Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 20 - 23 2019-03-15

The Evaluation of the Physical Activity Levels in Asthma and COPD Patients
Astım ve KOAH Hastalarının Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Filiz ÖZDEMİR [1] , Tuba KOCA [2] , Nurcan BERBER [3] , Şelale ŞAHİN [4]


Objective: To evaluated and compare the prevalence of physical activities in asthma and  chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients.

Materials and Methods: This cross-sectional study included 97 patients (44 with COPD and 53 with asthma). Patient’s socio-demographic characteristics and awareness about asthma or COPD were determined. The COPD and asthma patient’s regular exercise habits and level of participation in physical activities were evaluated using the short form of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). The Mann-Whitney U test was used for statistical analysis of the variables that did not have normal distribution.

Results: The mean age of patients with COPD was 65.3±3.4 years, and their mean body mass index value was 25.8±2.5 kg/m². The mean age of asthmatic patients was 50.7±5.1 years, and their mean body mass index value was 29.2±3.4 kg/m². There was a significant difference between the mean body mass index values of adult asthma and COPD patients (p=0.01). The weekly energy expenditure of patients with COPD due to physical activity was 1564.2±615 MET-min, and it was 2130±842 MET-min for individuals with asthma. In this study, no statistically significant difference was found between the physical activity levels of adult asthma and COPD individuals (p=0.09).

Conclusion: This study found the physical activity levels of individuals with adult asthma or COPD to be low. Physical inactivity is known to be a modifiable risk factor for asthma and COPD. Specific programs for this population should be developed so that individuals with COPD and asthma can be more active.

Amaç: Bu çalışmada; astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki bu araştırmaya 97 hasta (44 olgu KOAH, 53 olgu astım) dahil edildi. Olguların sosyodemografik özellikleri ile astım ve KOAH farkındalığı sorgulandı. KOAH ve astımlı olguların; düzenli egzersiz alışkanlığı ve fiziksel aktiviteye katılım düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ)’nin kısa formu ile değerlendirildi. Normal dağılım göstermeyen değişenlerin istatistiksel analizinde Mann-Whitney U testi kullanıldı.

Bulgular: Araştırma kapsamına giren. KOAH’lı olguların yaş ortalaması 65.3±3.4 yıl, ortalama beden kitle indeks değeri 25.8±2.5 kg/m² iken; astımlı olguların yaş ortalaması 50.7±5.1 yıl, ortalama beden kitle indeks değeri 29.2±3.4 kg/m² olarak saptandı. Erişkin astımlı ve KOAH’lı bireylerin ortalama beden kitle indeks değerleri arasında anlamlı farklılık saptandı (p=0.01). Çalışmamızda KOAH’lı olguların fiziksel aktiviteye bağlı haftalık enerji tüketimi ortalama 1564.2±615 MET-dk, astım hastalığı olan bireylerin ise 2130± 842 MET-dk,  olarak saptandı. Bu araştırmada erişkin astımlı ve KOAH’lı bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p=0.09).

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre erişkin astımlı ve KOAH’lı bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri düşük bulunmuştur. Fiziksel inaktivitenin astım ve KOAH için değiştirilebilir risk faktör olduğu bilinmektedir. KOAH ve astım hastalığı olan bireylerin daha aktif olabilmeleri için bu popülasyona yönelik özel programlar geliştirilmelidir.

 • 1. Sağlam M , İnce D, Yağlı N, Arıkan H, Kütükcü E, Karakaya G, Kalyoncu F. Erişkin astımlı bireylerde fiziksel aktivite düzeyi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences 2014, 25 (3), 132–141
 • 2. T.C. Sağlık Bakanlığı. (2004). Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Başkent Üniversitesi Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyeti Etkinlik Projesi.
 • 3. http://www.saglik.gov.tr/TR,2870/turkiye-kronik-hastaliklar-ve-risk-faktorleri-saha-calismasi.html
 • 4. Yıldız F, Karakoç G, Hamutçu R, Yardım N, Ekinci B, Yorgancıoğlu A. Türkiye’de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi- Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı). Tuberk Toraks 2013; 61(3): 175-182
 • 5. Nick H. T , Physical ınactivity and obesity relation to asthma and chronic obstructive pulmonary disease?, Proc Am Thorac Soc Vol 6. pp 663–667, 2009 DOI:10.1513/pats.200907-070DP
 • 6. Eijkemans M, Mommers M, Draaisma JM, Thijs C, Prins MH. Physical activity and asthma: a systematic review and meta-analysis . www.plosone.org. December 2012 |. Volume 7 . Issue 12 . e50775
 • 7. Garcia-Aymerich J., Lange P., Benet M., Schnohr P., Anto JM. Regular physical activity reduces hospital admission and mortality in chronic obstructive pulmonary disease: a population based cohort study. Thorax 2006;61:772–778. doi: 10.1136/thx.2006.060145
 • 8. Ford ES, Heath GW, Mannino DM, Redd SC. (2003). Leisure-time physical activity patterns among US adults with asthma. Chest, 124, 432-437.
 • 9. Fortier MS, Wiseman E, Sweet SN, O’Sullivan TL, Blanchard CM, Sigala RJ, ve diğ. (2011). A moderated mediation of motivation on physical activity in the context of the Physical Activity Counseling randomized control trial. Psychology of Sport and Exercise, 12, 71–78.
 • 10. Gea J, Barreiro E. (2008). Update on the mechanisms of muscle dysfunction in COPD. Archivos de Bronconeumologia, 44, 328-337. İ
 • 11. İnce D, Savcı S, Sağlam M, ve ark. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında sigara öyküsü ve fonksiyonel kapasite arasındaki ilişki. Fizyoter Rehabil. 2011;22:39-
 • 12. Pepin V, Saey D, Laviolette L, et al. Exercise capacity in chronic obstructive pulmonary disease: mechanisms of limitation. COPD. 2007;4:195-204.
 • 13. Rabe KF, Hurd S, Anzueto A, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. Am J Respir Crit Care Med. 2007;176:532-555
 • 14. Saint-Pierre P, Bourdin A, Chanez P, Daures JP, Godard P. Are overweight asthmatics more difficult to control?. Allergy. 2006, 61:79–84.
 • 15. Eneli IU, Skybo T, JR, Camargo CA. Weight loss and astma: a systematic review. Thorax. 2008, 63:671-76.16. Kayan T. Astım ve koah hastalarının besin tüketimi, antropometrik ölçümleri ve vücut bileşimlerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimeri Enstitüsü, 2012.
 • 16. Kayan T. Astım ve koah hastalarının besin tüketimi, antropometrik ölçümleri ve vücut bileşimlerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimeri Enstitüsü, 2012.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Filiz ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4596-858X
Yazar: Tuba KOCA
Kurum: FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1595-585X
Yazar: Nurcan BERBER
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7394-0800
Yazar: Şelale ŞAHİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ksutfd458183, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6610}, eissn = {2547-9598}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {20 - 23}, doi = {10.17517/ksutfd.458183}, title = {The Evaluation of the Physical Activity Levels in Asthma and COPD Patients}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Filiz and KOCA, Tuba and BERBER, Nurcan and ŞAHİN, Şelale} }
APA ÖZDEMİR, F , KOCA, T , BERBER, N , ŞAHİN, Ş . (2019). The Evaluation of the Physical Activity Levels in Asthma and COPD Patients. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 20-23 . DOI: 10.17517/ksutfd.458183
MLA ÖZDEMİR, F , KOCA, T , BERBER, N , ŞAHİN, Ş . "The Evaluation of the Physical Activity Levels in Asthma and COPD Patients". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 20-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksutfd/issue/42342/458183>
Chicago ÖZDEMİR, F , KOCA, T , BERBER, N , ŞAHİN, Ş . "The Evaluation of the Physical Activity Levels in Asthma and COPD Patients". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 20-23
RIS TY - JOUR T1 - The Evaluation of the Physical Activity Levels in Asthma and COPD Patients AU - Filiz ÖZDEMİR , Tuba KOCA , Nurcan BERBER , Şelale ŞAHİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17517/ksutfd.458183 DO - 10.17517/ksutfd.458183 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 23 VL - 14 IS - 1 SN - 1303-6610-2547-9598 M3 - doi: 10.17517/ksutfd.458183 UR - https://doi.org/10.17517/ksutfd.458183 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The Evaluation of the Physical Activity Levels in Asthma and COPD Patients %A Filiz ÖZDEMİR , Tuba KOCA , Nurcan BERBER , Şelale ŞAHİN %T The Evaluation of the Physical Activity Levels in Asthma and COPD Patients %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1303-6610-2547-9598 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17517/ksutfd.458183 %U 10.17517/ksutfd.458183
ISNAD ÖZDEMİR, Filiz , KOCA, Tuba , BERBER, Nurcan , ŞAHİN, Şelale . "The Evaluation of the Physical Activity Levels in Asthma and COPD Patients". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Mart 2019): 20-23 . https://doi.org/10.17517/ksutfd.458183
AMA ÖZDEMİR F , KOCA T , BERBER N , ŞAHİN Ş . The Evaluation of the Physical Activity Levels in Asthma and COPD Patients. KSÜ Tıp Fak Der. 2019; 14(1): 20-23.
Vancouver ÖZDEMİR F , KOCA T , BERBER N , ŞAHİN Ş . The Evaluation of the Physical Activity Levels in Asthma and COPD Patients. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 14(1): 23-20.