İletişim Bilgileri

Editör

Mehmet Emin Satır
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
mehmeteminsatir@gmail.com

Editör

Ali Erkam Yarar
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
aeyarar@erbakan.edu.tr

Başeditör

Nuri Paşa Özer
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
kritikiletisim@gmail.com