Tekniği, Birsen Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul.
 • Soylemez, E., 2015, Kinematic Synthesis Course Notes, Middle East Technical University, Ankara.
 • Queveau, G., 2002, Three-Part Folding Roof for Convertible Vehicles, U.S. Patent 6382703B1.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hünkar Kemal Yurt 0000-0002-1029-4052

Ali Emre Turgut 0000-0002-9837-1007

Eres Söylemez 0000-0003-2324-959X

İsmail Güler Bu kişi benim 0000-0002-1747-0346

Ekrem Fırtınaoğlu Bu kişi benim 0000-0002-2105-920X

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 25 Eylül 2019
Kabul Tarihi 1 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 7 Özel Sayı

Kaynak Göster

IEEE H. K. Yurt, A. E. Turgut, E. Söylemez, İ. Güler, ve E. Fırtınaoğlu, “İKİ ANTENDEN OLUŞAN RADAR SİSTEMİ İÇİN KATLANMA MEKANİZMASI GELİŞTİRİLMESİ”, KONJES, c. 7, ss. 948–965, 2019, doi: 10.36306/konjes.624555.