Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 91 - 105 2019-12-30

Salt-İngilizce sınıflarına farklı bir yaklaşım: Türkiye’deki lise öğrencilerinin anadil kullanımı ve Salt-İngilizce sınıflarına yönelik tutumları
A different take on English-Only classrooms: High school learners’ use of mother tongue and their attitudes towards the English-Only classrooms in Turkey

Münevver YAHŞİ [1]


Bu makale, lise öğrencilerinin Türkiye'de yabancı dil öğreniminde anadil kullanım miktarları ve salt İngilizce kullanımına yönelik tutumlarına ilişkin bir çalışmanın sonuçlarını sunmaktadır. Katılımcılar Türkiye'nin kuzeybatı bölgesindeki farklı devlet liselerine devam eden ve İngilizce seviyeleri orta derece olan toplam 30 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı; İngilizce derslerinde (a) öğrencilerin farklı muhataplar arasındaki Türkçe kullanım miktarını, (b) öğrencilerin belirli bağlamlarda Türkçe kullanım miktarlarını, (c) öğrencilerin salt İngilizce kullanımına ilişkin tutumlarını ve (d) öğrencilerin belirli bağlamlarda salt İngilizce kullanımına yönelik tutumlarını incelemektir. Temel veri toplama aracı anket iken birincil veri formunu desteklemek için katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşme de yapılmıştır.  Anket sonuçlarına göre öğrencilerin yalnızca İngilizce kullanımına yönelik tutumları incelendiğinde yabancı dile azami şekilde maruz kalmanın önemli olduğuna inandıkları için öğretmenin her koşulda yalnızca İngilizce konuşması gerektiğini belirttikleri görülmüştür. Fakat aynı zamanda anadilin de İngilizce öğrenimi sırasında kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Anadilin kullanım alanları incelendiğinde ise öğrencilerin en çok dilbilgisi açıklamaları ve test veya ödevlerin detayları ile ilgili talimatlar verilirken anadilde açıklamaya ihtiyaç duydukları görülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme sonuçları ise yabancı dili öğrenme sürecini kolaylaştırmasının yanı sıra, anadil kullanımının eleştirel bir bakış açısı ile kimlik sorunuyla ilişkilendirildiğini göstermiştir. Öğrencilerin Türkçe’ye geçiş ihtiyaçları ile ilgili diğer yorumlar da tartışılmıştır.

This article presents the results of a study on intermediate high school learners’ mother language use and their attitudes towards the only-English use in foreign language learning in Turkey. The participants of the study are 30 students who attend to different state high schools in the North-western region of Turkey. The study aims to investigate (a) learners’ amount of Turkish language use among specific interlocutors, (b) learners’ amount of Turkish language use in specific contexts, (c) learners’ attitudes towards only target language use, and (d) learners’ attitudes towards only target language use in specific contexts. The main data collection instrument is a questionnaire, while a semi-structured interview is conducted to supplement the primary form of data. According to the results of the questionnaire, the learners state that teachers should speak only in English in almost all circumstances, as the learners hold the belief that the maximum exposure to the foreign language is important.  However, they also state that the mother tongue should be used during English language instruction when necessary. Such a necessity for the use of mother tongue is felt by learners during grammar explanations and instructions about the details of tests or assignments. Moreover, the results of the semi-structured interviews show that the use of mother tongue is associated with the identity issue from a critical perspective as well as a facilitator of the L2 learning process. Further interpretations about students’ needs to shift to Turkish are also offered. 


 • Arenas-Iglesias, L. M. (2016). Students´ opinions about the use of L1 in an intermediate level course (Master's thesis, University of St Mark and St John).
 • Atkinson, D. (1987). The mother tongue in the classroom: A neglected resource?. ELT journal, 41(4), 241-247.
 • Auerbach, E. R. (1993). Reexamining English only in the ESL classroom. TESOL quarterly, 27(1), 9-32.
 • Cook, V. (2001). Using the first language in the classroom. Canadian modern language review, 57(3), 402-423.
 • Cummins, J. (2007). Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual classrooms. Canadian Journal of Applied Linguistics/Revue canadienne de linguistique appliquée, 10(2), 221-240.
 • Debreli, E., & Oyman, N. (2016). Students' Preferences on the Use of Mother Tongue in English as a Foreign Language Classrooms: Is It the Time to Re-Examine English-Only Policies?. English Language Teaching, 9(1), 148-162. Eldridge, J. (1996). Code-switching in a Turkish secondary school. ELT journal, 50(4), 303- 311.
 • Eldridge, J. (1996). Code-switching in a Turkish secondary school. ELT journal, 50(4), 303- 311.
 • Guthrie, E. M. L. (1984). Six cases in classroom communication: A study of teacher discourse in the foreign language classroom. In J. P. Lantolf & A. Labarca (Eds.), Research in second language learning: Focus on the classroom (pp. 173-194). Norwood, NJ: Ablex.
 • Harbord, J. (1992). The use of the mother tongue in the classroom. ELT journal, 46(4), 350-355.
 • Kafes, H. (2011). A neglected resource or an overvalued illusion: L1 use in the foreign language classroom. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 2(2), 128-140.
 • Kavaliauskienė, G. (2009). Role of mother tongue in learning English for specific purposes. ESP world, 8(1), 2-8.
 • Kayaoğlu, M. N. (2012). The use of mother tongue in foreign language teaching from teachers‟ practice and perspective. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 25-35.
 • Lado, R. (1957). Linguistics across cultures. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and principles in language teaching. Oxford University.
 • Levine, G. S. (2003). Student and instructor beliefs and attitudes about target language use, first language use, and anxiety: Report of a questionnaire study. The Modern Language Journal, 87(3), 343-364.
 • Macaro, E. (2001). Analyzing student teachers' code-switching in foreign language classrooms: Theories and decision making. Modern Language Journal, 85, 531-548
 • McMillan, B. A., & Rivers, D. J. (2011). The practice of policy: Teacher attitudes toward “English only”. System, 39(2), 251-263.
 • Nzwanga, M. A. (2000). A study of French-English code-switching in a foreign language college teaching environment. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University, Columbus.
 • Oflaz, Ö. (2009). Teachers and students’ views on using mother tongue in ELT classrooms (a case study at Gaziantep University). Unpublished master’s thesis, University of Gaziantep.
 • Osburne, A., & Harss-Covaleski, S. (1991). Translation in the ESOL composition class. Unpublished manuscript, Central Connecticut State University, Britain.
 • Paker, T., & Karaağaç, Ö. (2015). The use and functions of mother tongue in EFL classes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 199, 111-119.
 • Piasecka, K. (1988). The bilingual teacher in the ESL classroom. In S. Nicholls & E. Hoadley-Maidment (Eds.), Current issues in teaching English as a second language to adults (pp. 97-103). London: Edward Arnold.
 • Rolin-Ianziti, J., & Varshney, R. (2008). Students' views regarding the use of the first language: An exploratory study in a tertiary context maximizing target language use. Canadian modern language review, 65(2), 249-273.
 • Sali, P. (2014). An analysis of the teachers' use of L1 in Turkish EFL classrooms. System, 42, 308-318.
 • Schweers, W. Jr. (1999). Using L1 in the L2 classroom. English Teaching Forum, 37(2), 6-9.
 • Storch, N., & Wigglesworth, G. (2003). Is there a role for the use of the L1 in an L2 setting?. TESOL quarterly, 37(4), 760-769.
 • Swain, M., & Lapkin, S. (2000). Task-based second language learning: The uses of the first language. Language teaching research, 4(3), 251-274.
 • Tang, J. (2002). Using L1 in the English classroom. English Teaching Forum, 40(1), 36-43.
 • Taşkın, A. (2011). Perceptions on using L1 in language classrooms: A case study in a Turkish private university (Doctoral dissertation, Middle East Technical University).
 • Tsukamoto, M. (2012). Students' perception of teachers' language use in an EFL classroom. Retrieved from http://ir-lib.wilmina.ac.jp/dspace/bitstream/10775/2438/1/d2011_08.pdf
 • Tunçay, B. (2014). Teachers' attitudes towards and practices of L1 use in EFL classroom (Doctoral dissertation, Bilkent University).
 • Şenel, M. (2010). Should foreign language teaching be supported by mother tongue?. Journal of Language and Linguistic Studies, 6(1), 110-120.
 • Üstünel, E., & Seedhouse, P. (2005). Why that, in that language, right now? Code‐switching and pedagogical focus. International Journal of Applied Linguistics, 15(3), 302-325.
 • Varshney, R., & Rolin-Ianziti, J. (2006). Student perceptions of L1 use in the foreign language classroom: Help or hindrance?. Journal of the Australasian Universities Language and Literature Association, 2006(105), 55-83.
 • Yavuz, F. (2012). The attitudes of English teachers about the use of L1 in the teaching of L2. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 4339-4344.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9351-3467
Yazar: Münevver YAHŞİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 1 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kuje523588, journal = {Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8846}, address = {Eğitim Fakültesi Kocaeli Üniversitesi 41380 İzmit Kocaeli Türkiye}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {91 - 105}, doi = {10.33400/kuje.523588}, title = {A different take on English-Only classrooms: High school learners’ use of mother tongue and their attitudes towards the English-Only classrooms in Turkey}, key = {cite}, author = {Yahşi̇, Münevver} }
APA Yahşi̇, M . (2019). A different take on English-Only classrooms: High school learners’ use of mother tongue and their attitudes towards the English-Only classrooms in Turkey . Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi , 2 (2) , 91-105 . DOI: 10.33400/kuje.523588
MLA Yahşi̇, M . "A different take on English-Only classrooms: High school learners’ use of mother tongue and their attitudes towards the English-Only classrooms in Turkey" . Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 2 (2019 ): 91-105 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuje/issue/50980/523588>
Chicago Yahşi̇, M . "A different take on English-Only classrooms: High school learners’ use of mother tongue and their attitudes towards the English-Only classrooms in Turkey". Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 2 (2019 ): 91-105
RIS TY - JOUR T1 - A different take on English-Only classrooms: High school learners’ use of mother tongue and their attitudes towards the English-Only classrooms in Turkey AU - Münevver Yahşi̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33400/kuje.523588 DO - 10.33400/kuje.523588 T2 - Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 105 VL - 2 IS - 2 SN - -2636-8846 M3 - doi: 10.33400/kuje.523588 UR - https://doi.org/10.33400/kuje.523588 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi A different take on English-Only classrooms: High school learners’ use of mother tongue and their attitudes towards the English-Only classrooms in Turkey %A Münevver Yahşi̇ %T A different take on English-Only classrooms: High school learners’ use of mother tongue and their attitudes towards the English-Only classrooms in Turkey %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi %P -2636-8846 %V 2 %N 2 %R doi: 10.33400/kuje.523588 %U 10.33400/kuje.523588
ISNAD Yahşi̇, Münevver . "A different take on English-Only classrooms: High school learners’ use of mother tongue and their attitudes towards the English-Only classrooms in Turkey". Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 2 / 2 (Aralık 2020): 91-105 . https://doi.org/10.33400/kuje.523588
AMA Yahşi̇ M . A different take on English-Only classrooms: High school learners’ use of mother tongue and their attitudes towards the English-Only classrooms in Turkey. KUJE. 2019; 2(2): 91-105.
Vancouver Yahşi̇ M . A different take on English-Only classrooms: High school learners’ use of mother tongue and their attitudes towards the English-Only classrooms in Turkey. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi. 2019; 2(2): 91-105.