ISSN: 2687-5438
e-ISSN: 2687-5438
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Osman ASLANOĞLU
Kapak Resmi
       

 88x31.png100px-Open_Access_PLoS.svg.png Double-Blind Review double-blind.jpg download download

DOI Prefix:  10.55106

*Kurdiname accepts articles an Kurdish language, literature, culture and history. (Kurdiname gotarên li ser ziman, wêje, çand û dîroka kurdî qebûl dike)
*Since 14.01.2021 Kurdiname will give DOI Number to articles. (Êdî ji bo gotaran jimara DOI tê dayîn.)
*Online Publishing Period biannual Spring-Fall (Salê 2 caran -Bihar û Payîzê derdikeve)
*Journal languages: Kurdish, Turkish, English, Arabic, Persian (Zimanê weşana kovarê: Kurdî, Tirkî, Îngîlîzî, Erebî, Farsî.)
*Publishing article is free for authors (Weşandina gotaran ji bo nivîskaran bê pere ye.)
*The journal articles are open access for readers (Gotarên kovarê ji xwendevanan ra vekirî ne)
*This journal uses double-blind review (Ev kovar nirxandina du hakemên kûr bikar tîne)
*Articles being controlled for plagiarism before review. (Gotar ji bo întîhalê berîya nirxandinê tên kontrol kirin)
*Articles should be prepared according to APA style (Gotar divê bi rêzikên APAyê werin amadekirin.
*All articles are licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)
*Kurdiname Journal does not include any commercial advertisements. -Kurdiname cih nade reklamên tîcarî.

*Contact: aslanogluosman@gmail.com, kurdiname1@gmail.com

2022 - Sayı: 6

Kitap İncelemesi

11. EREBÊ ŞEMO DIMDIM

 We are waiting for your articles for the November (7.) issue.
Kasım (7.) sayısı için makalelerinizi bekliyoruz.
Em ji bo jimara Mijdarê (7.) li hêvîya gotarên we ne.