Hakkında

Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal, hakemli, elektronik bir dergidir.

Derginin yayın politikasının esası, iletişim alanındaki eleştirel çalışmalara yer vererek, iletişim alanındaki farklı yaklaşımları ön plana çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda iletişim bilimleri alanına katkı sağlayacak her türlü eleştirel çalışma, dergimiz tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisinde Türkçe veya İngilizce hazırlanan araştırma veya değerlendirme makaleleri, kitap eleştirileri ve çeviriler yer almaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmalar, editör kurulunun ön incelemesi sonrasında  çifte-kör hakemlik sürecinden geçirilmektedir. 


Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, Google Scholar, Scientific Indexing Services (SIS), ResearchBib, ESJI, DRJI, Asos Index, ve CiteFactor tarafından dizinlenmekte ve çalışmalara DOI numarası verilmektedir.