Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 38, Sayfalar 161 - 185 2019-12-31

İSLAMOFOBİNİN YAYILMASI: “INSIDE THE KORAN” ÖRNEĞİ

Yusuf DEVRAN [1] , Mesut TANIR [2]


Müslüman düşmanlığı anlamına gelen İslamofobi, Müslümanların günümüzde küresel ölçekte karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunlardan biridir. Endülüs Emevi Devleti’nin kuruluşuna kadar dayanan İslamofobi, özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de ikiz kulelere yapılan terör saldırısından sonra yeni bir boyut kazandı. Sinema, belgesel film, haber, televizyon dizileri gibi değişik medya formları yaygın olarak bu amaçla kullanılmaya başlandı. Bu makalede belgesel yapımcısı Antony Thomas tarafından hazırlanan, farklı mecralarda ve değişik dillerde yayınlanan “Inside The Koran” adlı belgesel film ele alınmakta; filmde Kur’an-ı Kerim ve Müslümanlar hakkında ne gibi mesajların verilmeye çalışıldığı kapsamlı olarak irdelenmektedir. Film özellikle kullanılan görseller, söylem, retorik ve anlatı bağlamında analiz edilmektedir. Bu çalışma Batı’nın, Müslümanlarla ilgili oluşturmak istediği algıları ne tür görüntülerle, söylemle, anlatıyla ve kurguyla oluşturmaya çalıştığını ortaya koyması bakımından önemlidir. Makale ayrıca izleyicilerin bu tür medya içeriklerini eleştirel bir biçimde okuyabilmelerine önemli katkı sunabilir.
İslamofobi, İslam, Terör, Metinlerarasılık, Belgesel, Anlam
 • Afat, E. (2019, 09 19). Hayal Perdesi. www.hayalperdesi.net: https://www.hayalperdesi.net/dosya/127-amerikan-stratejisi-islamofobi-ve-hollywood.aspx adresinden alındı.
 • Akılotu, N. (2015). İslamofobi. Yüksek lisans tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • BBC. (2019, Eylül 11). https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49653233 adresinden alındı.
 • BBC. (2019, Şubat 11). BBC. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47128818 adresinden alındı.
 • Biçer, B. (2015). “ABD Haberlerinde Müslüman İmajı: Terörist”. Lacivert Dergi, Sayı 13: 84-88.
 • Canatan, K. (2007). “İslamofobi ve Anti-İslamizm: Kavramsal ve Tarihsel Bir Yaklaşım. ” Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamiz: K. Canatan, & Ö. Hıdır Ankara: EskiYeni Yayınları.
 • Canveren, Ö. (2014). “Martin Luther'in İslam ve Türkler Hakkındaki Değerlendirmeleri”. Dumlupınal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42. Sayı: 151-163.
 • Çakaş, C. Ö. (2018). “Avrupa'da İslam'ın Ötekileştirilmesi ve Yükselen İslamofobinin Analizi” Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Chomsky, N., & Herman, E. (2012). Rızanın İmalatı. İstanbul: BGST Yayınları.
 • Devran, Y. (2007). 22 Temmuz Bir Dönemin Sonu mu, Başlangıcı mı? İstanbul: Sam Yayınları.
 • Dünya Bülteni. (2008, Mayıs 1). www.dunyabulteni.net: https://www.dunyabulteni.net/arsiv/hollywoodda-islam-dusmanligi-h41083.html adresinden alındı.
 • Erdin, M. (2014). 11 Eylül Saldıları ve İslamofobi: Abd ve Avrupa'da Görülen İslam Karşıtı Eylem ve Hareketlerin Nedenleri ve Sonuçları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Espesito, J. (2002). İslam Tehdidi Efsanesi. İstanbul: Da Yayıncılık.
 • Genel, M.G.(2014), “Avrupa’daki Türk Medya Perspektifinden Batı’nın Bir “Ötekileştirme” Dili Olarak Kullandığı İslâmofobi’ye Bakış”. Atatürk İletişim Dergisi, Sayı: 6.
 • Gölcü, A., & Aydın Varol, B. (2018). “Yükselen Bir Trend Olarak İslamofobi Endüstrisi: Amerikan Medyasına Yönelik Araştırmaların Bir Paranoması”. Mediad, Cilt 1, Sayı 1: 73-88.
 • Gölcü, A., & Çuhadar, M. (2017). “Batı Toplumlarında İslamofobi'nin Üretilmesinde Medyanın Rolü”. Obdusman Akademik, Sayı 7: 71-99.
 • Hıdır, Ö. (2007). “Anti-Semitizm ve Anti-İslamizm: Benzerlikler ve Farklılıklar.” Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm: K. Canatan, & Ö. Hıdır, Ankara: EskiYeni Yayınları. (s. 63-99).
 • İnternet Haber. (2019, Mart 17). www.internethaber.com: https://www.internethaber.com/katliamci-teroristi-melek-cocuk-yaptilar-2007735h.htm adresinden alındı
 • Kalın, İ. (2008). İslam ve Batı. İstanbul: İsam Yayınları.
 • Kalın, İ. (2012, 24 Aralık). Timetürk. www.timeturk.com: https://www.timeturk.com/tr/makale/ibrahim-kalin/islamofobinin-anatomisi-fantazma-korku-nefret.html adresinden alındı.
 • Olgun, H. (2009). Teolojik Uyum Sorunu Luther ve İslam. İstanbul: Ağaç Kitabevi.
 • Kapaklı, C. (2016). 11 Eylül Saldırıları Ardından İslamofobinin Yükselişi Ve ABD'deki Türk Göçmenler Üzerindeki Etkileri. Bursa: Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Karakuş, N. (2006). Abd Başkanı Donald Trump Söylemlerinde İslamafobi. Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
 • Özdemir, Ö. (2019, Şubat 11). BBC. www.bbc.com: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47128818 adresinden alındı
 • Suyum, G. (2017). Batı'da İslamofobi ve Medya: Fransa Örneği. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Şeref, E. (2010). İslamofobi: Kavramsal ve Sosyolojik Yaklaşım. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Thomas, A. (Yöneten). (2008). "Inside The Koran" [Sinema Filmi]. National Geographic . https://www.youtube.com/watch?v=mgzvBWRZmeY adresinden alındı
 • Türkmen, M. Y. (2018). Hollywood Sineması ve İslamofobi: 11 Eylül Sonrası Hollywood Sinemasında İslamofobinin Yeniden Üretimi. Uşak: Uşak Üniversitesi.
 • Youtube. (2018, Ocak 3). https://www.youtube.com/watch?v=bMkE8qpiDvE: https://www.youtube.com/watch?v=bMkE8qpiDvE adresinden alındı.
 • Yücel, S. (2012). İslamofobya Batı’da Depreşen Hastalık. Paradoks Yayınları.
 • Yüksel, M. (2014). “İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm Ya Da Batı ve Öteki”. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 189-200.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6430-1943
Yazar: Yusuf DEVRAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2285-8855
Yazar: Mesut TANIR
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kosbed655705, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {161 - 185}, doi = {10.35343/kosbed.655705}, title = {İSLAMOFOBİNİN YAYILMASI: “INSIDE THE KORAN” ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Devran, Yusuf and Tanır, Mesut} }
APA Devran, Y , Tanır, M . (2019). İSLAMOFOBİNİN YAYILMASI: “INSIDE THE KORAN” ÖRNEĞİ . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (38) , 161-185 . DOI: 10.35343/kosbed.655705
MLA Devran, Y , Tanır, M . "İSLAMOFOBİNİN YAYILMASI: “INSIDE THE KORAN” ÖRNEĞİ" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 161-185 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/51799/655705>
Chicago Devran, Y , Tanır, M . "İSLAMOFOBİNİN YAYILMASI: “INSIDE THE KORAN” ÖRNEĞİ". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 161-185
RIS TY - JOUR T1 - İSLAMOFOBİNİN YAYILMASI: “INSIDE THE KORAN” ÖRNEĞİ AU - Yusuf Devran , Mesut Tanır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35343/kosbed.655705 DO - 10.35343/kosbed.655705 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 185 VL - 2 IS - 38 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.655705 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.655705 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İSLAMOFOBİNİN YAYILMASI: “INSIDE THE KORAN” ÖRNEĞİ %A Yusuf Devran , Mesut Tanır %T İSLAMOFOBİNİN YAYILMASI: “INSIDE THE KORAN” ÖRNEĞİ %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V 2 %N 38 %R doi: 10.35343/kosbed.655705 %U 10.35343/kosbed.655705
ISNAD Devran, Yusuf , Tanır, Mesut . "İSLAMOFOBİNİN YAYILMASI: “INSIDE THE KORAN” ÖRNEĞİ". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 38 (Aralık 2020): 161-185 . https://doi.org/10.35343/kosbed.655705
AMA Devran Y , Tanır M . İSLAMOFOBİNİN YAYILMASI: “INSIDE THE KORAN” ÖRNEĞİ. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 2(38): 161-185.
Vancouver Devran Y , Tanır M . İSLAMOFOBİNİN YAYILMASI: “INSIDE THE KORAN” ÖRNEĞİ. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 2(38): 161-185.