Kurdiname
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2687-5438 | Yayın Aralığı İlkbahar , Sonbahar | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Osman ASLANOĞLU | https://dergipark.org.tr/en/pub/kurdiname


 88x31.png100px-Open_Access_PLoS.svg.png Double-Blind Review double-blind.jpg download

Kurdiname accepts articles an Kurdish language, literature, culture and history. (Kurdiname gotarên li ser ziman, wêje, çand û dîroka kurdî qebûl dike)
Online Publishing Period biannual Spring-Fall (Salê 2 caran -Bihar û Payîzê derdikeve)
Journal languages: Kurdish, Turkish, English, Arabic, Persian (Zimanê weşana kovarê: Kurdî, Tirkî, Îngîlîzî, Erebî, Farsî.)
Publishing article is free for authors (Weşandina gotaran ji bo nivîskaran bê pere ye.)
The journal articles are open access for readers (Gotarên kovarê ji xwendevanan ra vekirî ne)
This journal uses double-blind review (Ev kovar nirxandina du hakemên kûr bikar tîne)
Articles being controlled for plagiarism before review. (Gotar ji bo întîhalê berîya nirxandinê tên kontrol kirin)
Articles should be prepared according to APA style (Gotar divê bi rêzikên APAyê werin amadekirin.
All articles are licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)
Contact: aslanogluosman@gmail.com, kurdiname1@gmail.com

Kurdiname

ISSN 2687-5438 | Yayın Aralığı İlkbahar , Sonbahar | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Osman ASLANOĞLU | https://dergipark.org.tr/en/pub/kurdiname
Kapak Resmi


 88x31.png100px-Open_Access_PLoS.svg.png Double-Blind Review double-blind.jpg download

Kurdiname accepts articles an Kurdish language, literature, culture and history. (Kurdiname gotarên li ser ziman, wêje, çand û dîroka kurdî qebûl dike)
Online Publishing Period biannual Spring-Fall (Salê 2 caran -Bihar û Payîzê derdikeve)
Journal languages: Kurdish, Turkish, English, Arabic, Persian (Zimanê weşana kovarê: Kurdî, Tirkî, Îngîlîzî, Erebî, Farsî.)
Publishing article is free for authors (Weşandina gotaran ji bo nivîskaran bê pere ye.)
The journal articles are open access for readers (Gotarên kovarê ji xwendevanan ra vekirî ne)
This journal uses double-blind review (Ev kovar nirxandina du hakemên kûr bikar tîne)
Articles being controlled for plagiarism before review. (Gotar ji bo întîhalê berîya nirxandinê tên kontrol kirin)
Articles should be prepared according to APA style (Gotar divê bi rêzikên APAyê werin amadekirin.
All articles are licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)
Contact: aslanogluosman@gmail.com, kurdiname1@gmail.com