Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

ZAZAKÎ DE RAWEYA FERMANÎ

Yıl 2020, Cilt , Sayı 3, 99 - 108, 30.11.2020

Öz

Kaynakça

  • Arslan, İlyas (2019). Zaza Dilinde Fiiller, Ankara: Akademisyen Kitabevi.
  • Ayyıldız, Zülfükar (2019). Va. Şanlıurfa: Elif Matbaası.
  • Ballikaya, Huseyîn (2010). Dêvo Kor Estanikanê Gimgimî ra, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.

IMPERATIVE MODE IN ZAZAKI

Yıl 2020, Cilt , Sayı 3, 99 - 108, 30.11.2020

Öz

In this study, the imperative mode, one of the complex topics of zazaki grammar, is analyzed. Various comments have been made about the imperative and its inflection; Various studies have been done on this mode. The imperative is conjugated for the second and third person, there is no imperative for the first person. imperative refers to doing or not doing a job. This mode has two types in Arabic expressing command and prohibition. In this study, the concept of order is explained, and the conjugation of verbs according to this mode is shown. In the willing modes, the imperative mood is widely used and this mode is expressed in different ways in Zaza-speaking regions. The aim of this study is to explain the imperative mode in Zaza and to distinguish it from other subjunctive modes. In this study, grammar books and works written in zaz were used. In this study, the imperative mode is drawn according to both second and third person.

Kaynakça

  • Arslan, İlyas (2019). Zaza Dilinde Fiiller, Ankara: Akademisyen Kitabevi.
  • Ayyıldız, Zülfükar (2019). Va. Şanlıurfa: Elif Matbaası.
  • Ballikaya, Huseyîn (2010). Dêvo Kor Estanikanê Gimgimî ra, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.

ZAZAKÎ DE RAWEYA FERMANÎ

Yıl 2020, Cilt , Sayı 3, 99 - 108, 30.11.2020

Öz

Na xebate de gramerê Zazakî de mijaranê alozan ra yew, raweya fermanî ameya tedqîq kerdene. Derheqê raweya fermanî û antişê na rawe de cîya cîya şiroveyî ameyêkerdiş; nê mijarî ser o taye xebatî virazîyayê. Raweya fermanî seba şexsê dîyine û hîrêyine esta û seba şexsê yewinî formê raweya fermanî çin ê. Raweya fermanî hem kerdişî hem zî nêkerdişî îfade kena ke na rawe erebkî de sey emrî û nehyî di cure yê. Na xebate de mefhumê emrî yan fermanî ameyo îzahkerdiş, goreyê karan na rawe ameya antiş. Mîyanê raweyanê waştişî de raweya fermanî zaf zêde yena şuxulnayene û na rawe goreyê mintiqayanê Zazakî cîya şeklan de vejîyêna meydan. Amancê na xebate Zazakî de raweyê fermanî îzahkerdiş, mabênê na rawe û raweyanê bînan yê waştişî de abirnayîş o. Na xebate de kitabanê gramerî ra û berhemanê Zazakî ra îstîfade bîyo. Na xebate de raweya fermanî hem goreyê şexsê dîyiî hem zî goreyê şexsê hîrêyinî do îzah bibo.

Kaynakça

  • Arslan, İlyas (2019). Zaza Dilinde Fiiller, Ankara: Akademisyen Kitabevi.
  • Ayyıldız, Zülfükar (2019). Va. Şanlıurfa: Elif Matbaası.
  • Ballikaya, Huseyîn (2010). Dêvo Kor Estanikanê Gimgimî ra, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.

Ayrıntılar

Birincil Dil Kürtçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Gotarên Lêkolînî (Research Articles)
Yazarlar

Ahmet KIRKAN> (Sorumlu Yazar)
Mardin Artuklu Üniversitesi
0000-0003-3885-5218
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2020
Başvuru Tarihi 22 Kasım 2020
Kabul Tarihi 23 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kırkan, A. (2020). ZAZAKÎ DE RAWEYA FERMANÎ . Kurdiname , (3) , 99-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kurdiname/issue/57977/829590

 We are waiting for your articles for the November (7.) issue.
Kasım (7.) sayısı için makalelerinizi bekliyoruz.
Em ji bo jimara Mijdarê (7.) li hêvîya gotarên we ne.