e-ISSN: 2636-8846
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Kocaeli Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Dergimiz aldığı prensip kararı gereği, Alan Editörlerinin iş yükünü ve dergi yayıncılığı için süreç iş yükünü de göz önünde bulundurarak her sayı için belirli sayıda (30) yeni aday makale gönderimi kabul etmektedir. Bu doğrultuda, dergimiz sistemi aday makale gönderimine kapatılmıştır (23.02.2024 11:03)

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisinin 2023 yılı TR-Dizin süreci de olumlu tamamlanmıştır. Yayın politikamız ve etik ilkeler ile TR-Dizin kriterleri doğrultusunda tüm süreçleri büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğimizi ifade etmek isteriz.

KUJE, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. Dergimiz, “Eğitim Bilimleri” ve “Öğretmen Yetiştirme Alanları” başta olmak üzere alana katkı sağlayan, kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin ve derleme çalışmalarının yayımlandığı, ulusal ve uluslararası indekslerde taranmayı hedefleyen elektronik olarak yayımlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki defa yayınlanır. Bunlara ek olarak, özel sayılar da (örneğin, kongre bildirilerinin yer aldığı) ayrıca yayınlanabilir. Derginin yazım kuralları ve politikaları bu sayılar için de geçerlidir.

Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Daha önce herhangi bir yerde yayınlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazar(lar)a aittir.

2024 - Cilt: 7 Sayı: 122176

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 2020 yılı itibariyle TR-Dizin tarafından dizinlenmektedir.