Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 38, Sayfalar 331 - 349 2019-12-31

ÜLKE KREDİ NOTLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Asuman BALAT [1] , Ömer İSKENDEROĞLU [2]


Bu çalışmada, 1 Ocak 2013 ile 21 Mart 2018 tarihleri arasında S&P, Moody’s ve Fitch uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından BRICS ülkeleri ve Türkiye’ye verilen kredi notlarının Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA), Moscow Times Indeks (RTSI), Bombay Stock Exchange (BSE SENSEX30), Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHANGHAİ), Johannesburg Stock Exchange (JSE TOP40) ve Borsa İstanbul 100 (BIST100) endeksi işlem hacmi üzerinde etkisinin olup olmadığı olay analizi yöntemi, eşleştirilmiş örneklemler t-testi ve Mann Whitney U testi ile incelenmiştir. Yapılan analizler neticesinde, ülke kredi notu değişikliklerinin, değişiklik tarihini çevreleyen 21 günlük dönemde, hisse senedi piyasası işlem hacmi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye neden olduğu tespit edilmiştir. Bu etkinin yönü incelendiğinde, ülke kredi notu düşüşünün işlem hacimlerini pozitif yönde, ülke kredi notu yükselişinin ise işlem hacimlerini negatif yönde etkileyebildiği sonucuna ulaşılmıştır.


Ülke kredi notları, hisse senedi piyasası, olay analizi
  • Referans 1 Afonso, A., Furceri, D ve Gomes, P. (2011). “Sovereign Credit Ratings and Financial Markets Linkages: Application to European Data”. Journal of International Money and Finance. 31(3). 606-638.Referans 2 Brooks, R., Faff, R. W., Hillier, D. ve Hillier J. (2004). “The National Market İmpact of Sovereign Rating Changes”. Journal of Banking & Finance. 28. 233-250.Referans 3Fatnassi, I., Ftiti, Z. ve Hasnaoui, H. (2014). “Stock Market Reactions To Sovereign Credit Rating Changes: Evidence From Four European Countries”. The Journal of Applied Business Research. 30(3). 953-959.Referans 4 Harmancı, S. (2013). “Ülke Kredi Derecelendirme Notlarının Finansal Piyasalar Üzerine Etkisi ve Borsa İstanbul 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama”. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Referans 5 Hooper, V., Hume, T. ve Kim, S. J. (2007). “Sovereign rating changes – Do they provide new information for stock markets?”. Published in Economic Systems. 32(2). 142-166.Referans 6 Kabadayı, B. (2013). “The Effects of Sovereign Ratings Changes on Turkey’s Stock Market”. Journal of Applied Finance & Banking. 3(6). 87-96.Referans 7 Kaderli, Y. ve Demir, S. (2009). “Yatırım Kararı Duyurularının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Olay Etüdü Yöntemi”. Mali Çözüm Dergisi. 91. 45-66.Referasn 8 Kaminsky, G. L. ve Schmukler, S. (2002). “Emerging Market Instability: Do Sovereign Ratings Affect Country Risk and Stock Returns?”. The World Bank Economic Review. 16(2). 171-195.Referans 9 Kang, S. ve Min, S. (2016). “Effect of the Sovereign Credit Ratings in East Asia Countries: Evidence from Panel Vector Autoregression”. Emerging Markets Finance & Trade. 52. 1121-1144.Referans 10 Kaya Öner, E., Kaya, B., & Yalçıner, K. (2015). “Reaction of Credit Default Swap Spreads to Rating Announcements: An Event Study for Turkey”. Journal of Economics, Finance and Accounting. 2(4). 558-571.Referans 11 Korkmaz, T., Yaman, S. ve Metin, S. (2017). “Ülke Kredi Notlarının Pay Getirileri Üzerindeki Etkileri: BIST 30 Endeksi Üzerinde Bir Event Study Analizi”. Sosyal Bilimler Metinleri. 171-187.Referans 12 Li, H., Jeon, B. N., Cho, S. Y. ve Chiang, T. C. (2008). “The İmpact of Sovereign Rating Changes and Financial Contagion on Stock Market Returns: Evidence from Five Asian Countries”. Global Finance Journal. 19. 46-55.Referans 13 Pirgaip, B. (2017). “Derecelendirme Notu Değişikliklerinin Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’na Etkileri”. Ege Akademik Bakış Dergisi. 17(3). 351-368.Referans 14 Rosenius, N. ve Sharafuddin, S. (2013). “The Effects of Moody’s Sovereign Ratings on European Stock Markets”. Bachelor Thesis, Umea University Department of Economics.Referans 15 Schweitzer, R. (1989). “How do stock returns react to special events?”. Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review. 17-29.Referans 16 Şensoy, A., Eraslan, V. ve Erturk, M. (2016). “Do Sovereign Rating Announcements have an Impact on Regional Stock Market Co-Movements? The Case of Central and Eastern Europe”. Economic Systems. 40. 552-567.Referans 17 Ulusoy, A., Yılmaz, H. (2017). “Kredi Notu Eleştirilerini Test Eden Mekanizma: CDS Primleri”. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 13(1). 61-77.Referans 18 Yıldırım, H. H., Yıldız, C. ve Aydemir Ö. (2018). “Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından S&P, Moody’s ve Fitch’in Türkiye için Yapmış Oldukları Not Açıklamalarının Hisse Senedi Endeksleri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği 2012-2016”. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi. 109. 9-30. Referans 19 https://tr.investing.com/indices/major-indices, E.T. 15.03.2018Referans 20 https://tradingeconomics.com/countries, E.T. 17.03.2018 Referans 21 http://www.tdk.gov.tr E.T. 15.10.2017
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1756-258X
Yazar: Asuman BALAT (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3407-1259
Yazar: Ömer İSKENDEROĞLU
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @derleme { kosbed583665, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {331 - 349}, doi = {10.35343/kosbed.583665}, title = {ÜLKE KREDİ NOTLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Balat, Asuman and İskenderoğlu, Ömer} }
APA Balat, A , İskenderoğlu, Ö . (2019). ÜLKE KREDİ NOTLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (38) , 331-349 . DOI: 10.35343/kosbed.583665
MLA Balat, A , İskenderoğlu, Ö . "ÜLKE KREDİ NOTLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 331-349 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/51799/583665>
Chicago Balat, A , İskenderoğlu, Ö . "ÜLKE KREDİ NOTLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 331-349
RIS TY - JOUR T1 - ÜLKE KREDİ NOTLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Asuman Balat , Ömer İskenderoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35343/kosbed.583665 DO - 10.35343/kosbed.583665 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 349 VL - 2 IS - 38 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.583665 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.583665 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÜLKE KREDİ NOTLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Asuman Balat , Ömer İskenderoğlu %T ÜLKE KREDİ NOTLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V 2 %N 38 %R doi: 10.35343/kosbed.583665 %U 10.35343/kosbed.583665
ISNAD Balat, Asuman , İskenderoğlu, Ömer . "ÜLKE KREDİ NOTLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 38 (Aralık 2020): 331-349 . https://doi.org/10.35343/kosbed.583665
AMA Balat A , İskenderoğlu Ö . ÜLKE KREDİ NOTLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 2(38): 331-349.
Vancouver Balat A , İskenderoğlu Ö . ÜLKE KREDİ NOTLARININ HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 2(38): 331-349.