Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BERAWIRDKIRINA ÇÎROKA ELIK û FATIK A KURMANCÎ û HANSEL û GRATEL A BIRAYÊN GRIMM -LI GOR MOTÎF INDEKSA STITH THOMPSON-

Yıl 2019, Sayı 1, 49 - 60, 29.11.2019

Öz

Armanca me bi vê xebatê yek bi Kurdiya Kurmancî yek jî bi Elmanî berawirdkirina du çîrokan e. Çîroka bi Elmanî ya bi navê Hansel û Gretel wê ji alî Birayên Grimm ve hatiye berhevkirin, çîroka bi Kurdî jî bi navê Elik û Fatik tê zanîn. Xebata me ji girîngiya çirokan ji bo kurdan, berawirdkirina çîrokan bi riya motîfan û encamê pêk tê. Çîrokên her du gel li gor Motîf Îndeksa Stith Thompsonê hatiye berawirdkirin. li gorî Motîf Îndeksa Stith Thompsonê motîfên hevpar û ji hev cuda hatine tespîtkirin. Ev çîrok dê nîşanî me bide ku çirok xwe bi welatek tenê sînor nekiriye. Gihişti ye her derê cihanê. Di vê xebatê de dewlemendiya çîrokên kurdî alî motîfan de hat dîtin.

Kaynakça

 • Alakom, R. (2002). Folklor û Jinên Kurd. Stockholm: Weşanên Nefelê.
 • Alptekin, A. B. (1997). Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Aslan, F. (2014). İstanbul’un Yüz Masalı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları.
 • Coşan, L. (2001). Sınırları Aşan Bir Masal. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi. Language Journal. Sayı: 103. Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Fewzî, K. (1918). "Kürd Masalları" Jîn, j. 22, r. 8-9, , amd. M. Emîn Bozarslan. (1988). Cild V, r. 934-935, Uppsala: Weşanxana Deng.
 • Gezgin Ö. û Kızıl H. (2016). “Çend Çîrok Bo Zargotinên Kurdan Ji Çavkaniyên Zindî”, Kürdoloji Akedemik Çalışmalar (Ed. Hasan Karacan). İstanbul: Yargı Yayınları.Grimm J. & Grimm W. (1999). Grimm Masallar (Kinder-Und Hausmarchen), c.I, Cumhuriyet Gazatesi, Dünya Klasikleri Dizisi.
 • Hamelink, W. (2016). Dengbêjler ve Sözlü Tarih. M. Yüksel (Çev.). Kürt Tarihi Dergisi. 26,10-11.
 • Izady, M. R. (1992). The Kurds: A Concise Handbook. Crane Russak, USA.
 • Keskin, N. (2016). Dı Çarçoveya Teorıya Performansê De Nırxandına Vegotınên Gelêrî [An Evaluation of Folk-narratives in the Frame of Performance Theory]. International Journal of Kurdish Studies 2 (1), pp.51 – 66.
 • Kızıl, H. & Tanrikuluı, V. (2015). Berawirdkirina çîroka Hedlîlik Bedlîlik a bi Kurdî bi Gur û Heft Karikan a Birayên Grimm re [The Comparison of Bedlîlik and Hedlîlik of Kurdish and The Wolf and The Seven Young Kids of Grimm Brothers]. International Journal of Kurdish Studies 1 (2), pp.70 - 85.
 • Pertev, R. (2009). Zarok û Çîrok. Stenbol: Weşanên Dozê.
 • Sakaoglu, S. (1999). Masal Arastırmaları. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Uzun, M. (2013). Kürt Edebiyatına Giriş. İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Yıldırım, K; Pertev, R. & Aslan, M. (2013). Ji Destpêkê Heta Niha Folklora Kurdî. Weşanên Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü, İstanbul. Zaman, F. (2016). "Mînakek Ji Çîrokên Kurdan”, Kürdoloji Akedemik Çalışmalar (Ed. Hasan Karacan). İstanbul: Yargı Yayınları.

Yıl 2019, Sayı 1, 49 - 60, 29.11.2019

Öz

Kaynakça

 • Alakom, R. (2002). Folklor û Jinên Kurd. Stockholm: Weşanên Nefelê.
 • Alptekin, A. B. (1997). Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Aslan, F. (2014). İstanbul’un Yüz Masalı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları.
 • Coşan, L. (2001). Sınırları Aşan Bir Masal. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi. Language Journal. Sayı: 103. Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Fewzî, K. (1918). "Kürd Masalları" Jîn, j. 22, r. 8-9, , amd. M. Emîn Bozarslan. (1988). Cild V, r. 934-935, Uppsala: Weşanxana Deng.
 • Gezgin Ö. û Kızıl H. (2016). “Çend Çîrok Bo Zargotinên Kurdan Ji Çavkaniyên Zindî”, Kürdoloji Akedemik Çalışmalar (Ed. Hasan Karacan). İstanbul: Yargı Yayınları.Grimm J. & Grimm W. (1999). Grimm Masallar (Kinder-Und Hausmarchen), c.I, Cumhuriyet Gazatesi, Dünya Klasikleri Dizisi.
 • Hamelink, W. (2016). Dengbêjler ve Sözlü Tarih. M. Yüksel (Çev.). Kürt Tarihi Dergisi. 26,10-11.
 • Izady, M. R. (1992). The Kurds: A Concise Handbook. Crane Russak, USA.
 • Keskin, N. (2016). Dı Çarçoveya Teorıya Performansê De Nırxandına Vegotınên Gelêrî [An Evaluation of Folk-narratives in the Frame of Performance Theory]. International Journal of Kurdish Studies 2 (1), pp.51 – 66.
 • Kızıl, H. & Tanrikuluı, V. (2015). Berawirdkirina çîroka Hedlîlik Bedlîlik a bi Kurdî bi Gur û Heft Karikan a Birayên Grimm re [The Comparison of Bedlîlik and Hedlîlik of Kurdish and The Wolf and The Seven Young Kids of Grimm Brothers]. International Journal of Kurdish Studies 1 (2), pp.70 - 85.
 • Pertev, R. (2009). Zarok û Çîrok. Stenbol: Weşanên Dozê.
 • Sakaoglu, S. (1999). Masal Arastırmaları. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Uzun, M. (2013). Kürt Edebiyatına Giriş. İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Yıldırım, K; Pertev, R. & Aslan, M. (2013). Ji Destpêkê Heta Niha Folklora Kurdî. Weşanên Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü, İstanbul. Zaman, F. (2016). "Mînakek Ji Çîrokên Kurdan”, Kürdoloji Akedemik Çalışmalar (Ed. Hasan Karacan). İstanbul: Yargı Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Kürtçe
Konular Folklor
Bölüm Gotarên Lêkolînî (Research Articles)
Yazarlar

Veysel TANRIKULU>

0000-0001-6966-0152
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Kasım 2019
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 18 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 1

Kaynak Göster

APA Tanrıkulu, V. (2019). BERAWIRDKIRINA ÇÎROKA ELIK û FATIK A KURMANCÎ û HANSEL û GRATEL A BIRAYÊN GRIMM -LI GOR MOTÎF INDEKSA STITH THOMPSON- . Kurdiname , (1) , 49-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kurdiname/issue/50233/600316

 We are waiting for your articles for the November (7.) issue.
Kasım (7.) sayısı için makalelerinizi bekliyoruz.
Em ji bo jimara Mijdarê (7.) li hêvîya gotarên we ne.