Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Yayıncı / Baş Editör: Doç. Dr. Nuri Paşa ÖZER

Editör: Doç. Dr. Ali Erkam YARAR

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Ozan YILDIRIM

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SATIR

Doç. Dr. Nuri Paşa ÖZER NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9743-2878 Türkiye
Film Eleştirisi, İletişim Kuramları
Doç. Dr. Ali Erkam YARAR Necmettin Erbakan University 0000-0002-0919-314X Türkiye
Tüketici Davranışı, Reklam, Pazarlama İletişimi
Doç. Dr. Ozan YILDIRIM NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0001-7737-6311 Türkiye
İletişim ve Medya Çalışmaları
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SATIR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5353-8742 Türkiye
İletişim ve Medya Çalışmaları