ISSN: 2687-5438
e-ISSN: 2687-5438
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Osman ASLANOĞLU
Kapak Resmi
       

 88x31.png100px-Open_Access_PLoS.svg.png Double-Blind Review double-blind.jpg download 

DOI Prefix:  10.55106

*Kurdiname accepts articles an Kurdish language, literature, culture and history. (Kurdiname gotarên li ser ziman, wêje, çand û dîroka kurdî qebûl dike)
*Since 14.01.2021 Kurdiname will give DOI Number to articles. (Êdî ji bo gotaran jimara DOI tê dayîn.)
*Online Publishing Period biannual Spring-Fall (Salê 2 caran -Bihar û Payîzê derdikeve)
*Journal languages: Kurdish, Turkish, English, Arabic, Persian (Zimanê weşana kovarê: Kurdî, Tirkî, Îngîlîzî, Erebî, Farsî.)
*Publishing article is free for authors (Weşandina gotaran ji bo nivîskaran bê pere ye.)
*The journal articles are open access for readers (Gotarên kovarê ji xwendevanan ra vekirî ne)
*This journal uses double-blind review (Ev kovar nirxandina du hakemên kûr bikar tîne)
*Articles being controlled for plagiarism before review. (Gotar ji bo întîhalê berîya nirxandinê tên kontrol kirin)
*Articles should be prepared according to APA style (Gotar divê bi rêzikên APAyê werin amadekirin.
*All articles are licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)
*Kurdiname Journal does not include any commercial advertisements. -Kurdiname cih nade reklamên tîcarî.

*Contact: aslanogluosman@gmail.com, kurdiname1@gmail.com

2021 - Sayı: 5

Kitap İncelemesi

11. MEDYAYA KURDÎ Û MEDYAYA ‘NÛ’

You can send your articles for April issue.
Ji bo jimara Avrêlê gotarên xwe dikarin bişînin.
Nisan sayısı için makalelerinizi gönderebilirsiniz.