İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yük, Sırdaş, Sığınak: Gündelik Hayata Nesneler Üzerinden Bakmak

Yıl 2016, Cilt: 19(2) Sayı: 38, 64 - 97, 01.12.2016

Öz

Maddi kültürün başat unsuru olan nesneler üzerinden, farklılaşan kişisel anlamları toplumsal bağlamla ilişkisi içerisinde tartışmaya açan bu çalışma, kadınlar ve çantalarını merkeze almakta, kadınların gündelik hayatlarına çantaları üzerinden bakmaktadır. Kadınların kimliklerinin ve sosyal ilişkilerinin oluşumunda, gündelik hayatın hemen her alanında onlara eşlik eden çantaların kadınlar için işlevini ve anlamını irdelemektedir. Farklı ülkelerden/şehirlerden, sosyoekonomik-kültürel çevrelerden ve yaşlardan on dört kadınla Şubat 2015-Nisan 2016 arasında altı farklı şehirde gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler analizin temelini oluşturmaktadır. Bu izlekte çalışma, çantaların kadınlar için gündelik hayatın olanca sıradanlığı içine gömülmüş farklı sorumlulukları/ihtiyaçları sırtlandıkları birer “yük”ten, birer “sığınak” ve özgürlük alanına uzanan türlü anlamlarını irdelemeye çalışmaktadır.

Burden, Confidant, Shelter: Reading Everyday Life Through Objects

Yıl 2016, Cilt: 19(2) Sayı: 38, 64 - 97, 01.12.2016

Öz

Questioning individual meanings in their relation to social context through concentrating on objects-the main aspects of material culture, this article focuses on women and their bags, and analyzes women’s everyday lives through their bags together with the objects carried inside. It examines the functions and meanings of bags, which accompany women in almost every corner of their daily lives, upon the construction of women’s identities and social relations. The in-depth interviews knitting the analysis were conducted in six different cities between February, 2015 and April, 2016 with fourteen women from different countries/cities, socioeconomic-cultural backgrounds and ages. Within this framework, this article tries to figure out the various meanings of bags ranging from being a “burden” on women’s shoulders/lives filled with responsibilities/requirements within the ordinariness of everyday life, to be a “shelter” and an image of “freedom”.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Radyo-Televizyon, Kültürel çalışmalar, Etik, Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Burcu Şenel

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 19(2) Sayı: 38

Kaynak Göster

APA Şenel, B. (2016). Yük, Sırdaş, Sığınak: Gündelik Hayata Nesneler Üzerinden Bakmak. Kültür Ve İletişim, 19(2)(38), 64-97.