İletişim Bilgileri

Editör

Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
fatmajale@atauni.edu.tr

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Şenay KAYĞIN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
senay.kaygin@atauni.edu.tr

Teknik İletişim

Arş. Gör. Kübra Çavuş
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
kubracavus@atauni.edu.tr