The Humiliation Of The Word
Kitap Tanıtımı Sözün Düşüşü

Şenol SANCAK [1]


Jacques Ellul’un yazıp, Hüsamettin Arslan’ın İngilizceden dilimize tercüme ettiği “Sözün Düşüşü” (The Humiliation of the Word) adlı eser, önsöz ve girişten sonra yedi ana bölümden oluşurken her ana bölüm de kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmıştır. Hüsamettin Arslan’ın, kitabın başında “Türkçe Baskıya Önsöz”de bahsettiği üzere Fransızca asıllı bir eser olan “Sözün Düşüşü”, dil hakkında bir kitaptır. Kitabın dördüncü bölümünde yer alan “Söz alanının imajlar tarafından istilası, rollerin değişmesiyle ve egemenlikle sonuçlanır ve bu da bizi modern gerçekliğimizin bir başka özelliğine götürür: Sözün düşüşüne.” (s. 191) cümlesi belki de tüm kitabı özetler niteliktedir. Bu eser genel anlamda “dilin bütünüyle kötüye kullanımının ve imajlara tehlikeli düşkünlüğümüzün modern toplumun ayırıcı özelliği olduğunu güçlü ve ikna edici bir şekilde” ortaya koymaktadır. Önsözde belirtildiği gibi kitabın yazarının şu sözü eser hakkında bilgilendirici niteliktedir: “İnsanlığı kurtarma isteği duyan herkes günümüzde, öncelikle sözü kurtarmalıdır.”
Jacques Ellul’un yazıp, Hüsamettin Arslan’ın İngilizceden dilimize tercüme ettiği “Sözün Düşüşü” (The Humiliation of the Word) adlı eser, önsöz ve girişten sonra yedi ana bölümden oluşurken her ana bölüm de kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmıştır. Hüsamettin Arslan’ın, kitabın başında “Türkçe Baskıya Önsöz”de bahsettiği üzere Fransızca asıllı bir eser olan “Sözün Düşüşü”, dil hakkında bir kitaptır. Kitabın dördüncü bölümünde yer alan “Söz alanının imajlar tarafından istilası, rollerin değişmesiyle ve egemenlikle sonuçlanır ve bu da bizi modern gerçekliğimizin bir başka özelliğine götürür: Sözün düşüşüne.” (s. 191) cümlesi belki de tüm kitabı özetler niteliktedir. Bu eser genel anlamda “dilin bütünüyle kötüye kullanımının ve imajlara tehlikeli düşkünlüğümüzün modern toplumun ayırıcı özelliği olduğunu güçlü ve ikna edici bir şekilde” ortaya koymaktadır. Önsözde belirtildiği gibi kitabın yazarının şu sözü eser hakkında bilgilendirici niteliktedir: “İnsanlığı kurtarma isteği duyan herkes günümüzde, öncelikle sözü kurtarmalıdır.”
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şenol SANCAK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi : 5 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Sancak, Ş . (2011). Kitap Tanıtımı Sözün Düşüşü . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (4) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksbd/issue/16227/169944