Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2636-8846 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi |


Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.  Dergimiz, “Eğitim Bilimleri” ve “Öğretmen Yetiştirme Alanları” başta olmak üzere alana katkı sağlayan, kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin ve derleme çalışmalarının yayımlandığı, ulusal ve uluslararası indekslerde taranmayı hedefleyen elektronik olarak yayımlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki defa yayınlanır. Bunlara ek olarak, özel sayılar da (örneğin, kongre bildirilerinin yer aldığı) ayrıca yayınlanabilir. Derginin yazım kuralları ve politikaları bu sayılar için de geçerlidir.

Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.  Daha önce herhangi bir yerde yayınlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazar(lar)a aittir.

Dergiye gönderilen çalışmaları en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Yayın Kurulu, yayını değerlendiren hakemlerin görüşleri doğrultusunda yazar(lar)dan yayınlarında düzeltme yapmalarını isteyebilir. Yazarların, hakemlerden gelen bu düzeltmeler doğrultusunda yayınlarını tekrar düzenlemesi beklenmektedir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar Yayın Kurulu tarafından verilir.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi

e-ISSN 2636-8846 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi |
Kapak Resmi


Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.  Dergimiz, “Eğitim Bilimleri” ve “Öğretmen Yetiştirme Alanları” başta olmak üzere alana katkı sağlayan, kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin ve derleme çalışmalarının yayımlandığı, ulusal ve uluslararası indekslerde taranmayı hedefleyen elektronik olarak yayımlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki defa yayınlanır. Bunlara ek olarak, özel sayılar da (örneğin, kongre bildirilerinin yer aldığı) ayrıca yayınlanabilir. Derginin yazım kuralları ve politikaları bu sayılar için de geçerlidir.

Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.  Daha önce herhangi bir yerde yayınlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazar(lar)a aittir.

Dergiye gönderilen çalışmaları en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Yayın Kurulu, yayını değerlendiren hakemlerin görüşleri doğrultusunda yazar(lar)dan yayınlarında düzeltme yapmalarını isteyebilir. Yazarların, hakemlerden gelen bu düzeltmeler doğrultusunda yayınlarını tekrar düzenlemesi beklenmektedir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar Yayın Kurulu tarafından verilir.