Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 130 - 143 2019-07-02

FERRUH BOZBEYLİ’NİN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE “DEMOKRATİK SAĞ” KAVRAMI

İhsan Ömer Atagenç [1]


Demokratik Parti, Ferruh Bozbeyli, Türk Sağı
  • (1971). 72’ler Hareketi ve Demokratik Parti. Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi.(1973). Demokratik Parti Seçim Beyannamesi: 946 Hareketinin Manâ ve Felsefesi Etrafında Elele. Ankara: Ajans Türk Matbaacılık Sanayi.(1970). Demokratik Parti Tüzük ve Program. Ankara: Ajans Türk Matbaacılık Sanayi.Başkaya, F. (2011). Paradigmanın İflası: Resmi İdeolojinin Eleştirisine Giriş. Ankara: Özgür Üniversite Kitaplığı.Bora, T. (2012). “Türk Sağı: Siyasal Düşünce Tarihi Açısından Bir Çerçeve Denemesi”, İnci Özkan Kerestecioğlu, Güven Gürkan Öztan (Ed.). Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri (9-28). İstanbul: İletişim Yayınları.Bozbeyli, F. (1977). Birinci Cemre. İstanbul: Selçuklu Yayınları.Bozbeyli, F. (1976). Demokratik Sağ. İstanbul: Dergâh Yayınları.Bozbeyli, F. (1978). Politika Sınavı. İstanbul: Selçuklu Matbaası.Bozkır, G. (2013). “Cumhuriyetçi Güven Partisi”. Turgay Uzun (Ed.). İttihat ve Terakki’den Günümüze Siyasal Partiler (283-312). Ankara: Orion Kitabevi.Cizre, Ü. (2002). AP-Ordu İlişkileri: Bir İkilemin Anatomisi. İstanbul: İletişim Yayınları.Coşkun, A. (1978). Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol. İstanbul: Tekin Yayınevi.Çavdar, T. (1999). Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950’den Günümüze). Ankara: İmge Yayınları.Demir, D. C. (2017). “Altmışlı Yıllarda Merkez Sağ: Demirkırat’tan Adalet Partisi’ne Merkez Sağın Sancılı Serüveni”. Mete Kaan Kaynar (Haz). Türkiye’nin 1960’lı Yılları (483-517). İstanbul: İletişim Yayınları.Demirel, A. (2011). Birinci Meclis’te Muhalefet: İkinci Grup. İstanbul: İletişim Yayınları.Demirel, T. (2009a). “1946-1980 Döneminde Türkiye’de ‘Sol’ ve ‘Sağ’”. Ömer Laçiner (Ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler (413-450). İstanbul: İletişim Yayınları.Demirel, T. (2013). Adalet Partisi: İdeoloji ve Politika. İstanbul: İletişim Yayınları.Demirel, T. (2009b). “Ferruh Bozbeyli”. Ahmet Çiğdem (Ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakârlık (570-575). İstanbul: İletişim Yayınları. Ecevit, B. (2015). Atatürk ve Devrimcilik. İstanbul: İş Bankası Yayınları.Erdoğan, M. (2013). “Liberalizm ve Türkiye’deki Serüveni”. Murat Yılmaz (Ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Liberalizm (23-40). İstanbul: İletişim Yayınları.Erken, B. (2016). “Türkiye’de Merkez Sağ İdeolojisini Siyasi Hareket Üzerinden Temellendirme Denemesi”. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2): 191-222.Eroğul, C. (2013). Demokrat Parti: Tarihi ve İdeolojisi. İstanbul: Yordam Yayınları.Gevgilili, A., (1987). Yükseliş ve Düşüş. İstanbul: Bağlam Yayınları.Kili, S. (1976). 1960-1975 Döneminde Cumhuriyet Halk Partisinde Gelişmeler. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.Koçak, C. (2017). Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları: CHP İktidarının Sonu. İstanbul: İletişim Yayınları.Özdemir, H. (2011). “Siyasal Tarih (1960-1980)”. Sina Akşin (Yay. Yön.). Türkiye Tarihi Cilt 4: Çağdaş Türkiye 1908-1980 (191-264). İstanbul: Cem Yayınevi. Özdoğan, G.G. (2002). “Turan”dan “Bozkurt”a: Tek Parti Döneminde Türkçülük (1931-1946). İsmail Kaplan (Çev). İstanbul: İletişim Yayınları. Özel, S., Sarıkaya, A. (2013). “Türkiye’de Liberalizmin Prangaları”. Murat Yılmaz (Ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Liberalizm (452-473). İstanbul: İletişim Yayınları.Safi, İ. (2007). Türkiye’de Muhafazakâr Siyaset ve Yeni Arayışlar. Ankara: Lotus Yayınevi.Sönmezoğlu, F. (2006). II. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Politikası. İstanbul: Der Yayınları.Şener, M. (2010). Türkiye Solunda Üç Tarz-ı Siyaset: Yön, MDD ve TİP. İstanbul: Yordam YayınlarıŞeyhanlıoğlu, H. (2011). Türk Siyasal Muhafazakârlığının Kurumsallaşması ve Demokrat Parti. Ankara: Kadim Yayınları.Taşkın, Y. (2009). “Türkiye’de Sağcılık”. Ömer Laçiner (Ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler (451-473). İstanbul: İletişim Yayınları.Timur, T. (2003). Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş. Ankara: İmge Yayınları.Tunaya, T. Z. (1952). Türkiye’de Siyasî Partiler 1859-1952. İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları.Ünsal, A. (2002). Umuttan Yalnızlığa Türkiye İşçi Partisi 1961-1971. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.Ünsaldı, L. (2014). Bir Ekonomizm Eleştirisi: Türkiye’de Kalkınma Fikri. İstanbul: Heretik Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: İhsan Ömer Atagenç (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kusbder566573, journal = {Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4314}, address = {Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Kültür Merkezi B-Blok (Otogar Karşısı) Merkez/Kırklareli}, publisher = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {130 - 143}, doi = {}, title = {FERRUH BOZBEYLİ’NİN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE “DEMOKRATİK SAĞ” KAVRAMI}, key = {cite}, author = {Atagenç, İhsan Ömer} }
APA Atagenç, İ . (2019). FERRUH BOZBEYLİ’NİN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE “DEMOKRATİK SAĞ” KAVRAMI. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 130-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/46706/566573
MLA Atagenç, İ . "FERRUH BOZBEYLİ’NİN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE “DEMOKRATİK SAĞ” KAVRAMI". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 130-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder/issue/46706/566573>
Chicago Atagenç, İ . "FERRUH BOZBEYLİ’NİN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE “DEMOKRATİK SAĞ” KAVRAMI". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 130-143
RIS TY - JOUR T1 - FERRUH BOZBEYLİ’NİN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE “DEMOKRATİK SAĞ” KAVRAMI AU - İhsan Ömer Atagenç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 143 VL - 3 IS - 2 SN - -2602-4314 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi FERRUH BOZBEYLİ’NİN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE “DEMOKRATİK SAĞ” KAVRAMI %A İhsan Ömer Atagenç %T FERRUH BOZBEYLİ’NİN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE “DEMOKRATİK SAĞ” KAVRAMI %D 2019 %J Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4314 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Atagenç, İhsan Ömer . "FERRUH BOZBEYLİ’NİN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE “DEMOKRATİK SAĞ” KAVRAMI". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 2 (Temmuz 2019): 130-143 .
AMA Atagenç İ . FERRUH BOZBEYLİ’NİN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE “DEMOKRATİK SAĞ” KAVRAMI. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(2): 130-143.
Vancouver Atagenç İ . FERRUH BOZBEYLİ’NİN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE “DEMOKRATİK SAĞ” KAVRAMI. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(2): 143-130.