Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Institutions that Form the Economic Structure, Traditional Status and Features of Ancient Socities

Yıl 2015, Cilt: 12 Sayı: 2, 141 - 166, 28.10.2015

Öz

In the formation of economic practices of ancient economies, tradition, which had been effective in a powerful way, and polytheistic religions, whose effect was more limited, established period-specific institutions and rules. These facts, that form the economic understanding and determine the economic practices, offered variety in economic pratices in ancient age, still, tradition and religion has served the interests of the dominant class in almost everywhere. In the later periods of ancient age the monotheistic religions (such as Judaism and Christianity) emerged through revelations of God. However, the traditions that had been born in ancient civilizations didn’t change too much and the institutions and organizations of traditions existed with very little change. The influence of the monothiestic religions of ancient age over the economic understanding and economic practices began to increase in the medieval age. Furthermore, it is seen that over time the religions became the determinant of the tradition

Kaynakça

 • GÜRAN, T., 1997. İktisat Tarihi, Acar Yayıncılık, İstanbul, 177s.
 • HEATON, H., 2005. Avrupa İktisat Tarihi, Çev.: M. A. Kılıçbay ve O. Aydoğuş , Paragraf Yayınevi, Ankara, 653s.
 • DİNÇER, F., 2008. “Hindistan Kast Değil Kastlar Ülkesi”, Milliyet Gazetesi, 2 Nisan.
 • ÖZGÜVEN, A., 2001. İktisadi Düşünceler – Doktrinler ve Teoriler, Filiz Kitabevi, İstanbul, 229s.
 • KOSCHAKER, P. ve AYITER, K., 1997. Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, Sevinç Matbaası, Ankara, 443s.
 • KARAKAŞ, M., 2001. “Tarihsel Gelişim Sürecindeki Kent, Kısıtlı Tarihsellik Anlayışı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 121-132, http://www.akü.edu.tr/AKU/DosyaYönetimi/SOSYALBİLENS/dergi/III1/9. pdf (22.05.2013).
 • FINLEY, M. I., 2007. Antik Çağ Ekonomisi, Çev.: H. P. Erdemir, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 283s.
 • KESKİN, M., 2004. “Din ve toplum İlişkileri Üzerine Bir Genelleme”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 4(2), ss. 7-21.
 • GÜÇ, A., 2001. “Konfüçyüsçülükta Kutsal Metinler, Uludağ Üniversitesi”, 1- 16, http://www.home.uludag.edu.tr./users/ucmaz/PDF/ilh/2001 (23.05.2013).
 • HODOUS, L., 1947. “Konfüçyüs Dini”, Çev.: G. Tümer, 392-410, http://www.dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/764/9712.pdf (23.05.2013). ve ÖNDER, İ., 2013. “İktisat Din, Ekonomi Din İlişkisi”, http://www.ekodialog/makaleler/iktisat-ekonomi-din-ilişkisi.html (25.06.2013).
 • AKALIN, K. H., 2010. “Eski Ahdin Kardeş-Yabancı Ayrımına Dayanan Tefecilik İzni Karşısında Martin Luther” KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18), 1-13, http://www.kmu.edu.tr (27.06.2013).
 • AYDIN, M., 1986. “Batı ve Doğu Hıristiyanlığına Tarihi Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27(1), ss. 123-148.
 • ATEŞ, H., ÜNAL, S., 2004. “Devletin Doğduğu Yer: Antik Çağ Ortadoğusunda İdari Hayat, http://www.bilgidergi.com/uploads/2004AtesÜnal.pdf (22.05.2013). Sosyal Bilgi Bilimler Dergisi”, 21-42,
 • GÜNAY, Ü., 2006. “ İktisadi Ahlak ve Din”ATUNİ ilahiyat Fakültesi Dergisi, (7), ss109-128
 • ERDEM, B,. 2012. “İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş”, İktisadi Düşünceler Tarihi, Ed,: B. Erdem ve H. İslatince, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss,2- 30.
 • BAKIREZER, G., 2008. “Antik Yunan Düşüncesinde Kölelik”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63(1), ss. 18-54.
 • COLOGNESI, L. C., 1993. “Roma Egemenliği: Yurttaşlık ve Kölelik”, Çev.: Ö. Çelebican, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 43(1-4), ss. 299- 313.
 • ŞEN., M.. E., ve TÜRKMENOĞLU., M. A., 2012. “Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese” International Journal of Social Science, 5 (4), ss. 189-204.

Antik Çağ Toplumlarının Özellikleri, Geleneksel Statüleri ve İktisadi Yapıyı Belirleyen Kurumları

Yıl 2015, Cilt: 12 Sayı: 2, 141 - 166, 28.10.2015

Öz

Antik çağ ekonomilerinin iktisadi uygulamalarının oluşmasında, güçlü bir biçimde gelenek ve etkisi daha az da olsa çok tanrılı dinler, bu döneme özgü kurumlar, kurallar ve müesseseler kurmuşlardır. İktisadi anlayışı biçimlendiren ve iktisadi uygulamaları belirleyen bu unsurlar; antik çağda iktisadi uygulamalar bakımından çeşitlilik yaratsa da, gelenek ve din hemen her yerde, hâkim sınıf soyluların çıkarlarına hizmet etmiştir. Daha sonraları antik çağ içinde vahiy kaynaklı tek tanrılı ve kutsal metinlere sahip (Tevrat ve İncil gibi) Musevilik ve Hıristiyanlık gibi dinler ortaya çıksa da, kadim medeniyetlerde doğan gelenekler çok değişmemiş ve geleneğin ortaya çıkardığı kurum ve müesseseler, çok az değişim geçirerek varlığını sürdürmüştür. Antik çağın vahiy kaynaklı, tek tanrılı ve kutsal metinlere sahip dinlerinin iktisadi anlayış ve uygulamalar üzerindeki etkileri ancak ortaçağda artmış hatta dinler geleneğin de belirleyicisi olarak onun üzerine çıkmışlardır.

Kaynakça

 • GÜRAN, T., 1997. İktisat Tarihi, Acar Yayıncılık, İstanbul, 177s.
 • HEATON, H., 2005. Avrupa İktisat Tarihi, Çev.: M. A. Kılıçbay ve O. Aydoğuş , Paragraf Yayınevi, Ankara, 653s.
 • DİNÇER, F., 2008. “Hindistan Kast Değil Kastlar Ülkesi”, Milliyet Gazetesi, 2 Nisan.
 • ÖZGÜVEN, A., 2001. İktisadi Düşünceler – Doktrinler ve Teoriler, Filiz Kitabevi, İstanbul, 229s.
 • KOSCHAKER, P. ve AYITER, K., 1997. Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, Sevinç Matbaası, Ankara, 443s.
 • KARAKAŞ, M., 2001. “Tarihsel Gelişim Sürecindeki Kent, Kısıtlı Tarihsellik Anlayışı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 121-132, http://www.akü.edu.tr/AKU/DosyaYönetimi/SOSYALBİLENS/dergi/III1/9. pdf (22.05.2013).
 • FINLEY, M. I., 2007. Antik Çağ Ekonomisi, Çev.: H. P. Erdemir, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 283s.
 • KESKİN, M., 2004. “Din ve toplum İlişkileri Üzerine Bir Genelleme”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 4(2), ss. 7-21.
 • GÜÇ, A., 2001. “Konfüçyüsçülükta Kutsal Metinler, Uludağ Üniversitesi”, 1- 16, http://www.home.uludag.edu.tr./users/ucmaz/PDF/ilh/2001 (23.05.2013).
 • HODOUS, L., 1947. “Konfüçyüs Dini”, Çev.: G. Tümer, 392-410, http://www.dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/764/9712.pdf (23.05.2013). ve ÖNDER, İ., 2013. “İktisat Din, Ekonomi Din İlişkisi”, http://www.ekodialog/makaleler/iktisat-ekonomi-din-ilişkisi.html (25.06.2013).
 • AKALIN, K. H., 2010. “Eski Ahdin Kardeş-Yabancı Ayrımına Dayanan Tefecilik İzni Karşısında Martin Luther” KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18), 1-13, http://www.kmu.edu.tr (27.06.2013).
 • AYDIN, M., 1986. “Batı ve Doğu Hıristiyanlığına Tarihi Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27(1), ss. 123-148.
 • ATEŞ, H., ÜNAL, S., 2004. “Devletin Doğduğu Yer: Antik Çağ Ortadoğusunda İdari Hayat, http://www.bilgidergi.com/uploads/2004AtesÜnal.pdf (22.05.2013). Sosyal Bilgi Bilimler Dergisi”, 21-42,
 • GÜNAY, Ü., 2006. “ İktisadi Ahlak ve Din”ATUNİ ilahiyat Fakültesi Dergisi, (7), ss109-128
 • ERDEM, B,. 2012. “İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş”, İktisadi Düşünceler Tarihi, Ed,: B. Erdem ve H. İslatince, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss,2- 30.
 • BAKIREZER, G., 2008. “Antik Yunan Düşüncesinde Kölelik”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63(1), ss. 18-54.
 • COLOGNESI, L. C., 1993. “Roma Egemenliği: Yurttaşlık ve Kölelik”, Çev.: Ö. Çelebican, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 43(1-4), ss. 299- 313.
 • ŞEN., M.. E., ve TÜRKMENOĞLU., M. A., 2012. “Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese” International Journal of Social Science, 5 (4), ss. 189-204.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seyhan TAŞ


Enver GÜNAY

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 12 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Taş, S. & Günay, E. (2015). Antik Çağ Toplumlarının Özellikleri, Geleneksel Statüleri ve İktisadi Yapıyı Belirleyen Kurumları . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (2) , 141-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/10293/126262

.