e-ISSN: 2667-6850
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Nuri Paşa ÖZER
Kapak Resmi
 

Haziran sayımız için makale kabulü 25 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecektir.

Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, yılda iki kez yayımlanan uluslararası, hakemli, elektronik bir dergidir.


Derginin yayın politikasının esası, iletişim alanındaki eleştirel çalışmalara yer vererek, iletişim alanındaki farklı yaklaşımları ön plana çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda iletişim bilimleri alanına katkı sağlayacak her türlü eleştirel çalışma, dergimiz tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisinde Türkçe veya İngilizce hazırlanan araştırma veya değerlendirme makaleleri, kitap eleştirileri ve çeviriler yer almaktadır .Farklı dillerde veya Türkiye Türkçesi dışında Latin harflerinin kullanılmadığı dillerde hazırlanan makaleler kabul edilmemektedir. Söz konusu dillerde kaynakların kaynak gösterimlerinde APA 7 yönergesi temel alınmalıdır.


Dergimize gönderilen çalışmalar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.


Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmalar, editör kurulunun ön incelemesi sonrasında  çift kör hakemlik sürecinden geçirilmektedir. 
Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services (SIS), ResearchBib, ESJI, DRJI, Asos Index, ve CiteFactor tarafından dizinlenmekte ve çalışmalara DOI numarası verilmektedir. 

Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 25 Mayıs 2024

Yayın Politikası