İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hollywood Sineması’nda Oryantalizm Olgusuna Bir Bakış: “Hidalgo 2004 ” Örneği

Yıl 2016, Cilt: 19(2) Sayı: 38, 122 - 143, 01.12.2016

Öz

Bu çalışmada, Hollywood sineması filmlerinden biri olan Hidalgo 2004 filmi üzerinden “oryantalizm” olgusu incelenecektir. Çalışmanın amacı, oryantalizmin tarihsel ve epistemolojik yapısını ele almak ve bu birikimi, seçilen filmde yer alan oryantalist söylem pratikleri üzerinden incelemektir. Bu amaç kapsamında, ilk olarak oryantalizm olgusu ile ilişkili olan “kimlik” ve “temsil” kavramları incelenmektedir. Oryantalizm kavramını kuramsal bir yapıya yerleştirdiği kabul gören Edward W. Said’in düşünceleri bu incelemenin temelini oluşturmaktadır. Daha sonra, oryantalist söylem baŞlamında kısaca Hollywood sinemasına değinilmektedir. Son olarak, Hollywood yapımlarından biri olan Hidalgo 2004 filmi eleştirel söylem çözümlemesi bağlamında incelenerek, bu filmdeki oryantalist söylemlerin sorgusu yapılmaktadır. Yapılan çalışma ile Batı’nın yüzyıllar önce yarattığı oryantalist söylemlerin 2000 yılı sonrası Hollywood sinemasında devam ettiği sonucuna varılmıştır.

An Overview of the Orientalism Concept in Hollywood Cinema: Analysis Of “Hidalgo 2004 ”

Yıl 2016, Cilt: 19(2) Sayı: 38, 122 - 143, 01.12.2016

Öz

In this study, the concept of “orientalism” will be analyzed through one of the Hollywood movies, Hidalgo 2004 . The aim of this study is to discuss the historical and epistemological structure of orientalism in detail and analyze the data through the orientalist discourse that the movie embodies. In terms of this aim, the concepts of “identity” and “representation” will be studied as related concepts to orientalism in the first place. This study is based on the views of Edward W. Said who has been accepted to have established a theoretical structure for the concept of orientalism. Afterwards, Hollywood cinema will be mentioned briefly in terms of orientalist discourse. In conclusion, as one of the examples of Hollywood cinema, Hidalgo 2004 will be analyzed under the orientalist discourse reviewed in the context of critical discourse analysis. With this study, it has been concluded that the orientalist discourse created by the West centuries ago still continues to exist in Hollywood cinema after the year 2000.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları, Radyo-Televizyon, Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Uğur Kılınç

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 19(2) Sayı: 38

Kaynak Göster

APA Kılınç, U. (2016). Hollywood Sineması’nda Oryantalizm Olgusuna Bir Bakış: “Hidalgo 2004 ” Örneği. Kültür Ve İletişim, 19(2)(38), 122-143.