Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

PROPAGANDADA YÖNTEMLER, ARAÇLAR VE BİR PROPAGANDA MODELİ OLARAK; HERMAN VE CHOMSKY PROPAGANDA MODELİ

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 15 - 30, 18.03.2019

Öz

Propaganda
günümüzde birçok alanda farklı isimlerle gerçekleşmektedir. Güç odakları
amaçlarını gerçekleştirmek ve kitleleri manipüle edebilmek için kitle iletişim
araçları aracılığıyla kendi düşünce yapılarını topluma empoze etmeye
çalışmaktadır. Özellikle kitle çağında toplumun düşüncelerinin önem
kazanmasıyla birlikte onları etkileme ve manipüle etme çabaları da artmıştır.
Propaganda profesyonelleri tarafından özellikle 2. Dünya Savaşından sonra
etkili propaganda için farklı yöntemler ve araçlar geliştirilmiştir. Bu yöntem
ve araçlar ile daha etkili bir manipülasyon ve yönlendirme olgusu ortaya
çıkmıştır. Hreman ile Chomsky’nin “Propaganda Modeli” özellikle sistematik
olarak iktidarlar eliyle gerçekleşen sistematik propagandayı betimlemektedir. 

Kaynakça

 • BEKİROĞLU, Onur ve BAL, Enes (2014). Siyasal Reklamcılık. Konya: Literatürk Acadima.
 • BEKTAŞ, Arsev (2002). Siyasal Propaganda Tarihsel Evrimi ve Demokratik Toplumdaki Uygulamaları. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • BULDUKLU, Yasin (2015). İmaj Yönetimi Yaklaşımlar, Taktikler, Stratejiler. Konya: Literatürk Acadima.
 • BÜLBÜL, Rıdvan (2001). İletişim ve Etik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • BÜLBÜL, Rıdvan. (1998), Halkla İlişkiler. Konya: Damla Ofset.
 • CHOMSKY, Noam (2004). Korsanlar ve İmparatorlar (İkinci Baskı). (Çeviren: Fatma Ünsal). İstanbul: Yeni Zamanlar Yayınları
 • CHOMSKY Noam ve HERMAN Edward S. (1998). Medya Halka Nasıl Evet Detirtir; Kitle İletişim Araçlarının Ekonomi Politiği. (Çevirenler: Berfu Akyoldaş, Tamara Han, Metin Çetin, İsmail Kaplan). İstanbul: Minevra Yayınlar.
 • GÜZ, Nurettin (2005). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmalı. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • İŞÇİ, Metin. (2002), Halkla İlişkiler, İstanbul: Der Yayınları.
 • KALENDER, Ahmet (2005). Siyasal İletişim. İstanbul: Çizgi Kitabevi.
 • ÖZSOY, Osman (1998). Propaganda ve Kamuoyu Oluşturma. İstanbul: Alfa Kitabevi.
 • TEKİNALP, Şermin ve UZUN, Ruhdan (2004). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. İstanbul: Derin Yayınları
 • SEVERIN, Werner J. ve TANKARD, James W. (1994). Kitle İletişim Kuramları Kökenleri, Yöntem ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. (Çevirenler: Ali Atıf BİR ve Serdar SEVER). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • TENGİLİMOĞLU, Dilaver ve ÖZTÜRK, Yüksel. (2004), İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 15 - 30, 18.03.2019

Öz

Kaynakça

 • BEKİROĞLU, Onur ve BAL, Enes (2014). Siyasal Reklamcılık. Konya: Literatürk Acadima.
 • BEKTAŞ, Arsev (2002). Siyasal Propaganda Tarihsel Evrimi ve Demokratik Toplumdaki Uygulamaları. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • BULDUKLU, Yasin (2015). İmaj Yönetimi Yaklaşımlar, Taktikler, Stratejiler. Konya: Literatürk Acadima.
 • BÜLBÜL, Rıdvan (2001). İletişim ve Etik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • BÜLBÜL, Rıdvan. (1998), Halkla İlişkiler. Konya: Damla Ofset.
 • CHOMSKY, Noam (2004). Korsanlar ve İmparatorlar (İkinci Baskı). (Çeviren: Fatma Ünsal). İstanbul: Yeni Zamanlar Yayınları
 • CHOMSKY Noam ve HERMAN Edward S. (1998). Medya Halka Nasıl Evet Detirtir; Kitle İletişim Araçlarının Ekonomi Politiği. (Çevirenler: Berfu Akyoldaş, Tamara Han, Metin Çetin, İsmail Kaplan). İstanbul: Minevra Yayınlar.
 • GÜZ, Nurettin (2005). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmalı. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • İŞÇİ, Metin. (2002), Halkla İlişkiler, İstanbul: Der Yayınları.
 • KALENDER, Ahmet (2005). Siyasal İletişim. İstanbul: Çizgi Kitabevi.
 • ÖZSOY, Osman (1998). Propaganda ve Kamuoyu Oluşturma. İstanbul: Alfa Kitabevi.
 • TEKİNALP, Şermin ve UZUN, Ruhdan (2004). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. İstanbul: Derin Yayınları
 • SEVERIN, Werner J. ve TANKARD, James W. (1994). Kitle İletişim Kuramları Kökenleri, Yöntem ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. (Çevirenler: Ali Atıf BİR ve Serdar SEVER). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • TENGİLİMOĞLU, Dilaver ve ÖZTÜRK, Yüksel. (2004), İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuri Paşa Özer 0000-0001-9743-2878

Yayımlanma Tarihi 18 Mart 2019
Gönderilme Tarihi 3 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özer, N. P. (2019). PROPAGANDADA YÖNTEMLER, ARAÇLAR VE BİR PROPAGANDA MODELİ OLARAK; HERMAN VE CHOMSKY PROPAGANDA MODELİ. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 15-30.