Yazım Kuralları

 WRITING RULES

We use APA style for articles. Please use these rules below for writing your article:

Em ji bo gotaran rêzikên APAyê bikar tînin. Ji kerema xwe ji bo gotara xwe rêzikên jêr bikar bînin.


Paper Size A4 Portrait


Top Margin  2.5 cm

Bottom Margin 2,5 cm
Left Margin 2,5 cm
Right Margin 2,5 cm
Font Times Times News Roman
Font Style Normal
Text Size (regular text) 12
Font Size (footnote text) 10
Text in table-graphic 10


Paragraph Indent (First Line) 1 cm
Paragraph Spacing First 6 nk, then 0 nk (before and after 0 nk in tables and charts)
Line Spacing (1,15)
Bibliography Hanging and indentation 0,63 cm,

Alignment: Justify, 6 pt before December, then 0 pt, line spacing 1,15 cm.


TURKISH

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

2,5 cm

Alt Kenar Boşluk

2,5 cm

Sol Kenar Boşluk

2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk

2,5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Yazı Boyutu (normal metin)

12

Yazı Boyutu (dipnot metni)

10

Tablo-grafikteki metin

10

Paragraf Girintisi (İlk Satır)

1 cm

Paragraf Aralığı

Önce 6 nk, sonra 0 nk (Tablo ve grafiklerde önce ve sonra 0 nk)

Satır Aralığı

(1,15)

Kaynakça

Asılı ve girinti 0,63 cm, Hizalama: Her iki yana yasla, Aralık önce 6 nk, sonra 0 nk, satır aralığı 1,15 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISACA Makaledeki bilgilerin sıralaması ve font özellikleri:

TÜRKÇE BAŞLIK   (12 punto) (koyu)

İNGİLİZCE BAŞLIK  (12  punto) (normal)

Yazar Adı*   (12  punto) (koyu) (Yazı kabul edilip hakemden geldikten sonra yazılacaktır. İlk yüklemede yazar olmamalı.)

ÖZET (12 punto) (koyu)

Özet bilgi (10 punto) (normal)

Anahtar Kelimeler: (10 punto)

ABSTRACT (12 punto) (koyu)

Abstract text (10 punto) (normal)

Keywords: (10 punto)

Giriş ve Makale Metni -(12 punto) (Özetlerin hemen altında iki satır boşluktan sonra gelmelidir.)

Sonuç (12 punto)

Kaynakça (12 punto)

Başlıklar koyu olacak.

---------------

DETAYLAR:

*Türkçe ve İngilizce özeten fazla 200 kelime ve 10 punto

*Anahtar kelime / keywords:  3-5 kelime ve 10 punto

*Başlık: Makalenin yazıldığı dil ve İngilizce

Başka bir dilde yazılan makalelerde İngilizceye ek olarak, makale dilinde başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.

*Başlık: 12 punto koyu yazıyla, ortadan hizalanarak ve paragraf başı ve girinti olmadan yazılmalıdır.

*İç Başlıklar: Makale içerisindeki başlıklar koyu, her bir kelimesinin sadece ilk harfi büyük

*Sayfa Adedi: Makale 6 sayfadan az olmamalı ve 25 sayfayı geçmemelidir.

“Giriş” ve “Sonuç” bölümleri mutlaka bulunmalıdır

*Yazarın adı ve soyadı gönderilecek makalede yazılmamalıdır.

*Kongre ve sempozyum bildirilerinde toplantının adı, yeri ve tarihi; eğer basılmış ise sayfa numaraları ve varsa cilt numaraları kaynakçada belirtilmelidir.

 

-Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

-Dipnotlardaki atıflarda parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayım yılı ve sayfa numarası gelecek şekilde düzenlenmelidir. Örnek: (Yıldırım, 2009: 15).

-Dipnotta kullanılan eser kaynakçaya mutlaka konulmalıdır.

-Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde italik  olarak verilmeli

-Birebir olmayan alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilmelidir.

-Kısaltma kullanılacaksa Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nda belirtilen kısaltmalar esas alınmalıdır.

 

 

Kaynak Gösterme

Metin içi göndermelerde (atıflarda) ve kaynakçada APA sistemi esas alınmıştır.

Metin içi Kaynak Gösterme (Atıf)

*Makalede yapılacak atıflar, ilgili yerden hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayım yılı ve sayfa numarası sırasıyla verilmelidir.

*Cümle sonunda verilen atıflarda nokta, atıf parantezinden sonra konulmalıdır

(Yıldırım, 1996: 37).

 

Tek Yazar, Tek Çalışma

* İlgili yerden hemen sonra parantez içinde yazarın soyadı, eserin/çalışmanın yayım yılı ve sayfa numarası verilmelidir.

Örnek: (Yıldırım, 1996: 37)

* Atıfta bulunulan kaynak ciltlerden oluşuyorsa cilt numarası, sayfa numarasından önce ve Romen rakamlarıyla yazılır.

Örnek: (Dal, 1955: II/30)

* Bir kaynakta birbirini izleyen sayfalara atıfta bulunuluyorsa sayfa numaraları arasına kısa çizgi (-), farklı sayfalara atıf söz konusu ise virgül (,) konur.

Örnek: (Yıldırım, 1996: 37-45), (Yıldırım, 1996: 103, 106, 124)

İki Yazarlı Çalışma

* İki yazar varsa her ikisinin de soyadı yazılır ve araya kısa çizgi (-) konur.

Örnek: (Yıldırım-Aslan 1998: 15)

İkiden Fazla Yazarlı Çalışma

* İkiden fazla yazarlı çalışmalarda ilk iki yazarın soyadı araya kısa çizgi (-) konarak yazılır, ikinci yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması eklenir.

Örnek: (Yıldırım-Aslan vd. 1980: 157)

Bir Yazarın Aynı Yıl Yaptığı Çalışmalar

* Bir yazarın aynı yıl yaptığı çalışmalar, yıldan sonra a, b, c… harfleri eklenmek suretiyle ayırt edilir.

Örnek: (Yıldırım, 2016a: 25), (Yıldırım, 2016b: 78)

Soyadları Aynı Yazarların Çalışmaları

* Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda veya farklı yıllarda yaptığı çalışmalar yazarların soyadları yazıldıktan sonra adlarının ilk harflerinin kısaltılması yoluyla belirtilir.

Örnek: (Yıldırım, A. 2007: 46), (Yıldırım, H. 2003: 27)

Birden Fazla Çalışma

* Birden fazla çalışma kaynak gösterilecekse çalışmalar aynı parantez içinde, yayım yılı en eski tarihli olandan yeni olana doğru, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanır.

Örnek: (Edip, 1982: 120; Mustafa, 1996: 15)

 

Alıntılayan ya da Aktaran Kaynak

* Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir.

Örnek: (Aslan, 1955: 74’ten aktaran; Mustafa, 2007: 25)

 

Tüzel Kişi Yazarlı Kitaplar

Örnek: (TDK, 2012: 35), (TTK, 2006: 30)

 

Yazar veya Kurum Adı Belirtilmeyen Kitaplar

* Yazar veya kurum adı belirtilmemişse doğrudan kaynağın adı veya kısaltması (italik) yazılır. Kısaltma yapılmışsa “Kaynakça”da mutlaka açılımıyla birlikte verilmelidir.

Örnek: (Büyük Kültür Ansiklopedisi: I/59) veya  (BKA: I/59)

Elektronik Kaynaklar

* Yayım yılı biliniyorsa: (Mehmet, 2000: 7)

* Yayım yılı bilinmiyorsa belgeye erişim yılı yazılır: (Mehmet, 2018: 14)

Yayım Yılı Bulunmayan Basılı Kaynaklar

* Bir basılı kaynakta yayım tarihi kaydı yoksa yerine köşeli parantez içinde “t.y.” kısaltması kullanılır.

Örnek: (Osman, [t.y.]: 14)

Yasa ve Yönetmelikler

* Yasa veya yönetmeliğin adı ve kabul edildiği yıl parantez içinde verilir. Kısaltma da yapılabilir.

Örnek: (Milli Eğitim Kanunu, 1991) veya (MEK 1991).
   Kaynakça

Sadece makalede kullanılan kaynaklar “Kaynakça”ya alınmalı. Kaynaklar ana metnin sonunda yazar soyadlarına göre (Soyadı Kanunundan öncekiler için yazar adı esas alınır.) alfabetik olarak verilmelidir. Eser adları italik yazılmalıdır. Kaynaklar, mutlaka Latin alfabesi ile yazılmış olmalıdır.

Kitaplar ve Kitap Niteliğindeki Kaynaklar

Tek Yazarlı Kitaplar

Yazarın Soyadı, Adı (Basım Yılı). Kitabın Adı (İtalik). Basıldığı Şehir: Yayınevi.

Örnek: Aslanoğlu, Osman (2009). Ferhenga Çapemeniya Kurdî Kürtçe Basın Sözlüğü. İstanbul: Nûbihar Yayınları.

İki Yazarı Kitaplar

İki yazarlı eserlerde her iki yazar da verilir ve araya kısa çizgi (-) konur.

Örnek: Taner, Refika-Bezirci, Asım (1981). Edebiyatımızda Seçme Hikâyeler. İstanbul: Gözlem Yayınları.

* İngilizce yazılan makalelerde kısa çizgi (-) yerine and bağlacı veya & işareti kullanılır.

İkiden Fazla Yazarlı Kitaplar

İkiden fazla yazarlı eserlerde yalnızca ilk iki yazar belirtilir, diğerleri için “vd.” kısaltması kullanılır.

Örnek: Şvedova, Natalya-Uluhanov, İgor vd. (1980). Russkaya grammatika. Moskova: Nauka.

Bir Yazarın Aynı Yıl Yayımlanmış Kitapları

Bir yazarın aynı yıl yayımlanan eserlerini ayırt etmek için harfler kullanılır.

Örnek:     Bondarko, Aleksandr (1976a). Slav ve Balkan Dil Bilimi. Moskova: Nauka.

Bondarko, Aleksandr (1976b). Morfolojik Kategoriler Teorisi. Leningrad: Nauka.

Bir Yazara Ait Birden Fazla Kitap

Aynı yazara ait birden çok eser yayım yılına göre kronolojik olarak sıralanır.

Tüzel Kişi (Kurum) Yazarlı Kitaplar

Tüzel Kişi (Yayım Yılı). Kitap Adı. Basıldığı Şehir: Yayınevi.

Örnek: Türk Dil Kurumu (2012). Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK Yay.

Yazar veya Kurum Adı Belirtilmeyen Kitaplar

Örnek: Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (8 Cilt) (1977). İstanbul: Dergâh Yay.

Çeviri Kitap

Çeviri bir kitap söz konusuysa çevirenin/çevirenlerin adı eser adından sonra “çev.” kısaltmasıyla belirtilir.

Örnek: Fıscher, Steven Roger (1999). Dilin Tarihi. çev. Muhtesim Güvenç. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Kitap İçinde Bölüm

Yazarın Soyadı, Adı (Basım Yılı). “Bölüm Adı”. Kitap Adı (İtalik). ed. Adı Soyadı. Basıldığı Şehir: Yayınevi. Sayfa Aralığı.

Örnek: Klobukov, Evgeniy (2009). “Morfoloji”. Çağdaş Rus Dili. ed. Pavel Lekant. Moskova: Nauka. 402-585.

2Süreli Yayımlar

Dergi Makaleleri

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl). “Makalenin adı”. Dergi adı (Varsa) Cilt No (Sayısı): Sayfa Aralığı.

Örnek: Aslanoğlu, Osman (2009). “Veda’î’nin Divanındaki Bazı Dini Terim Ve İmgeler”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (60): 15-25.

Gazeteler

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl. Ay. Gün). “Yazının Başlığı”. Gazetenin Adı. (varsa) Sayfa numarası.

Örnek: Köse, Pınar (2017.11.16). “İdam sehpasından edebiyatın zirvesine: Dostoyevski”. Yeni Şafak.

Mülakat ve Röportajlar

Mülakat ve röportajlarda yazar adı olarak bunları yapan kişiler verilir.

Örnek: Yağmur, Özge (2019.01.21). “Tek kişilik oyunda 11 karaktere hayat vermek: Güle Güle Diva ile Selen Uçer Kampüs’te”. Hürriyet.

Tezler

Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). Tez Başlığı. Tez Tipi. Üniversitenin Bulunduğu Şehir: Üniversite Adı.

Örnek: Aslanoğlu, Osman (2018). Pervîn-i İ’tisâmî Divanının Tahlîli. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bildiriler

Yayımlanmış Bildiriler

Yazar Soyadı, Adı (Tarih). “Bildiri Adı”. Kitabın Adı (Varsa editör/hazırlayan). Etkinliğin Tarihi. Yayın yeri: Yayınevi. Sayfa Aralığı.

Örnek: Aslanoğlu, Osman (2019). Abdurrahman Aktepî’nin Divanında Geçen Şahsiyetler. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi.14-17 Şubat 2008. Yalova: Berikan yay. 635-655. 

Yayımlanmamış Bildiriler

Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Bildiri Adı”. Etkinliğin Adı. Etkinliğin Yapıldığı Şehir.

Örnek: Santhanam, E.-Martin, K. vd. (2001). “Bottom-up steps towards closing the loop in feedback on teaching: A CUTSD project”. Teaching and Learning Forum – Expanding horizons in teaching and learning. Perth, Australia.

Elektronik Kaynaklar

Web ortamında yayımlanmış dergilerden yapılan alıntılarda yayımın künyesi, erişim adresi ve tarihi yazılır.

Yazar Soyadı, Adı (Yayım Yılı). “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt No (Sayı): Sayfa Aralığı. Elektronik adres [Erişim Tarihi].

Örnek: Özdemir, Çağatay (2018). “Rusya’nın Doğu Akdeniz Stratejisi”. Seta Analiz (230): 1-20.http://setav.org/assets/uploads/2018/01/Analiz_230Rusya.pdf. [20.04.2018].

E-kitaplar

Yazarın Soyadı, Adı (Yayım yılı). İnternet Belgesinin Başlığı. Elektronik adres [Erişim Tarihi].

Örnek: Akkuş, Metin (2018). Nefi Divanıhttp://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/57741,nefi-divanipdf.pdf?0  [23.01.2019].

* Yayım yılı yoksa siteye erişim tarihi yıl ay ve gün olarak parantez içinde yazılır.

Örnek: Berkutova, Veronika (2018). “Feminitivı v russkom yazıke: lingvistiçeskiy aspekt”. Svobodnoye psihoanalitiçeskoye partnerstvo.https://www.psypart.com/feminitivy-lingvisticheskii-aspect. [18.12.2018].