Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Representation of ‘the New Woman’ in Kate Chopin’s the Awakening and in Halit Ziya Uşaklıgil’s Aşk-ı Memnu | Kate Chopin’in Uyanış ile Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu Romanlarında “Yeni Kadın” Temsiliyeti

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 14, 29.05.2021
https://doi.org/10.33708/ktc.926317

Öz

Social changes often take place when a culture is confronted with the influence of an overpowering, ‘higher’ culture with predetermined sets of values. In Kate Chopin’s The Awakening, the Creole culture is changing due to the influence of the North (of America) and in Halit Ziya Uşaklıgil’s Aşk-ı Memnu, Turkish culture is affected by the West (Europe). The results of these influences are observed best in the characters of women and conceptions about womanhood. Two heroines of these novels, Edna and Bihter, do not conform to the norms of their society, resulting in conflicts in their family and friend circles and leading to their subsequent suicides. They represent the new type of woman or the ‘new woman’, who seeks to set the rules of her own life and enjoys the same social freedom as men do, however, these women cannot manage the overwhelming social changes and eventually falter. The aim of this research is to analyse the periods of big social and political transitions in the communities and the representation of new women in the face of these changes.

Kaynakça

 • 1. Chopin, Kate. (2011). The Awakening. London, UK: Harper Collins.
 • 2. Clark, P. (2013). Kate Chopin Biography. Retrieved from http://www.katechopin.org/biography.shtml
 • 3. Cogan, F, B. (2010). All-American Girl. USA: University of Georgia Press.
 • 4. Cruea, S. M. (2005) “Changing Ideals of Womanhood During the Nineteenth-Century Woman Movement”. General Studies Writing, 9, 187-204.
 • 5. Culley, Margot (2008). ‘Margo Culley On the Social/Historical Background of the Awakening’ Bloom H. (ed.) Bloom’s Guides: The Awakening, Infobase Publishing, New York. 66-69.
 • 6. De Palencia, I. (1947). Alexandra Kollontay: Ambassadress from Russia. New York: Longmans, Green and Co.
 • 7. Çiçek, A. C., S. Aydın et al. (2015). “A Research on Determination of Women in the Modernization Process: A Review over Ottoman Period''. Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty, 6 (9), 271-284.
 • 8. Dickens, C., and R. Rogers. (2008). Oliver Twist. Oxford: Oxford University Press.
 • 9. Eble, C. (2008). ‘Creole in Louisiana’, South Atlantic Review, 73(2), 39-53.
 • 10. Heilmann, Ann (2008). ‘The Awakening and New Woman Fiction’. In Beer, J. (Ed.), The Cambridge Companion to Kate Chopin ,87-104. Cambridge: Oxford University Press.
 • 11. Howe, W. W. (1904). ‘Law in the Louisiana Purchase’, The Yale Law Journal, 14(2), 77-81.
 • 12. Kaya, N. P. (2019). Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Burjuva (Unpublished master’s thesis). Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=YjapsAe9lRRjrhNoXg2LxA&no=c8SKAFWHrTPi5dm7GqFQnA
 • 13. Keskin, T. (2003). Feminist/Nationalist Discourse in the First Year of the Ottoman Revolutionary Press (1908-1909): Readings from the Magazines of Demet, Mehasin and Kadin (Salonica) (Master’s thesis). Retrieved from http://repository.bilkent.edu.tr/
 • 14. Kozcaz, E. T. (2016). The Infidelity in Halit Ziya Uşakligil’s Aşk-ı Memnû and Kate Chopin’s The Awakening (Unpublished master’s thesis). Suleyman Demirel University, Isparta. Retrieved from http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02212.pdf.
 • 15. Matthews, G. (1992). The Rise of Public Woman: Woman's Power and Woman's Place in the United States, 1630-1970. New York: Oxford UP.
 • 16.Smith-Rosenberg, C. (1985). Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victorian America. New York, USA: Oxford University Press.
 • 17. Toth, E. (1975). “The Independent Woman and ‘Free Love’”, The Massachusetts Review, 16(4), 647-664.
 • 18. Uşaklıgil, H. Z. (2020). Aşk-ı Memnu. İstanbul, Turkey: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • 19. Welter, B. (1966). The Cult of True Womanhood: 1820-1860, American Quarterly, 18(2), 151-174.
 • 20. Woloch, N. (1994). Women and the American Experience. New York, USA: McGraw.

Kate Chopin’in Uyanış ile Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu Romanlarında “Yeni Kadın” Temsiliyeti | The Representation of ‘the New Woman’ in Kate Chopin’s the Awakening and in Halit Ziya Uşaklıgil’s Aşk-ı Memnu

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 14, 29.05.2021
https://doi.org/10.33708/ktc.926317

Öz

Bir kültür, kendisinden daha baskın, ‘daha yüksek’ ve önceden belirlenmiş değer yargıları olan başka bir kültür ile karşılaştığında, toplumsal değişimler meydana gelir. Kate Chopin’in Uyanış isimli eserinde, Creole (Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydeki Louisiana eyaletine ait, yerel bir kültür) kültürü, ABD’nin Kuzeyinin etkisi altında değişime uğramış ve buna benzer bir şekilde, Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu romanında Osmanlı-Türk kültürü, Batı’nın (Avrupa’nın) tesirine girmiştir. Bu etkilerin sonuçları, kadın karakterlerde ve kadınlıkla ilgili kavramlarda en iyi şekilde gözlemlenmektedir. Söz konusu eserlerdeki ana kahraman olan kadın karakterler Edna ve Bihter, toplumsal normlara uymayarak aile ve arkadaş çevrelerindeki düzene aykırı davranmış, bunun sonucunda da intihara sürüklenmişlerdir. Bu iki kadın, kendi hayatının kurallarını kendileri koyan ve erkeklerin sahip olduğu özgürlüklerle hareket eden ‘yeni kadın’ tipini temsil etmektedirler. Ancak bu kadınlar, böylesine büyük toplumsal değişimler karşısında tutunamayıp bozguna uğrarlar. Bu araştırmanın amacı, 19. yüzyıl Amerikan Creole ve Osmanlı İstanbul kültürlerindeki toplumsal ve siyasi değişimleri ve bu değişimler karşısında ortaya çıkan yeni kadın tipinin seçilen eserlerdeki temsilini incelemektir.

Kaynakça

 • 1. Chopin, Kate. (2011). The Awakening. London, UK: Harper Collins.
 • 2. Clark, P. (2013). Kate Chopin Biography. Retrieved from http://www.katechopin.org/biography.shtml
 • 3. Cogan, F, B. (2010). All-American Girl. USA: University of Georgia Press.
 • 4. Cruea, S. M. (2005) “Changing Ideals of Womanhood During the Nineteenth-Century Woman Movement”. General Studies Writing, 9, 187-204.
 • 5. Culley, Margot (2008). ‘Margo Culley On the Social/Historical Background of the Awakening’ Bloom H. (ed.) Bloom’s Guides: The Awakening, Infobase Publishing, New York. 66-69.
 • 6. De Palencia, I. (1947). Alexandra Kollontay: Ambassadress from Russia. New York: Longmans, Green and Co.
 • 7. Çiçek, A. C., S. Aydın et al. (2015). “A Research on Determination of Women in the Modernization Process: A Review over Ottoman Period''. Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty, 6 (9), 271-284.
 • 8. Dickens, C., and R. Rogers. (2008). Oliver Twist. Oxford: Oxford University Press.
 • 9. Eble, C. (2008). ‘Creole in Louisiana’, South Atlantic Review, 73(2), 39-53.
 • 10. Heilmann, Ann (2008). ‘The Awakening and New Woman Fiction’. In Beer, J. (Ed.), The Cambridge Companion to Kate Chopin ,87-104. Cambridge: Oxford University Press.
 • 11. Howe, W. W. (1904). ‘Law in the Louisiana Purchase’, The Yale Law Journal, 14(2), 77-81.
 • 12. Kaya, N. P. (2019). Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Burjuva (Unpublished master’s thesis). Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=YjapsAe9lRRjrhNoXg2LxA&no=c8SKAFWHrTPi5dm7GqFQnA
 • 13. Keskin, T. (2003). Feminist/Nationalist Discourse in the First Year of the Ottoman Revolutionary Press (1908-1909): Readings from the Magazines of Demet, Mehasin and Kadin (Salonica) (Master’s thesis). Retrieved from http://repository.bilkent.edu.tr/
 • 14. Kozcaz, E. T. (2016). The Infidelity in Halit Ziya Uşakligil’s Aşk-ı Memnû and Kate Chopin’s The Awakening (Unpublished master’s thesis). Suleyman Demirel University, Isparta. Retrieved from http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02212.pdf.
 • 15. Matthews, G. (1992). The Rise of Public Woman: Woman's Power and Woman's Place in the United States, 1630-1970. New York: Oxford UP.
 • 16.Smith-Rosenberg, C. (1985). Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victorian America. New York, USA: Oxford University Press.
 • 17. Toth, E. (1975). “The Independent Woman and ‘Free Love’”, The Massachusetts Review, 16(4), 647-664.
 • 18. Uşaklıgil, H. Z. (2020). Aşk-ı Memnu. İstanbul, Turkey: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • 19. Welter, B. (1966). The Cult of True Womanhood: 1820-1860, American Quarterly, 18(2), 151-174.
 • 20. Woloch, N. (1994). Women and the American Experience. New York, USA: McGraw.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasin Acar 0000-0001-5243-7464

Ardeniz Özenç 0000-0001-6019-3914

Yayımlanma Tarihi 29 Mayıs 2021
Gönderilme Tarihi 22 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Acar, Y., & Özenç, A. (2021). The Representation of ‘the New Woman’ in Kate Chopin’s the Awakening and in Halit Ziya Uşaklıgil’s Aşk-ı Memnu | Kate Chopin’in Uyanış ile Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu Romanlarında “Yeni Kadın” Temsiliyeti. Akdeniz Kadın Çalışmaları Ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 4(1), 1-14. https://doi.org/10.33708/ktc.926317

Dergide yayımlanan tüm çalışmalar, kamu ve tüzel kişilerce, gerekli atıflar verilmek koşuluyla kullanıma açık olup dergide yayımlanmış çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.