Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Avrupa İdari Alanı İlkeleri Kapsamında Türkiye’de Yapılan Mevzuat Değişiklikleri: 5176 ve 4982 Sayılı Kanun Örnekleri

Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1, 154 - 170, 26.04.2017

Öz

Avrupa Birliğine üye olabilmek için Birlik müktesebatına uyum sağlamak gerekmektedir.  Bunun yapılabilmesi için de Avrupa İdari Alanı İlkeleri olan şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve etkinlik ilkeleri kapsamında çeşitli reformların ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Türkiye Avrupa Birliğine aday bir ülke konumunda olduğu için çeşitli reformlar ve düzenlemeler yaparak Avrupa müktesebatına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmada Avrupa İdari Alanı İlkelerinin yönetime hakim kılınabilmesi için Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde olan Türkiye’de gerçekleştirilen yasal düzenlemelerden 5176 ve 4982 sayılı kanunlarla getirilen yasal düzenlemeler ve bu iki düzenlemenin Avrupa Birliği İlerleme Raporlarındaki durumları ele alınmıştır. 

Kaynakça

 • AKÇAY, M.,2013. “Belediyeler ve İyi Yönetişim” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • ARAS, Z. ALTIOK,E.B.,2009. “Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı ve Uygulanma Sorunları”, Ankara Barosu Dergisi, 67:1, Ankara.
 • AYDIN,A.H.,2013. Türk Kamu Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.343.
 • BALCI, A., 2005. “Türkiye-AB İlişkileri Perspektifinden Kamu Yönetimi Sisteminin Yeniden Yapılandırılması”, Amme İdaresi Dergisi, 38:4.
 • BOZKUŞ, B., 2009., “Türk Kamu Yönetimde Yönetişim Tartışmaları ve Yönetişimin Kamu Yönetimine Uygulanabilirliği”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • DEMİR, F., 2009. “Avrupa İdari Alanı İlkeleri Bağlamında Türkiye’nin Avrupa Birliği Adaylık Süreci”, Amme İdaresi Dergisi, 42:4.
 • DUR, İ.İ., 2011. “Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • GÜRLEYÜK,B. N., 2014. “Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri Açısından Yönetişim ve İnsan Hakları, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • KARAKUŞ, G.,2011. “Yönetişim Yaklaşımı Perspektifinden Türkiye’de e-devlet Uygulamaları ve Maliye sgb.net Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • ODYAKMAZ, Z., GÜZEL, O., 2013. “İdarenin Uygulamaları Bakımından İdare, Etik ve Ahlak”, 3, Ankara.
 • ÖZTOPRAK, A.A., 2011. “Yönetişim Yaklaşımı ve Belediyeler: Yönetişim Göstergeleri Açısından Malatya Belediyeleri Araştırması”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • ŞAHİN, E.,2011. “ Vakıfların Yeni Yönetişim Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi ve Türkiye’nin Yönetişim Sistemine Katkıları”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • YALÇIN,A., 2010. “İyi Yönetişimin İlkeleri ve Türk Kamu Yönetimine Yansımaları”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • 2004 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2005 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2006 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2007 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2008 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2010 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2013 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2014 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2015 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1, 154 - 170, 26.04.2017

Öz

Kaynakça

 • AKÇAY, M.,2013. “Belediyeler ve İyi Yönetişim” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • ARAS, Z. ALTIOK,E.B.,2009. “Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı ve Uygulanma Sorunları”, Ankara Barosu Dergisi, 67:1, Ankara.
 • AYDIN,A.H.,2013. Türk Kamu Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.343.
 • BALCI, A., 2005. “Türkiye-AB İlişkileri Perspektifinden Kamu Yönetimi Sisteminin Yeniden Yapılandırılması”, Amme İdaresi Dergisi, 38:4.
 • BOZKUŞ, B., 2009., “Türk Kamu Yönetimde Yönetişim Tartışmaları ve Yönetişimin Kamu Yönetimine Uygulanabilirliği”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • DEMİR, F., 2009. “Avrupa İdari Alanı İlkeleri Bağlamında Türkiye’nin Avrupa Birliği Adaylık Süreci”, Amme İdaresi Dergisi, 42:4.
 • DUR, İ.İ., 2011. “Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • GÜRLEYÜK,B. N., 2014. “Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri Açısından Yönetişim ve İnsan Hakları, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • KARAKUŞ, G.,2011. “Yönetişim Yaklaşımı Perspektifinden Türkiye’de e-devlet Uygulamaları ve Maliye sgb.net Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • ODYAKMAZ, Z., GÜZEL, O., 2013. “İdarenin Uygulamaları Bakımından İdare, Etik ve Ahlak”, 3, Ankara.
 • ÖZTOPRAK, A.A., 2011. “Yönetişim Yaklaşımı ve Belediyeler: Yönetişim Göstergeleri Açısından Malatya Belediyeleri Araştırması”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • ŞAHİN, E.,2011. “ Vakıfların Yeni Yönetişim Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi ve Türkiye’nin Yönetişim Sistemine Katkıları”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • YALÇIN,A., 2010. “İyi Yönetişimin İlkeleri ve Türk Kamu Yönetimine Yansımaları”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • 2004 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2005 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2006 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2007 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2008 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2010 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2013 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2014 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 2015 Yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Ayrıntılar

Bölüm Kamu Yönetimi
Yazarlar

İbrahim Ethem TAŞ>

Türkiye


Sadegül DURGUN>

0000-0003-4652-7804
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { ksusbd303841, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, number = {1}, pages = {154 - 170}, title = {Avrupa İdari Alanı İlkeleri Kapsamında Türkiye’de Yapılan Mevzuat Değişiklikleri: 5176 ve 4982 Sayılı Kanun Örnekleri}, key = {cite}, author = {Taş, İbrahim Ethem and Durgun, Sadegül} }
APA Taş, İ. E. & Durgun, S. (2017). Avrupa İdari Alanı İlkeleri Kapsamında Türkiye’de Yapılan Mevzuat Değişiklikleri: 5176 ve 4982 Sayılı Kanun Örnekleri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (1) , 154-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/28910/303841
MLA Taş, İ. E. , Durgun, S. "Avrupa İdari Alanı İlkeleri Kapsamında Türkiye’de Yapılan Mevzuat Değişiklikleri: 5176 ve 4982 Sayılı Kanun Örnekleri" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2017 ): 154-170 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/28910/303841>
Chicago Taş, İ. E. , Durgun, S. "Avrupa İdari Alanı İlkeleri Kapsamında Türkiye’de Yapılan Mevzuat Değişiklikleri: 5176 ve 4982 Sayılı Kanun Örnekleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2017 ): 154-170
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa İdari Alanı İlkeleri Kapsamında Türkiye’de Yapılan Mevzuat Değişiklikleri: 5176 ve 4982 Sayılı Kanun Örnekleri AU - İbrahim EthemTaş, SadegülDurgun Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 170 VL - 14 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Avrupa İdari Alanı İlkeleri Kapsamında Türkiye’de Yapılan Mevzuat Değişiklikleri: 5176 ve 4982 Sayılı Kanun Örnekleri %A İbrahim Ethem Taş , Sadegül Durgun %T Avrupa İdari Alanı İlkeleri Kapsamında Türkiye’de Yapılan Mevzuat Değişiklikleri: 5176 ve 4982 Sayılı Kanun Örnekleri %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Taş, İbrahim Ethem , Durgun, Sadegül . "Avrupa İdari Alanı İlkeleri Kapsamında Türkiye’de Yapılan Mevzuat Değişiklikleri: 5176 ve 4982 Sayılı Kanun Örnekleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 1 (Nisan 2017): 154-170 .
AMA Taş İ. E. , Durgun S. Avrupa İdari Alanı İlkeleri Kapsamında Türkiye’de Yapılan Mevzuat Değişiklikleri: 5176 ve 4982 Sayılı Kanun Örnekleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 14(1): 154-170.
Vancouver Taş İ. E. , Durgun S. Avrupa İdari Alanı İlkeleri Kapsamında Türkiye’de Yapılan Mevzuat Değişiklikleri: 5176 ve 4982 Sayılı Kanun Örnekleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 14(1): 154-170.
IEEE İ. E. Taş ve S. Durgun , "Avrupa İdari Alanı İlkeleri Kapsamında Türkiye’de Yapılan Mevzuat Değişiklikleri: 5176 ve 4982 Sayılı Kanun Örnekleri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 154-170, Nis. 2017

.