Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 52 - 56 2019-07-15

Falling Risk of the Patients in a Special Hospital and Their Measures
Öğrenci Gözüyle Özel Bir Hastanedeki Hastaların Düşme Riski ve Hemşirelik Önlemleri

Ebru KARAASLAN [1] , Arzu TUNA [2] , Ayşe SOYLU [3]


Objective: This study aims to find out the risks of falling through Itaki Fall Risk Assessment Scale and to investigate precautions taken against it.

Materials and Method: The sample of the research consists of 196 patients in a private hospital. Data was collected through Itaki Fall Risk Assessment Scale. Precautions were determined by means of questionnaires prepared through face to face meetings with nurses against the risk of falling. In the environmental assessment form regarding the risk of falling, lighting in the clinic, nurse call button, holding equipment and the structure of the floor were analysed. The statistical analysis of the collected data was carried out through SPSS program, and numbers were given in percentages.

Findings: The average age of the patients in the study was found out the be 59.36 (+15.37). The highest point in minor risk factors was 8 and the highest point in major risk factors was 25, while the highest point in grand total was 32. It was also found out that nurses were able to determine the risks of falling and that they took personalised precautions for the patients.

Result: It was determined that the rate of the patients having the risk of falling was high. The most significant factors affecting this situation negatively are risky medicines, chronic diseases and equipment used in hospitals. It was also found out that nurses took clinical measures in order to minimise the risk of falling.

Amaç :Bu araştırma  ile  hastaların İtaki Düşme Riski ölçeğine göre düşme risklerini belirlemek  ve alınan önlemleri  saptamak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma nın örneklemini özel bir hastanede yatan 196 hasta oluşturdu.  Veriler İtaki Düşme Riski Ölçeği ile toplandı. Alınan önlemler hastaların düşme riskine yönelik oluşturulan anket ile klinik hemşireleriyle bire bir görüşme yapılarak belirlendi. Düşme riskine yönelik çevreyi değerlendirme formunda klinik ortamdaki ışıklandırma, hemşire çağrı butonu, tutunma bariyerleri, zeminin yapısı incelendi. Toplanan verilerin istatistik analizi SPSS programında yapıldı ve sayı, yüzde olarak verildi.

Bulgular: Araştırma ya katılan hastaların yaş ortalaması 59.36 (+15.37) olduğu saptandı. Minör risk faktörlerinde alınan en yüksek puan 8, majör risk faktörlerinden alınan en yüksek puan 25, genel toplamda alınan en yüksek puan ise 32 olarak tespit edildi. Hemşirelerin hastaların düşme riskini belirlediği ve kişiye özgü önlemler aldığı saptandı. 

Sonuç: Düşme riskine sahip hastaların oranının yüksek olduğu tespit edildi. Bu oranı en çok etkileyen faktörler ise kullanılan riskli ilaçlar, kullanılan ekipmanlar, kronik hastalıklar olarak saptandı ve hemşirelerin düşme riskine yönelik klinik önlemler aldığı belirlendi.

Düşme riski, Hemşirelik bakımı, itaki düşme riski
 • 1. Demir MV, Taycı İ, Yıldız H, Öztürk Demir T. Dahiliye yoğun bakım hastalarının düşme riski açısından değerlendirilmesi. J Hum Rhythm 2016: 2: 122-5
 • 2. Tunçay Uz, Özdinçler R, Erdinçler D. Geriatrik hastalarda düşme risk faktörlerinin günlük yaşama etkileri ve yaşam kalitesine etkisi. Turkish Journal of Geriatrics 2011; 14, 245-52
 • 3. Ang NKE, Mordiffi SZ, Wong HB, Devi K, Evans D. Evaluation of three fall-risk assessment tools in an acute care setting. Journal of Advanced Nursing 2007; 60: 427-35
 • 4. Lovallo C, Rolandi S, Rossetti AM, Lusignani M. Accidental falls in hospital ınpatients: evaluation of sensitivity and specificity of two risk assessment tools. Journal of Advanced Nursing 2010; 66: 690- 6.
 • 5. Morse JM. Enhancing the safety of hospitalizati on by reducing patient falls. American Journal of Infection Control 2002; 30: 376-80
 • 6. Tsur A, Segal Z. Falls in Stroke Patients: Risk factors and risk management. Israel Medical Association Journal 2010; 12: 216-9
 • 7. Myers H, Nikoletti S. Fall risk assessment: a prospective ınvestigation of nurses’ clinical judgement and risk assessment tools in predicting patient falls. International Journal of Nursing Practice 2003; 9: 158-65.
 • 8. Özden D, Karagözoğlu Ş, Kurukız S. Hastaların iki ölçeğe göre düşme riskinin belirlenmesi ve bu ölçeklerin düşmeyi belirlemedeki duyarlılığı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 15: 80-8
 • 9. Kuzeyli Yıldırım Y, Karadakovan A. Yaşlı bireylerde düşme korkusu ile günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Türk Geriatri Dergisi 2004; 7: 78-83
 • 10. Çınarlı T, Koç Z. 65 Yaş ve üzeri yaşlılarda düşme risk ve korkusunun günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 4: 660-79
 • 11. Karaman Özlü Z, Yayla A, Özer N, Gümüş K, Erdağı S, Kaya Z. Cerrahi hastalarda düşme riski. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2015; 5: 94-9
 • 12. Oyur Çelik G, Zıngal H. Beyin cerrahisi kliniğinde yatan hastaların düşme risklerinin ve alınan önlemlerin belirlenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2016; 1: 7-11
 • 13. Tanıl V, Çetinkaya Y, Sayer V, Avşar D, İskit Y. Düşme riskinin belirlenmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1: 21-6
 • 14. Berke D, Eti Aslan F. Cerrahi hastalarını bekleyen bir risk: düşmeler, nedenleri ve önlemler. Anadolu Hemşirelik Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 13: 72-7
 • 15. https://kalite.saglik.gov.tr/TR,13486/itaki-dusme-riski-olcegi.html
 • 16. Savcı C, Kaya H, Acaroğlu R, Kaya N, Bilir A, Kahraman H, ve ark. Nöroloji ve nöroşirürji kliniklerinde hastaların düşme riski ve alınan önlemlerin belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2: 20-5
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2862-4010
Yazar: Ebru KARAASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SANKO ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Arzu TUNA
Kurum: SANKO ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşe SOYLU
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ksutfd456589, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6610}, eissn = {2547-9598}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {52 - 56}, doi = {10.17517/ksutfd.456589}, title = {Öğrenci Gözüyle Özel Bir Hastanedeki Hastaların Düşme Riski ve Hemşirelik Önlemleri}, key = {cite}, author = {KARAASLAN, Ebru and TUNA, Arzu and SOYLU, Ayşe} }
APA KARAASLAN, E , TUNA, A , SOYLU, A . (2019). Öğrenci Gözüyle Özel Bir Hastanedeki Hastaların Düşme Riski ve Hemşirelik Önlemleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 52-56 . DOI: 10.17517/ksutfd.456589
MLA KARAASLAN, E , TUNA, A , SOYLU, A . "Öğrenci Gözüyle Özel Bir Hastanedeki Hastaların Düşme Riski ve Hemşirelik Önlemleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 52-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksutfd/issue/45521/456589>
Chicago KARAASLAN, E , TUNA, A , SOYLU, A . "Öğrenci Gözüyle Özel Bir Hastanedeki Hastaların Düşme Riski ve Hemşirelik Önlemleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 52-56
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenci Gözüyle Özel Bir Hastanedeki Hastaların Düşme Riski ve Hemşirelik Önlemleri AU - Ebru KARAASLAN , Arzu TUNA , Ayşe SOYLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17517/ksutfd.456589 DO - 10.17517/ksutfd.456589 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 56 VL - 14 IS - 2 SN - 1303-6610-2547-9598 M3 - doi: 10.17517/ksutfd.456589 UR - https://doi.org/10.17517/ksutfd.456589 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Öğrenci Gözüyle Özel Bir Hastanedeki Hastaların Düşme Riski ve Hemşirelik Önlemleri %A Ebru KARAASLAN , Arzu TUNA , Ayşe SOYLU %T Öğrenci Gözüyle Özel Bir Hastanedeki Hastaların Düşme Riski ve Hemşirelik Önlemleri %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1303-6610-2547-9598 %V 14 %N 2 %R doi: 10.17517/ksutfd.456589 %U 10.17517/ksutfd.456589
ISNAD KARAASLAN, Ebru , TUNA, Arzu , SOYLU, Ayşe . "Öğrenci Gözüyle Özel Bir Hastanedeki Hastaların Düşme Riski ve Hemşirelik Önlemleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 / 2 (Temmuz 2019): 52-56 . https://doi.org/10.17517/ksutfd.456589
AMA KARAASLAN E , TUNA A , SOYLU A . Öğrenci Gözüyle Özel Bir Hastanedeki Hastaların Düşme Riski ve Hemşirelik Önlemleri. KSÜ Tıp Fak Der. 2019; 14(2): 52-56.
Vancouver KARAASLAN E , TUNA A , SOYLU A . Öğrenci Gözüyle Özel Bir Hastanedeki Hastaların Düşme Riski ve Hemşirelik Önlemleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 14(2): 56-52.