Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk

Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1, 102 - 111, 26.04.2017

Öz

İnsanlığın ortaya çıkışından beri dini inanışlar, insan topluluklarının örgütlü bir yapı haline dönüşmesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu doğrultuda, insanlığın en örgütlü yapısı olan devletin de dini unsurlardan etkilenmesi kaçınılmazdır. Sumer Şehir Devletleri ile ortaya çıkan devlet sistemi, Babil Dönemi ile daha kurumsal bir hal almıştır. Bu kurumsallaşma, dönemin dini inanışlarını referans alan krallar tarafından şekillendirilmiştir. Babillilerde kralların tahta çıkması ve yürütmüş oldukları her tür faaliyet tanrıların desteği ile açıklanmıştır. Elde etmiş oldukları yönetim erkini tanrısal destekle meşrulaştırmayı hedefleyen krallar, bu amaç doğrultusunda dini ritüelleri etkin bir araç olarak kullanmışlardır. 

Kaynakça

 • McINTOSH, Jane R. (2005), Ancient Mesopotamia (Understanding Ancient Civilizations), ABC-CLIO İnc., California/USA.
 • MIEROOP, Marc V. D. (2014), Hammurabi, Çev. Bülent O. Doğan, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • OATES, John (2015), Babil, Çev.: Fatma Çizmeli, Arkadaş Yayınları, Ankara.
 • ÖKSE, Tuba (2006), "Eski Önasya'dan Günümüze Yeni Yıl Bayramları, Bereket ve Yağmur Yağdırma Törenleri", Bilig, S. 36, ss: 47-68..
 • SAYCE, Archibald H. (1903), The Religions of Ancient Egypt and Babylonia, T. & T. Clark Press, Edinburgh.
 • SCHNEIDER, Tammi J. (2011), An Introduction to Ancient Mesopotamian Religion, William B. Eerdmans Publishing Company, Cambridge.
 • SPENCE, Lewis (1920), Myths & Legends of Babylonia & Assyria, Ballantyne Press, London.
 • ŞENEL, Alâeddin (2014), Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • TINSLEY, Barbara S. (2006), Reconstructing Western Civilization, Susquehanna University Press, Selinsgrove.
 • YILDIRIM, Ercüment (2016), “Concept of Leadership in the Ancient History and Its Effects on the Middle East”, Sociology and Anthropology, Vol.: 4, Issue: 8, pp. 710 – 718.
 • BİLGİÇ, Emin (1982), "Atatürk, Fakültemiz ve Kürsümüz, Sumerlilerin Târih, Kültür ve Medeniyetleri", AÜDTCF Atatürk’ün 100. Doğum Yılına Armağan Dergisi, ss. 75-121.
 • BORDREUIL, Pierre - BRIQUEL-CHATONNET, Françoise - MICHEL, Cecile (2015), Tarihin Başlangıçları, Eski Yakındoğu Kültür ve Uygarlıkları, Çev. Levent Başaran, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • BOTTÉRO, Jean (2005), Eski Yakındoğu-Sümer'den Kutsal Kitap'a, Dost Yayınları, Ankara.
 • DEMİRCİ, Kürşat (2013), Eski Mezopotamya Dinlerine Giriş: Tanrılar, Ritüel, Tapınak, Ayışığı Kitapları, İstanbul.
 • DIAKOV, V. ve KOVALEV, S. (2014), İlkçağ Tarihi, Cilt 1, Yordam Kitap Yayınları, Ankara.
 • FRANKFORT, Henri (1978), Kingship and the Gods, The University of Chicago Press, Chicago.
 • FRIEDELL, Egon (2006), Mısır ve Antik Yakındoğu'nun Kültür Tarihi, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • İŞÇİ, Metin (2016), Siyasi Düşünceler Tarihi, DER Yayınları, İstanbul.
 • KILIÇ, Yusuf ve AY, Şeyma (2013), "Eski Mezopotamya'da Siyasi Örgütlenmede Din Olgusu", Turkish Studies, Vol. 8/5, ss. 387-403.
 • KÖROĞLU, Kemalettin (2013), Eski Mezopotamya Tarihi - Başlangıcından Perslere Kadar, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • KRAMER, Samuel N. (2014), Tarih Sümer'de Başlar, Çev.: Hamide Koyukan, Kabalcı Yayınları, Ankara.
 • KUHRT, Amelie (2013), Eski Çağ'da Yakındoğu, C.1, Çev.: Dilek Şendil, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • MEMİŞ, Ekrem (2012), Eskiçağda Mezopotamya, Ekin Yayınevi, Bursa.

Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1, 102 - 111, 26.04.2017

Öz

Kaynakça

 • McINTOSH, Jane R. (2005), Ancient Mesopotamia (Understanding Ancient Civilizations), ABC-CLIO İnc., California/USA.
 • MIEROOP, Marc V. D. (2014), Hammurabi, Çev. Bülent O. Doğan, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • OATES, John (2015), Babil, Çev.: Fatma Çizmeli, Arkadaş Yayınları, Ankara.
 • ÖKSE, Tuba (2006), "Eski Önasya'dan Günümüze Yeni Yıl Bayramları, Bereket ve Yağmur Yağdırma Törenleri", Bilig, S. 36, ss: 47-68..
 • SAYCE, Archibald H. (1903), The Religions of Ancient Egypt and Babylonia, T. & T. Clark Press, Edinburgh.
 • SCHNEIDER, Tammi J. (2011), An Introduction to Ancient Mesopotamian Religion, William B. Eerdmans Publishing Company, Cambridge.
 • SPENCE, Lewis (1920), Myths & Legends of Babylonia & Assyria, Ballantyne Press, London.
 • ŞENEL, Alâeddin (2014), Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • TINSLEY, Barbara S. (2006), Reconstructing Western Civilization, Susquehanna University Press, Selinsgrove.
 • YILDIRIM, Ercüment (2016), “Concept of Leadership in the Ancient History and Its Effects on the Middle East”, Sociology and Anthropology, Vol.: 4, Issue: 8, pp. 710 – 718.
 • BİLGİÇ, Emin (1982), "Atatürk, Fakültemiz ve Kürsümüz, Sumerlilerin Târih, Kültür ve Medeniyetleri", AÜDTCF Atatürk’ün 100. Doğum Yılına Armağan Dergisi, ss. 75-121.
 • BORDREUIL, Pierre - BRIQUEL-CHATONNET, Françoise - MICHEL, Cecile (2015), Tarihin Başlangıçları, Eski Yakındoğu Kültür ve Uygarlıkları, Çev. Levent Başaran, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • BOTTÉRO, Jean (2005), Eski Yakındoğu-Sümer'den Kutsal Kitap'a, Dost Yayınları, Ankara.
 • DEMİRCİ, Kürşat (2013), Eski Mezopotamya Dinlerine Giriş: Tanrılar, Ritüel, Tapınak, Ayışığı Kitapları, İstanbul.
 • DIAKOV, V. ve KOVALEV, S. (2014), İlkçağ Tarihi, Cilt 1, Yordam Kitap Yayınları, Ankara.
 • FRANKFORT, Henri (1978), Kingship and the Gods, The University of Chicago Press, Chicago.
 • FRIEDELL, Egon (2006), Mısır ve Antik Yakındoğu'nun Kültür Tarihi, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • İŞÇİ, Metin (2016), Siyasi Düşünceler Tarihi, DER Yayınları, İstanbul.
 • KILIÇ, Yusuf ve AY, Şeyma (2013), "Eski Mezopotamya'da Siyasi Örgütlenmede Din Olgusu", Turkish Studies, Vol. 8/5, ss. 387-403.
 • KÖROĞLU, Kemalettin (2013), Eski Mezopotamya Tarihi - Başlangıcından Perslere Kadar, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • KRAMER, Samuel N. (2014), Tarih Sümer'de Başlar, Çev.: Hamide Koyukan, Kabalcı Yayınları, Ankara.
 • KUHRT, Amelie (2013), Eski Çağ'da Yakındoğu, C.1, Çev.: Dilek Şendil, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • MEMİŞ, Ekrem (2012), Eskiçağda Mezopotamya, Ekin Yayınevi, Bursa.

Ayrıntılar

Bölüm Tarih
Yazarlar

Okay Pekşen>
Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
0000-0003-4841-5427
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { ksusbd293043, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, number = {1}, pages = {102 - 111}, title = {Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk}, key = {cite}, author = {Pekşen, Okay} }
APA Pekşen, O. (2017). Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (1) , 102-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/28910/293043
MLA Pekşen, O. "Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2017 ): 102-111 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/28910/293043>
Chicago Pekşen, O. "Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2017 ): 102-111
RIS TY - JOUR T1 - Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk AU - OkayPekşen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 111 VL - 14 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk %A Okay Pekşen %T Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Pekşen, Okay . "Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 1 (Nisan 2017): 102-111 .
AMA Pekşen O. Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 14(1): 102-111.
Vancouver Pekşen O. Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 14(1): 102-111.
IEEE O. Pekşen , "Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 102-111, Nis. 2017

.