Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 49 - 51 2019-07-15

Allergy Tests in Allergic Rinite Patients
Allerjik Rinit Hastalarımızda Alerji Testleri

Zübeyde DİNÇER [1] , Mehmet Yaşar ÖZKARS [2]


Objective: Allergic Rhinitis (AR) is seasonal or year-round, common disease seen with several symptoms (pruritis at throat or nose, sneezing). The diagnosis of allergic rhinitis is made by detailed anamnesis, physical examination and laboratory tests. In the laboratory, skin testing, serum total IgE, specific IgE levels, nasal secretions are helpful in the diagnosis. 

Material and methods: In our study, 52 patients with AR were screened for blood eosinophil counts and percentages, allergy skin test results, and allergy-specific IgE levels. Only blood eosinophil counts and percentages of 55 healthy control patients without chronic disease at the same age and gender were studied. 

Results. Eosinophili was found in 22 (42.3%) patients who have AR. The comparison of Eosinophil Percentage values ​​of AR and Control Groups was statistically significant (p = 0.009). When AR patients were compared within themselves, allergen-specific IgE positivity was found to be positive in 10 patients, positivity in skin test with allergen in 10 patients, Allergen skin test and calorie specific IgE test in 18 (%34,6)  patients were positive. 

Conclusion: As a result of our study, eosinophilia was found to be superior to allergy test in AR.

Giriş: Alerjik Rinit (AR) çeşitli semptomlarla görülen (boğazda veya burunda kaşıntı ve hapşırma) mevsimsel ya da yıl boyu olabilen, yaygın bir hastalıktır. Alerjik rinit tanısı ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve laboratuar testleriyle konulmaktadır. Laboratuarda alerji deri testi, serum total IgE, serum spesifik IgE düzeyi, nazal salgıların incelenmesi tanıya yardımcıdır.

Yöntem: Çalışmamızda AR tanılı 52 hasta dosyaları taranarak kan eozinofil sayıları ve yüzdeleri, alerji deri testi sonuçları ve serum alerji spesifik IgE değerleri incelendi. Aynı yaş ve cinsiyette kronik hastalığı olmayan sağlıklı 55 kontrol hastasının ise sadece kan eozinofil sayıları ve yüzdeleri incelendi.

Bulgular: AR tanılı 22 (%42,3) hastada eozinofili bulundu. AR ve Kontrol Gruplarının kan eozinofil yüzdesi değerlerinin karşılaştırılması sonucu (p=0.009) istatistiksel olarak anlamlı bulundu. AR tanılı hastalar kendi içinde kıyaslandığında 10 hastada serum alerjen spesifik IgE pozitifliği, 10 hastada alerjen ile deri testinde pozitiflik bulundu. Alerji deri testi ve/veya serum spesifik IgE pozitifliği birlikte değerlendirildiğinde 18 (%34,6) hastada pozitiflik bulundu.

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda eozinofili varlığı AR tanısında alerji testinden daha üstün bulunmuştur.

  • Gentile DA, Shapiro GG, Skoner DP. Allergic rhinitis in pediatric allergy principles and practice end: leung DYM, Sampson HA, Geha RS, szefler SJ (section E: Leung DYM: upper aırway disease) chapter :28 St Louis Mosby 2003, 287-297.
  • Skoner DP. Allergic rhinitis: definition, epidemiology, pathophysiology, detection, and diagnosis. J Allergy Clin İmmunol 2001:108:2-8.
  • Akçakaya N, Kulak K, Hassanzadeh A, Camcioglu Y, Cokugras H. Prevalance of bronchial asthma and allergic rhinitis in İstanbul school children. Eur J Epidemiol. 2000;16(8): 693-9.
  • Elmas B, Özdemir Ö. Sensitization prevalence of children with allergic rhinitis for inhalant and food allergens in the province of Sakarya, Turkey. JAREM 2017;7:63-9.
  • Topal E, Çatal F, Ermiştekin H, Özdemir R, Karadağ A, Sinanoğlu MS ve ark. Malatya yöresinde astım ve alerjik rinit tanısı konulan çocukların deri prik testlerindeki aeroalerjen dağılımları. Abant medical journal 2014. 3:215-9.
  • Eigenmann PA, Atanaskovic-Markovic M, J OBH, et al., Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol 2013; 24: 195-209.
  • Frew AJ, Kay AB. Principles and Practice of Diagnosis and Treatment of Allergic Disease. In: Kay AB, Kaplan AP, Bousquet J, Holt PG, eds. Allergy and Allergic Diseases. 2nd ed. Blackwell; 2008. p.1321-34.
  • A. Çetin Tanrıkulu, Canan Eren Dağlı, Abdurrahman Abakay, Mehmet Coşkunsel. The correlation between total IgE and blood eosinophil level of asthma stages. . 2004; 19(2): 100-103
  • Sears MR, Herbison GP, Holdaway MD, Hewitt CJ, Flannery EM, Silva PA. The relative risks of sensitivity to grass pollen, house dust mite and cat dander in the development of childhood asthma. Clin Exp Allergy. 1989; 19:419-24.
  • Norrman E, Rosenhall L, Nyström L, Jönsson E, Stjernberg N. Prevalance of positive skin prick tests, allergic asthma, and rhinoconjunctivitis in teenagers in northern Sweden. Allergy. 1994; 49:808-15.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6549-2910
Yazar: Zübeyde DİNÇER (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1290-8318
Yazar: Mehmet Yaşar ÖZKARS
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ksutfd454413, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6610}, eissn = {2547-9598}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {49 - 51}, doi = {10.17517/ksutfd.454413}, title = {Allerjik Rinit Hastalarımızda Alerji Testleri}, key = {cite}, author = {DİNÇER, Zübeyde and ÖZKARS, Mehmet} }
APA DİNÇER, Z , ÖZKARS, M . (2019). Allerjik Rinit Hastalarımızda Alerji Testleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 49-51 . DOI: 10.17517/ksutfd.454413
MLA DİNÇER, Z , ÖZKARS, M . "Allerjik Rinit Hastalarımızda Alerji Testleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 49-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksutfd/issue/45521/454413>
Chicago DİNÇER, Z , ÖZKARS, M . "Allerjik Rinit Hastalarımızda Alerji Testleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 49-51
RIS TY - JOUR T1 - Allerjik Rinit Hastalarımızda Alerji Testleri AU - Zübeyde DİNÇER , Mehmet Yaşar ÖZKARS Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17517/ksutfd.454413 DO - 10.17517/ksutfd.454413 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 51 VL - 14 IS - 2 SN - 1303-6610-2547-9598 M3 - doi: 10.17517/ksutfd.454413 UR - https://doi.org/10.17517/ksutfd.454413 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Allerjik Rinit Hastalarımızda Alerji Testleri %A Zübeyde DİNÇER , Mehmet Yaşar ÖZKARS %T Allerjik Rinit Hastalarımızda Alerji Testleri %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1303-6610-2547-9598 %V 14 %N 2 %R doi: 10.17517/ksutfd.454413 %U 10.17517/ksutfd.454413
ISNAD DİNÇER, Zübeyde , ÖZKARS, Mehmet . "Allerjik Rinit Hastalarımızda Alerji Testleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 / 2 (Temmuz 2019): 49-51 . https://doi.org/10.17517/ksutfd.454413
AMA DİNÇER Z , ÖZKARS M . Allerjik Rinit Hastalarımızda Alerji Testleri. KSÜ Tıp Fak Der. 2019; 14(2): 49-51.
Vancouver DİNÇER Z , ÖZKARS M . Allerjik Rinit Hastalarımızda Alerji Testleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 14(2): 51-49.