Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

YEREL BASINDA KADIN ÇALIŞANLARIN SORUNLARI

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 13, 05.07.2022
https://doi.org/10.53281/kritik.1070845

Öz

Toplumsal normlarla birlikte şekillenen yapı ile birlikte medya sektöründe de erkek egemen bir çalışan profili söz konusudur. Yaygın basındaki bu yapı, yerel basında da benzer şekilde görülmektedir. Bu araştırmada yerel basında kadın çalışanların yaşadıkları sorunlar ele alınmıştır. Örneklem olarak seçilen Zonguldak ve Bolu illerinden seçilen 4 yerel gazeteci ile görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilere göre düşük ücretle çalışmak, eğitimsiz personelin varlığı, çıkar karşılığı haber yapılması, önemsiz haberlerde görevlendirilmek gibi konular ön plana çıkmıştır. Sonuç olarak küçük nüfuslu yerleşim yerlerinde görev yapan kadın çalışanların sayısı erkeklere göre azdır. Kadın gazeteciler daha çok geri planda görev almaları istenmekte ve önemsiz haberlere yönlendirilmektedir.

Kaynakça

 • Arslan, E. & Arslan, B. (2017). Local Press And Women Workers In The Context Of Gender Inequalıty. Current Debates in Publıc Relatıons Cultural & Media Studies, 9, s.217-238.
 • Asker, A. (1991). Türk basınında kadın gazeteciler. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti.
 • Basın İlan Kurumu (Kasım 2021). “Basın İlan Kurumu, Türkiye’de basın çalışanları istatistiklerini açıkladı”, http://www.bik.gov.tr/basin-ilan-kurumu-turkiyede-basin-calisanlari-istatistiklerini- açıkladı/
 • Basmacı, G. (2016). “Yerel Basında Kadın Temsili”. İstanbul Arel Üniversitesi. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi.
 • Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD). (2020). Medyada toplumsal cinsiyet eşitliği haritalama ve izleme çalışması. Ankara: Ceid Yayınları.
 • Dağ,H. (2018). Türkiye’de Yerel Medyanın Sorun Alanlarının Çalışma İlişkilerine Etkisi: Antalya Örneği, Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Gezgin, S. (2007) “Türkiye’de Yerel Basın”, Türkiye’de Yerel Basın, Ed. Suat Gezgin, İstanbul, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, s.177-178.
 • Gezgin, S. (2007). “Türkiye‟de Yerel Basın”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Gezgin, S. (2010). “Yerel Gazetecilik”. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ortak Ders, İstanbul.
 • Girgin, A. (2001). Türk Basın Tarihinde Yerel Gazetecilik. İstanbul. İnkılap Kitabevi.
 • Girgin, A. (2007) “Türkiye’de Yerel Basın ve Resmi İlan”, Türkiye’de Yerel Basın, Ed. Suat Gezgin, İstanbul, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, s.243 - 260.
 • Girgin, A. (2009). Türkiye’de Yerel Basın. İstanbul. Der Yayınları.
 • İçten, D. ve Erduran Y. (2021) “Yerel Medyada Kadın Gazeteci Olmak; Sorunlar ve Çözümleri” Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR).
 • İznewsagency (2021, Aralık) Türkiye Basın Özgürlüğünde 157. Sırada Yer Aldı. https://www.iznewsagency.com/turkiye-basin-ozgurlugunde-157nci-sirayada-yer-aldi/ Journo (2021) Yerel Medyada Kadın Gazeteci, https://journo.com.tr/yerel-medya-kadin-gazeteci.
 • Karaduman, M. İnternet ve Gazetecilik, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya. İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2003, ss.137-150.
 • Karaman, D. (2006). Türk basınında Kadın Gazetecilerin Yönetim Kadrolarında Temsili, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Şeker, M. (2007). Tekniği, İçeriği, Çalışan Profili, Haber Kaynakları, Ekonomi Politiği, Gücü ve Sorunlarıyla Yerel Gazeteler. Tablet Yayınları, Konya.
 • Topuz, Hıfzı: Türk Basın Tarihi : 2.Mahmut’tan Holdinglere, İstanbul, Remzi Kitapevi,2003,ss 12.
 • TÜİK (2019) Yazılı Medya İsatistikleri, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yazili-Medya--Istatistikleri-2019-33620.
 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC). (2016). Kadın ve medya- toplumsal cinsiyet eşitlikçi haber kılavuzu. İstanbul: TGC Akademi.
 • WEF- GGGR (2021) The Global Human Capital Report 2021, https://www.weforum.org/reports/the-global-human-capital-report

PROBLEMS OF FEMALE EMPLOYEES IN THE LOCAL PRESS

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 13, 05.07.2022
https://doi.org/10.53281/kritik.1070845

Öz

Along with the structure shaped by social norms, there is a male-dominated employee profile in the media sector. This structure in the mainstream press is similarly seen in the local press. In this study, the problems experienced by female employees in the local press were discussed. Interviews were conducted with 4 local journalists selected from the provinces of Zonguldak and Bolu, which were selected as samples. According to the data obtained from the interviews, issues such as working for low wages, the existence of untrained personnel, reporting for profit, being assigned to unimportant news came to the fore. As a result, the number of female employees working in settlements with small populations is less than that of males. Women journalists are asked to take more roles in the background and are directed to unimportant news.

Kaynakça

 • Arslan, E. & Arslan, B. (2017). Local Press And Women Workers In The Context Of Gender Inequalıty. Current Debates in Publıc Relatıons Cultural & Media Studies, 9, s.217-238.
 • Asker, A. (1991). Türk basınında kadın gazeteciler. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti.
 • Basın İlan Kurumu (Kasım 2021). “Basın İlan Kurumu, Türkiye’de basın çalışanları istatistiklerini açıkladı”, http://www.bik.gov.tr/basin-ilan-kurumu-turkiyede-basin-calisanlari-istatistiklerini- açıkladı/
 • Basmacı, G. (2016). “Yerel Basında Kadın Temsili”. İstanbul Arel Üniversitesi. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi.
 • Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD). (2020). Medyada toplumsal cinsiyet eşitliği haritalama ve izleme çalışması. Ankara: Ceid Yayınları.
 • Dağ,H. (2018). Türkiye’de Yerel Medyanın Sorun Alanlarının Çalışma İlişkilerine Etkisi: Antalya Örneği, Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Gezgin, S. (2007) “Türkiye’de Yerel Basın”, Türkiye’de Yerel Basın, Ed. Suat Gezgin, İstanbul, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, s.177-178.
 • Gezgin, S. (2007). “Türkiye‟de Yerel Basın”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Gezgin, S. (2010). “Yerel Gazetecilik”. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ortak Ders, İstanbul.
 • Girgin, A. (2001). Türk Basın Tarihinde Yerel Gazetecilik. İstanbul. İnkılap Kitabevi.
 • Girgin, A. (2007) “Türkiye’de Yerel Basın ve Resmi İlan”, Türkiye’de Yerel Basın, Ed. Suat Gezgin, İstanbul, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, s.243 - 260.
 • Girgin, A. (2009). Türkiye’de Yerel Basın. İstanbul. Der Yayınları.
 • İçten, D. ve Erduran Y. (2021) “Yerel Medyada Kadın Gazeteci Olmak; Sorunlar ve Çözümleri” Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR).
 • İznewsagency (2021, Aralık) Türkiye Basın Özgürlüğünde 157. Sırada Yer Aldı. https://www.iznewsagency.com/turkiye-basin-ozgurlugunde-157nci-sirayada-yer-aldi/ Journo (2021) Yerel Medyada Kadın Gazeteci, https://journo.com.tr/yerel-medya-kadin-gazeteci.
 • Karaduman, M. İnternet ve Gazetecilik, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya. İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2003, ss.137-150.
 • Karaman, D. (2006). Türk basınında Kadın Gazetecilerin Yönetim Kadrolarında Temsili, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Şeker, M. (2007). Tekniği, İçeriği, Çalışan Profili, Haber Kaynakları, Ekonomi Politiği, Gücü ve Sorunlarıyla Yerel Gazeteler. Tablet Yayınları, Konya.
 • Topuz, Hıfzı: Türk Basın Tarihi : 2.Mahmut’tan Holdinglere, İstanbul, Remzi Kitapevi,2003,ss 12.
 • TÜİK (2019) Yazılı Medya İsatistikleri, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yazili-Medya--Istatistikleri-2019-33620.
 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC). (2016). Kadın ve medya- toplumsal cinsiyet eşitlikçi haber kılavuzu. İstanbul: TGC Akademi.
 • WEF- GGGR (2021) The Global Human Capital Report 2021, https://www.weforum.org/reports/the-global-human-capital-report

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ela MANTARLI KURT Bu kişi benim
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4087-6045
Türkiye


Nilgün Didar TÜT
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9105-1273
Türkiye


Selami ÖZSOY
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8776-8922
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 10 Şubat 2022
Kabul Tarihi 8 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Mantarlı Kurt, E. , Tüt, N. D. & Özsoy, S. (2022). YEREL BASINDA KADIN ÇALIŞANLARIN SORUNLARI . Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi , 4 (1) , 1-13 . DOI: 10.53281/kritik.1070845