Yıl 2019, Cilt , Sayı 37, Sayfalar 145 - 160 2019-06-30

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi

Mustafa YILMAZ [1] , Onur KARAKAŞ [2]


İnsanların yaşamlarında kılavuz görevi gören amaçlar ve ilkeler çerçevesinde arzu duyulan bilişsel unsurlardır değerler. Bu yönüyle tercihlerimizdeki belirleyicilerden olan değerlere hitap eden siyasetin, siyasal tercihlerimize de etkide bulunduğu söylenebilmektedir. Bilim insanları değerleri, siyasi ideolojilerin temel ilkeleri ve ana prensipleri olarak görmekte ve değerlerin, siyasi meselelere yönelik karar vermede, siyasi kararları saptamada ve meşru kılmada ve ayrıca siyaset hakkında belli bir tartışma iklimi yaratmada kullanıldığını ifade etmektedirler. Dolayısıyla değerlerin, siyasetle ve siyasi tercihlerle olan ilişkisini analiz etmek önem taşımaktadır. Buradan yola çıkarak Türkiye siyasi tarihi açısından önemli bir kırılma anı olan 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri çalışmanın konusu olarak belirlenmiştir. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı sistemi seçimleri, 1921 yılından günümüze devam eden parlamenter sistemi değiştirerek yerine partili cumhurbaşkanlığına dayalı bir sistem getiren bir seçim olması nedeniyle önem taşımaktadır. Bu araştırmada, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yer alan adaylarının Twitter üzerindeki söylemleri Schwartz’ın Değerler Kuramı çerçevesinde analiz edilmiştir. Yapılan çalışmada siyasal iletişim çalışmalarının yoğunlaştığı, seçim öncesindeki 1 aylık dönem dikkate alınmıştır ve adayların 23 Mayıs 2018- 23 Haziran 2018 tarihleri arasındaki tweetleri resmi Twitter hesapları üzerinden arşivlenerek incelenmiştir. Araştırmada yöntem olarak nitel içerik analizinden yararlanılmıştır. Cumhurbaşkanı adaylarının Twitter üzerindeki söylemleri değerler açısından incelenerek, seçmenin beklentilerine karşılık vermek amacıyla söylemlerinde hangi değerlere öncelikle atıf yaptıkları tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada, siyasal aktörlerin söylemlerinde öne çıkan değerler ve seçimleri kazanan ve kaybeden aktörlerin söylemlerinde değersel anlamda farklılıklar olup olmadığı ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular analiz edildiğinde 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ın en fazla atıf yaptığı değerlerin; “kendi amaçlarını belirleme”, “başarılı olmak”, “sorumluluk sahibi olmak ve sosyal güç” değerleri olduğu saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 24 Haziran 2018 seçimlerinde “başarılı olmak”, “kendi amaçlarını belirlemek”, “sorumluluk sahibi olmak”, “zenginlik”, “dürüstlük”,  “özgürlük”, “ulusal güvenlik” ve “sosyal güç” değerlerinin adayların söylemlerinde ön plana çıktığı görülmektedir.

Twitter, Değerler, Schwartz Değerler Kuramı
 • Akbaba, Sırrı. (2004). Psikolojik Sağlığı Koruyucu Rehberlik Ve Psikolojik Danışma. Ankara:Pegem.
 • Avcı, Nazmi (2007). Toplumsal Değerler ve Gençlik. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Bilgin, N (1995). Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Bogdan, , Sari Knopp Biklen (1992). Qualitative Research for Education: Introduction and Methods. Boston: Allyn and Bacon.
 • Eren, Bilal. (2015). “Twitter ve Siyasal İletişim” . Editörler: Selva Ersöz Karakulakoğlu, Özge Uğurlu, İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar: Twitter.Ankara:Heretik Basım Yayın,17-33.
 • Feather, Norman (1975). Values in education and society. New York:Free Press.
 • Fitcher, Joseph. (1990). Sosyoloji nedir? (Çev.Nilgün Çelebi). Konya:Selçuk Üniversitesi Yayınları.
 • Güngör, Erol. (1998). Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar. İstanbul: Ötüken Neşriyat
 • Güvenç, Bozkurt (1976), Değerler, Tutumlar ve Davranışlar.Toplum Bilimlerde Araştırma ve Yöntem. Ankara:Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
 • Kluckhohn Clyde (1962). “Values and value-orientations in the theory of action”. T. Parsons ve E. A. Shils, (Der.), Toward a general theory of action, Cambridge: Harvard University Press
 • Kuşdil, Ersin ve Kağıtçıbaşı Çiğdem (2000). “Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı.” Türk Psikoloji Dergisi, 15 (45): 59-76.
 • Lilleker, D. , Koc-Michalska, Karolina., Schweitzer, Eva Johanna., Jacunski Michal, Jacunski, Nigel Jackson Thierry ,Vedel (2011). “Informing,Engaging,Mobilizing Or Interacting: Searching For A European Model Of Web Campaigning”. European Journal Of Communication, 26(3): 195-213
 • Mehmedoğlu, Ali Ulvi (2007).Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık. İstanbul:DEM/Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Meriç,Övünç. (2015). “140 Karakter ile Siyaset Konuşmak:Twitter ve Siyasetçi-Yurttaş Etkileşimi”. Editörler: Selva Ersöz Karakulakoğlu, Özge Uğurlu. İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar: Twitter. Ankara: Heretik Basın Yayın,33-59.
 • Öztürk, Mesude. (2014). Sosyal Medyada Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi.Konya:Literatürk Academia
 • Rokeach, Milton. (1973). The nature of human values. New York.Free Press.
 • Ros M., Shalom H. Schwartz, Shoshana Surkiss (1999). “Basic individual values, work values, and the meaning of work”. Applied Psychology: An International Rewiew, 48 (1): 49-71.
 • Schwartz, Shalom. H. (1990). “Individualism-Collectivism: Critique And Proposed Refinements”, Journal Of Cross Cultural Psychology, 21 (2): 139-157.
 • Schwartz, Shalom (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theory and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in Experimental Social Phychology. New York:Academic Press
 • Schwartz, S., Melech, Gila, Lehmann, Arielle, Burgess, Steven, Harris, Mari and Owens Vicki (2001). “Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method measurement” Journal of Cross-Cultural Psychology , (32):519-542
 • Shalom H Schwartz , Gian Vittorio Caprara. and Michele Vecchione (2010). “Basic Personal Values, Core Political Values anc Voting: A Longitudinal Analysis”. Political Psychology, 31 (3):421-452.
 • Schwartz, Shalom (2006). “Basic human value: An overview” The Hebrew University of Jerusalem , 4 (2):249-288.
 • Zavalloni, Marissa. (1980). “Values.” Editör:Janak Pandey. Handbook of cross-cultural psychology, Vol. 5, , Boston: Allyn & Bacon, 73-120.
 • Anadolu Ajansı(2018). https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-genel-sekreteri-sahin-cumhur-ittifaki-milletimizin-ortak-iradesinin-sonucudur/1073578 /Erişim Tarihi:28.11.2018
 • Britanya Yayın Kuruluşu (2017). https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39612452 / Erişim Tarihi, 28.11.2018.
 • Cumhuriyet Gazetesi, (2018) http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/960251/Erdogan_erken_secim_tarihini_acikladi.html /Erişim Tarihi: 28.11.2018.
 • Cumhuriyet Gazetesi (2018). http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/961634/Erken_secim_teklifi_TBMM_de_kabul_edildi.html /Erişim Tarihi: 28.11.2018
 • Doğu Perinçek Resmi Twitter Hesabı, https://twitter.com/dogu_perincek / Erişim Tarihi: 23.05.2018.
 • Hürriyet Gazetesi (2016). http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-tum-ulkede-ohal-ilan-edildi-40156536 / Erişim Tarihi: 28.11.2018
 • Meral Akşener Resmi Twitter Hesabı https://twitter.com/meral_aksener/ Erişim Tarihi:23.05.2018
 • Muharrem İnce Resmi Twitter Hesabı, https://twitter.com/vekilince / Erişim Tarihi: 23.05.2018.
 • Recep Tayyip Erdoğan Resmi Twitter Hesabı, https://twitter.com/rt_erdogan / Erişim Tarihi:23.05.2018
 • Sabah Gazetesi, (2018).https://www.sabah.com.tr/gundem/2016/11/16/baskanlik-degil-cumhurbaskanligi, /Erişim Tarihi: 28.11.2018
 • Sabah Gazetesi, (2018). https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/06/16/cumhurbaskani-erdogandan-onemli-aciklamalar / Erişim Tarihi: 28.11.2018
 • Selahattin Demirtaş Resmi Twitter Hesabı, https://twitter.com/hdpdemirtas /Erişim Tarihi: 23.05.2018.
 • Temel Karamollaoğlu Resmi Twitter Hesabı, https://twitter.com/T_Karamollaoglu / Erişim Tarihi: 23.05.2018
 • Yeni Şafak Gazetesi, https://www.yenisafak.com/15-temmuz-feto-darbe-girisimi-hakkinda-her-sey-h-2618794 / Erişim Tarihi: 28.11.2018
 • Yeni Şafak Gazetesi (2017). https://www.yenisafak.com/gundem/referandum-16-nisanda-2610961, 28.11.2018.
 • Yüksek Seçim Kurulu (2018). http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/24Haziran2018/KesinSecimSonuclari/2018CB-416D.pdf / Erişim Tarihi:28.11.2018.
 • Yüksek Seçim Kurulu: Karar No: 472, http://www.ysk.gov.tr/doc/karar/dosya/77662/2018-472.pdf /Erişim Tarihi:28.11.2018.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3320-108X
Yazar: Mustafa YILMAZ
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8734-4671
Yazar: Onur KARAKAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kosbed546232, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {145 - 160}, doi = {10.35343/kosbed.546232}, title = {24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Mustafa and Karakaş, Onur} }
APA Yılmaz, M , Karakaş, O . (2019). 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (37) , 145-160 . DOI: 10.35343/kosbed.546232
MLA Yılmaz, M , Karakaş, O . "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 145-160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/47051/546232>
Chicago Yılmaz, M , Karakaş, O . "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 145-160
RIS TY - JOUR T1 - 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi AU - Mustafa Yılmaz , Onur Karakaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35343/kosbed.546232 DO - 10.35343/kosbed.546232 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 160 VL - IS - 37 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.546232 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.546232 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi %A Mustafa Yılmaz , Onur Karakaş %T 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V %N 37 %R doi: 10.35343/kosbed.546232 %U 10.35343/kosbed.546232
ISNAD Yılmaz, Mustafa , Karakaş, Onur . "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 37 (Haziran 2019): 145-160 . https://doi.org/10.35343/kosbed.546232
AMA Yılmaz M , Karakaş O . 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (37): 145-160.
Vancouver Yılmaz M , Karakaş O . 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (37): 145-160.