Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 38, Sayfalar 33 - 54 2019-12-31

BENİ BAŞTAN YARAT! BEDENİN İDEALİZE EDİLEREK SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YENİDEN YARATILMASI

Aysel ÇETİNKAYA [1] , Gamze YETKİN CILIZOĞLU [2]


Modernite ile birlikte bedensel görünüş tipleri ön plana çıkmış, bireysel kimliği sergilemede benlik ve davranış kalıpları kadar beden de önem kazanmıştır. Bedenin gündelik hayatın etkileşimi içinde pratik olarak yer alması tutarlı bir bireysel kimlik duygusunu sürdürmenin önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Beden, çağımızın tüketim anlayışı içerisinde hedonik paradigmaya uygun olarak inşa edilmekte, idealize edilen bedenler geleneksel ve sosyal medya aracılığıyla sunulmaktadır. Günümüz tüketim anlayışı içerisinde spor salonları ve güzellik/estetik merkezleri ideal bedene ulaşmanın nihai mekanları haline gelmiştir.

Bu çalışma, spor ve güzellik/estetik salonlarının Instagram hesaplarından idealize edilmiş beden ve güzelliğin nasıl sunulduğunu, bunu yaparken de kendi görsel kimliklerine nasıl aktarımda bulunduklarını ortaya koyma amacı taşımaktadır. Çalışmanın örneklemi olarak, Kocaeli ilinde bulunan ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasından sonra “ideal” beden ve güzelliğe ulaşmayı sağlayacak geliri olan kitleye hitap eden spor ve güzellik/merkezleri seçilmiştir. Amaçlı örneklem tekniğiyle belirlenen spor ve güzellik/estetik salonlarının Instagram hesapları 1 Ocak-28 Şubat 2019 tarihleri arasında gözlemlenmiş ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Lavoie (2015)’in görsel markalama çalışmasından yola çıkarak örneklemin Instagram hesaplarındaki paylaşımları; “görselin niteliği, marka ismi/ logosu, iç-dış mekan kullanımı, rasyonel/irrasyonel mesaj çağşımları, ürün/hizmet kullanımı, müşteri aktiviteleri, özel gün kutlamaları, etiket ve satışa yönelik teklif duyurumu kategorilerine bağlı olarak analiz edilmiştir.

Tüketim toplumu, görsel markalama, Instagram, Beden, Güzellik
 • Arslan, Abdurrahman. (2002). “Değişim, haz, özgürlüğü tüketim dünyasında aramak”, Birikim, 5, 151-153.
 • Atiker, Erhan. (1998). Modernizm ve Kitle Toplumu. Konya: Vadi Yayınları.
 • Aytaç, Ömer. (2006). “Tüketimcilik ve metalaşma kıskacında boş zaman”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 27-53.
 • Aziz, Aysel. (1990). Araştırma Yöntemleri, Teknikleri ve İletişim. Ankara: İlad İletişim Yayınları.
 • Baudrillard, Jean. (2013). Tüketim Toplumu. 6. Bs. (Çev. H. Deliceçaylı-Ferda Keskin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. (1999). Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar. (Çev. Ümit Öktem) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bayar, Arzu. (2012). “Facebook’taki “mış gibi” yaşam biçimlerinin yayınlanan fotoğraflar üzerinden çözümlenmesi”. Şu kitapta: Ed. E. Dağtaş Küreselleşme, Medya, Toplum. Ankara: BirGün Kitap Yayınları, 319-348.
 • Beck, Ulric. (2014). Risk Tolumu Başka Bir Modernliğe Doğru. (Çev. B. Doğan). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Belk, Russell. W. (1995). "Studies in the new consumer behavior", In This Book: Ed. D. Miller, Acknowledging Consumption, London: Routledge.
 • Cılızoğlu, Gamze. (2019). Reklam ve Tüketim. Türkiye’de Reklamın Yarım Asırlık Geçmişi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Cirhinlioğlu, Zafer. (2003). “Post-modern çözülüş ve sağlık”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 131-148.
 • Dağtaş, Banu ve Dağtaş, Erdal. (2009). Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları. Ankara: Ütopya.
 • Dedeoğlu, Ayla, Ö. ve Savaşçı, İpek. (2005). “Tüketim kültüründe beden güzelliği ve yemek yeme arzuları: kadınların tüketim patiklerine yansıması”. Ege Üniversitesi Ege Akademik Bakış Dergisi, 5 (1-2), 77-88.
 • Durukan Tülin, Bozacı İbrahim, ve Hamşioğlu, Ahmet, B. (2012). “An ınvestigation of customer behaviours in social media”. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 44 (January), 148-158.
 • Emir, İsmet, Y. (2003). Kitle İletişiminde İmaj. 2. Bs. İstanbul: İm Yayın Tasarım.
 • Erdoğan, İrfan ve Alemdar, Korkmaz. (2005). Öteki Kuram, Ankara: Erk.
 • Ersöz, Aysel, G. (2010). “Tüketim toplumunda sıfır beden söylemi: neden ve sonuçları üzerine sosyolojik bir değerlendirme”, Edebiyat Fakültesi Dergisi/Journal of Faculty of Letters, 27 (2), 37-53.
 • Featherstone, Mike. (2000). Body Modification, Nottingham: Sage Publication.
 • Işık, Emre. (1998). Beden ve Toplum Kuramı. Ankara: Bağlam Yayınları.
 • Karasar, Niyazi. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitimi Danışmanlık Ltd.
 • Krippendorff, Klaus. (1984). Content Analysis (An Introduction to its Methodology). The Sage Comtext Series, Sage publication. USA: Beverly Hills.
 • Kurt, Ayşula. (2016). “Tüketim toplumunda kusursuzlaş(tır)ma ayinlerinin kurbanı olarak beden”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Dergisi, Aralık 2016 20(4): 1301-1319.
 • Lavoie, Kally. A. (2015). “Instagram and Branding: A case study of Dunkin Donuts.” Elon Journal, (6), 79-90.
 • Marcuse, Herbert. (1997). Tek Boyutlu İnsan (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Niedzviecki, Hal. (2011). Ben Özelim! Bireylik Nasıl Yeni Konformizm Haline Geldi? (Çev. S. Erduman). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Niedzviecki, Hal. (2011). Dikizleme Günlüğü Kendimizi ve Komşularımızı Gözetlemeyi Niçin Bu Kadar Sevdik?, (Çev. Gökçe Gündüç). İstanbul: Ayrıntı.
 • Özben, Mevlüt. (2012). “Yüzer- Gezer Kimlikler: Turistler ve Aylaklar”. Şu kitapta: Ed. H. Köse Flanör. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Robins, Kevin. (1999). İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası. (Çev. N. Türkoğlu) İstanbul: Ayrıntı.
 • Sennett, Richard. (2002). Kamusal İnsanın Çöküşü. 2.Bs. (Çev. S. Durak – A. Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Uğurlu, Özge. (2015). “Kadının benlik sunumunun güncel bir aracı olarak sosyal ağlar bir tasarım unsuru: ‘kusursuzlaştırma’”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 231-248.
 • Uysal, Birkan. (1998). Siyaset Yönetim Halkla İlişkiler. Ankara: Todaie.Yanıklar, Cengiz. (2006). Tüketimin Sosyolojisi, 1.Bs., İstanbul: Birey yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2526-323X
Yazar: Aysel ÇETİNKAYA

Orcid: 0000-0003-0149-034X
Yazar: Gamze YETKİN CILIZOĞLU
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kosbed634715, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {33 - 54}, doi = {10.35343/kosbed.634715}, title = {BENİ BAŞTAN YARAT! BEDENİN İDEALİZE EDİLEREK SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YENİDEN YARATILMASI}, key = {cite}, author = {Çeti̇nkaya, Aysel and Yetki̇n Cılızoğlu, Gamze} }
APA Çeti̇nkaya, A , Yetki̇n Cılızoğlu, G . (2019). BENİ BAŞTAN YARAT! BEDENİN İDEALİZE EDİLEREK SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YENİDEN YARATILMASI . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (38) , 33-54 . DOI: 10.35343/kosbed.634715
MLA Çeti̇nkaya, A , Yetki̇n Cılızoğlu, G . "BENİ BAŞTAN YARAT! BEDENİN İDEALİZE EDİLEREK SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YENİDEN YARATILMASI" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 33-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/51799/634715>
Chicago Çeti̇nkaya, A , Yetki̇n Cılızoğlu, G . "BENİ BAŞTAN YARAT! BEDENİN İDEALİZE EDİLEREK SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YENİDEN YARATILMASI". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 33-54
RIS TY - JOUR T1 - BENİ BAŞTAN YARAT! BEDENİN İDEALİZE EDİLEREK SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YENİDEN YARATILMASI AU - Aysel Çeti̇nkaya , Gamze Yetki̇n Cılızoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35343/kosbed.634715 DO - 10.35343/kosbed.634715 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 54 VL - 2 IS - 38 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.634715 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.634715 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BENİ BAŞTAN YARAT! BEDENİN İDEALİZE EDİLEREK SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YENİDEN YARATILMASI %A Aysel Çeti̇nkaya , Gamze Yetki̇n Cılızoğlu %T BENİ BAŞTAN YARAT! BEDENİN İDEALİZE EDİLEREK SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YENİDEN YARATILMASI %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V 2 %N 38 %R doi: 10.35343/kosbed.634715 %U 10.35343/kosbed.634715
ISNAD Çeti̇nkaya, Aysel , Yetki̇n Cılızoğlu, Gamze . "BENİ BAŞTAN YARAT! BEDENİN İDEALİZE EDİLEREK SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YENİDEN YARATILMASI". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 38 (Aralık 2020): 33-54 . https://doi.org/10.35343/kosbed.634715
AMA Çeti̇nkaya A , Yetki̇n Cılızoğlu G . BENİ BAŞTAN YARAT! BEDENİN İDEALİZE EDİLEREK SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YENİDEN YARATILMASI. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 2(38): 33-54.
Vancouver Çeti̇nkaya A , Yetki̇n Cılızoğlu G . BENİ BAŞTAN YARAT! BEDENİN İDEALİZE EDİLEREK SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YENİDEN YARATILMASI. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 2(38): 33-54.