Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

SORU SORMA BECERİSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORULARINI GELİŞTİRMEDEKİ ETKİSİ

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 45 - 62, 08.04.2015

Öz

Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının sordukları soruların bilişsel taksonomisinin ve yapısının (açık, kapalı) ortaya konulması ve okul öncesi öğretmen adaylarının soru sorma becerilerinin öğretim ile geliştirilmesidir. Araştırmada nitel araştırma çeşidi olan örnek olay incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesine göre 6 öğretmen adayı katılımcı olarak belirlenmiştir. Araştırmanın uygulamasında öğretmen adalarına soru yazmaları için “Soru Oluşturma Formu 1” verilmiştir. Daha sonra öğretmen adaylarının soru sorma becerilerini geliştirme amacıyla, bir hafta ve 12 saatten oluşan “Soru Sorma Becerisi Öğretim Programı” uygulanmıştır. Öğretim sonrasında öğretmen adaylarına “Soru Oluşturma Formu 2” verilerek tekrar soru yazmaları istenmiştir. Öğretimin öğretmen adaylarının sorulan üzerindeki etkisini belirlemek için, yüzde frekans tabloları verilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretim uygulanmadan önce öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak bilgi ve kapalı uçlu soru sordukları, öğretim sonrasında ise öğretmenlerin analiz, sentez değerlendirme sorularının oranlan ile açık uçlu sorulannm oranlannda artış sağladıklan görülmüştür

SORU SORMA BECERİSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORULARINI GELİŞTİRMEDEKİ ETKİSİ

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 45 - 62, 08.04.2015

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Neslihan Bay Bu kişi benim

Fatma Alisinanoğlu

Yayımlanma Tarihi 8 Nisan 2015
Gönderilme Tarihi 8 Nisan 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bay, N., & Alisinanoğlu, F. (2015). SORU SORMA BECERİSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORULARINI GELİŞTİRMEDEKİ ETKİSİ. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 45-62.

İletişim

Telefon Numarası: +90 0318 357 35 92

Faks Numarası: +90 0318 357 35 97

e-mail: sbd@kku.edu.tr

Posta Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Merkez Yerleşke, 71450, Yahşihan-KIRIKKALE

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.