Amaç ve Kapsam

Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, iletişim alanında eleştirel nitelikteki özgün eserleri yayımlamayı amaçlamaktadır. 

İletişim alanında ana akım çalışmaların aksine, eleştirel yaklaşımlara odaklanan Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, özellikle Frankfurt Okulu, İngiliz Kültürel Çalışmaları, Yapısalcı Yaklaşımlar, Fenomenolojik Yaklaşımlar ve Ekonomi-Politik Yaklaşımlar alanında yapılan çalışmalara önem vermektedir. 

Dergide aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:

Derleme: Belirli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kaynak olarak kullanıldığı kapsamlı çalışmalar.

Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makaleler.

Kitap Tanıtımı: İletişim alanında çıkmış kitapları tanıtmaya yönelik bilimsel formatta yazılmış yazılar.

Çeviri: İletişim alanıyla ilgili bilimsel dergilerde yeni çıkan ve alan açısından önemli çalışmaların kısaltılmış çevirilerini içeren yazılar. Çeviri yazılarının orijinal makalenin bir örneği ve izin yazısıyla birlikte gönderilmesi


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık