Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 189 - 196 2020-09-15

Makâmu’s Sahabe ve İlmü’t-Tarih
Makâmu’s Sahabe ve İlmü’t-Tarih

Mehmet Nadir ÖZDEMİR [1]


This study advocates the Sahabe-i Kiram (Great Companions) against contemporary movements. From this perspective, this study is a reminder and encouragement to think. Makamu’s Sahabe veIlmu’t-Tarih examines and evaluates the relationship between Hadith-Siyer-i Nebi and History during the formation of religious sciences, seriously criticizes the narrations of history on the subjects related to the Companions and argues that this science is indispensable and of paramount importance for Muslims. The work corroborates our current knowledge and opinion and also includes different and defensive approaches, and therefore, it is worth analyzing. We, therefore, believe that the work is useful not only for researchers of various divisions of theology but also for general readers.

Bu araştırmanın çağdaş akımlara karşı sahabe-i kiramı savunma niteliği taşıdığı söylenebilir. Bu çerçeveden bakıldığında bir hatırlatma ve bir düşünme çabasına teşvik ettiği anlaşılmaktadır. Öte yandan bu eserde dinî ilimlerin oluşum sürecinde Hadis-Siyer-i Nebi/Tarih ilişkisi de incelenmiş, üzerinde değerlendirmeler yapılmış, tarih rivayetleri sahabe ile ilgili konularda ciddi eleştirilere tabi tutulurken, bu ilmin vazgeçilmez olduğu ve Müslümanlar tarafından önem verilen bir alan olduğu da ifade edilmektedir. Bu araştırma mevcut bilgi ve kanaatlerimizi pekiştirmekle birlikte farklı ve savunmacı yaklaşımları da içermesi bakımından incelenmesi gereken bir eserdir. Bu nedenle hem ilahiyat sahasının muhtelif anabilim dallarında çalışan araştırmacılar gerekse genel okuyucunun okumasında çok faydalar olduğu kanaatindeyiz.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Yayınlanma Tarihi Eylül
Bölüm Kitap Değerlendirme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1445-7541
Yazar: Mehmet Nadir ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kastamonu University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2020

ISNAD Özdemir, Mehmet Nadir . "Makâmu’s Sahabe ve İlmü’t-Tarih". Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Eylül 2020): 189-196 .