Amaç

AIM -ARMANC

Creating and collecting dijital archive with academical articles about Kurdish language, literature, history and culture. With doing this it will help to fill empty of studies in this field.

TR-Kürt Dili, Kültürü, Edebiyatı ve Tarihi üzerine yapılan bilimsel çalışmaları akademik kriterlerden geçirerek bilim dünyasının hizmetine sunmak ve bu alanlardaki boşluğun doldurulmasına katkı sağlamaktır.


Kapsam

SCOPE - BERGEH

Our journal is an international refereed e-journal that accepts articles in fields such as Kurdish language, culture, literature and history.

The publication language of our journal is Turkish, all dialects of Kurdish, English, Arabic and Persian. 

TR-Dergimiz Kürt dili, kültürü, edebiyatı ve tarihi gibi alanlarda makaleler kabul eden uluslararası hakemli bir e-dergidir.