Yıl 2019, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 33 - 52 2019-12-27

RODOS HAFIZ AHMET AĞA KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN 01 ENVANTER NUMARALI KUR’AN-I KERİM TEZHİBİ

Naciye DETSELİ [1] , Ali Fuat BAYSAL [2]


Günümüzde yazma eserler kütüphaneleri ve müzelerde bulunan pek çok Kur’an-ı Kerim nüshası kıymetli tezhipler ihtiva etmesi ile dikkat çeker. Meşakkatli ve uzunca bir sürecin ürünü olan özenle bezenmiş bu eserler İslam medeniyetinin ilme verdiği önemin bir göstergesidir. Bu eserler dönemsel tezyinat anlayışının izlerini sürmemize ve tezhip sanatındaki gelişmeyi takip edebilmemize vesile olmaktadır.

Rodos’ta bulunan Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi pek çok Kur’an-ı Kerim’e ve tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat vb. konulu yazmaya ev sahipliği yapmaktadır. 01 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim yoğun ve kaliteli tezhipleri ile bu koleksiyonda yer alan en önemli eserlerden biridir.

Tezhip, Kur’an-ı Kerim, Yazma Eser, Rodos, Hafız Ahmet Ağa.
  • ATEŞ, S. (1994). Kur’an-ı Kerîm ve Yüce Meâli. Ankara.DEMİRAĞ, S. (2007). Ankara Etnografya Müzesindeki Beş Kur'ân-ı Kerîm'in Tezhip Süsleme Özellikleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.GÜLEÇ, A. (2007). Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindeki Seçilmiş Klasik Şemse Cilt Kapakları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.ŞAHİN, B., AĞARTAN, F. ve UYGUR, S.(2013). Rodos Fethi Paşa Vakfı Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu. İstanbul: İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı.ULUÇ, L. (2006). Türkmen Valiler, Şirazlı Ustalar, Osmanlı Okurlar, XVI. Yüzyıl Şiraz Elyazmaları. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.UNUSTASI, M. (2010). 1400. Yılında Kur’ân-ı Kerîm. İstanbul: Antik A.Ş.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9558-6977
Yazar: Naciye DETSELİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8616-8781
Yazar: Ali Fuat BAYSAL
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Eylül 2019
Kabul Tarihi : 29 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA Detseli̇, N , Baysal, A . (2019). RODOS HAFIZ AHMET AĞA KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN 01 ENVANTER NUMARALI KUR’AN-I KERİM TEZHİBİ . Konya Sanat , (2) , 33-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ks/issue/51109/622999