Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Effect of Vinegars on Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Prevotella İntermedia In vitro

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 83 - 86, 05.01.2021
https://doi.org/10.30934/kusbed.637099

Öz

Objective: The aim of this study was to evaluate the antibacterial effects of apple and grape vinegars against two of the periodontal pathogens that is Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Prevotella intermedia. Methods: The antibacterial activity of apple and grape vinegars on anaerobic oral pathogens was determined by agar disc diffusion method. CHX gluconate was used as a positive control. Bacterial plantings were repeated three times in the same microorganisms for vinegar and CHX gluconate. The differences between the average results were determined by variance analysis (ANOVA) and the mean values were compared with the Tukey test. Results: In the P. intermedia both apples (2 cm) and grape vinegar (1.9 cm) showed higher antibacterial activity than CHX gluconate (1.6 cm). In A. actinomycetemcomitans, 2% CHX gluconate showed higher antibacterial activity, but its antibacterial activity was reduced compared to of 1% CHX gluconate. Conclusion: Apple and grape vinegars can be used as an alternative to chlorhexidine for antibacterial effect to A. actinomycetemcomitans and P. intermedia.

Kaynakça

 • Löe H, Theilade E, Jensen SB. Experimental gingivitis in man. J Periodontol. 1965;36:177-187.
 • Löe H, Rindom SC. The effect of mouthrinses and topical application of chlorhexidine on the development of dental plaque and gingivitis in man. J Periodont Res. 1970;5:79-83.
 • Takenaka S, Ohsumi T, Noiri Y. Evidence-based strategy for dental biofilms: Current evidence of mouthwashes on dental biofilm and gingivitis. Jpn Dent Sci Rev. 2019:33-40.
 • Van LM, Slot D, Van der WG. Essential oils compared to chlorhexidine with respect to plaque and parameters of gingival inflammation: a systematic review. J Periodontol. 2011;82:174-194.
 • Baydaş B, Kavrut F. Ortodontik tedavi gören bireylerde farkli gargaralarin ağız sağlığına etkilerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2005;1:12-21.
 • Budak NH, Aykin E, Seydim AC, Greene AK, Guzel‐Seydim ZB. Functional properties of vinegar. J Food Sci. 2014;79:R757-R764.
 • Mohanty S, Ramesh S, Muralidharan N. Antimicrobial efficacy of apple cider vinegar against Enterococcus faecalis and Candida albicans: An in vitro study. J Adv Pharm Educ Res. 2017;7.
 • Yagnik D, Serafin V, Shah AJ. Antimicrobial activity of apple cider vinegar against Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Candida albicans; downregulating cytokine and microbial protein expression. Scientific reports. 2018;8:1732.
 • Liu JX, Werner J, Kirsch T, Zuckerman JD, Virk MS. Cytotoxicity evaluation of chlorhexidine gluconate on human fibroblasts, myoblasts, and osteoblasts. J Bone Joint Surg. 2018;3:165.
 • Karkehabadi H, Yousefifakhr H, Zadsirjan S. Cytotoxicity of Endodontic Irrigants on Human Periodontal Ligament Cells. Iran Endod. J. 2018;13:390.
 • Caudry SD, Klitorinos A, Chan EC. Contaminated toothbrushes and their disinfection. J Can Dent Assoc. 1995;61:511-516.
 • Mehta A, Sequeira PS, Bhat G. Bacterial contamination and decontamination of toothbrushes after use. N Y State Dent J. 2007;73:20-22.
 • Gujjari SK, Gujjari AK, Patel PV, Subhasini PV. Comparative evaluation of ultraviolet and microwave sanitization techniques for toothbrush decontamination. J Int Soc Prev Community Dent. 2011;1:20-26.
 • Kılınç B, Yavuz AB. Üzüm ve elma sirkelerinin buzdolabında depolanmış alabalık filetolarının mikrobiyolojik ve duyusal kalitesi üzerine etkileri. Biy Bil Araş Dergisi. 20114;1:21-29.
 • Raj VB, Madan Kumar PD, Balaji S. Effectiveness of Vinegar, Lime, and Salt Water as Potential Household Decontaminants for Toothbrushes. J Indian Assoc Public Health Dent. 2017;15:8-10.
 • Kiesow A, Sarembe S, Pizzey RL, Axe AS, Bradshaw DJ. Material compatibility and antimicrobial activity of consumer products commonly used to clean dentures. J Prosthet Dent. 2016;115,2:189-198
 • Tijare M, Smitha D, Kasetty S, Kallianpur S, Gupta S, Amith HV. Vinegar as a disinfectant of extracted human teeth for dental educational use. J Oral Maxillofac Pathol. 2014;18:1-14.
 • Cemeroğlu B, Yemenicioğlu A, Özkan M. Meyve ve sebzelerin bileşimi. Meyve ve sebze işleme teknolojisi, 2004;1:1-188.

Sirkelerin In vitro Ortamda Aggregatibacter actinomycetemcomitans ve Prevotella İntermedia Üzerine Etkisi

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 83 - 86, 05.01.2021
https://doi.org/10.30934/kusbed.637099

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, elma ve üzüm sirkelerinin, iki periodontal patojen olan Aggregatibacter actinomycetemcomitans ve Prevotella intermedia'ya karşı antibakteriyel etkilerini değerlendirmektir. Yöntem: Elma ve üzüm sirkelerinin anaerobik oral patojenler üzerindeki antibakteriyel aktivitesi agar disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. Pozitif kontrol olarak CHX glukonat kullanıldı. Bakteri dikimleri sirke ve CHX glukonat için aynı mikroorganizmalarda üç kez tekrarlandı. Ortalama sonuçlar arasındaki farklar varyans analizi (ANOVA) ile belirlenmiş ve ortalama değerler Tukey testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: P. intermedia'da hem elma (2 cm) hem de üzüm sirkesi (1,9 cm), CHX glukonattan (1,6 cm) daha yüksek antibakteriyel aktivite gösterdi. A.actinomycetemcomitans'ta, %2 CHX glukonat daha yüksek antibakteriyel aktivite gösterdi, ancak antibakteriyel aktivitesi %1 CHX glukonata kıyasla azaldı. Sonuç: Elma ve üzüm sirkeleri, A. actinomycetemcomitans ve P. intermedia'ya antibakteriyel etki için klorheksidine alternatif olarak kullanılabilir.

Kaynakça

 • Löe H, Theilade E, Jensen SB. Experimental gingivitis in man. J Periodontol. 1965;36:177-187.
 • Löe H, Rindom SC. The effect of mouthrinses and topical application of chlorhexidine on the development of dental plaque and gingivitis in man. J Periodont Res. 1970;5:79-83.
 • Takenaka S, Ohsumi T, Noiri Y. Evidence-based strategy for dental biofilms: Current evidence of mouthwashes on dental biofilm and gingivitis. Jpn Dent Sci Rev. 2019:33-40.
 • Van LM, Slot D, Van der WG. Essential oils compared to chlorhexidine with respect to plaque and parameters of gingival inflammation: a systematic review. J Periodontol. 2011;82:174-194.
 • Baydaş B, Kavrut F. Ortodontik tedavi gören bireylerde farkli gargaralarin ağız sağlığına etkilerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2005;1:12-21.
 • Budak NH, Aykin E, Seydim AC, Greene AK, Guzel‐Seydim ZB. Functional properties of vinegar. J Food Sci. 2014;79:R757-R764.
 • Mohanty S, Ramesh S, Muralidharan N. Antimicrobial efficacy of apple cider vinegar against Enterococcus faecalis and Candida albicans: An in vitro study. J Adv Pharm Educ Res. 2017;7.
 • Yagnik D, Serafin V, Shah AJ. Antimicrobial activity of apple cider vinegar against Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Candida albicans; downregulating cytokine and microbial protein expression. Scientific reports. 2018;8:1732.
 • Liu JX, Werner J, Kirsch T, Zuckerman JD, Virk MS. Cytotoxicity evaluation of chlorhexidine gluconate on human fibroblasts, myoblasts, and osteoblasts. J Bone Joint Surg. 2018;3:165.
 • Karkehabadi H, Yousefifakhr H, Zadsirjan S. Cytotoxicity of Endodontic Irrigants on Human Periodontal Ligament Cells. Iran Endod. J. 2018;13:390.
 • Caudry SD, Klitorinos A, Chan EC. Contaminated toothbrushes and their disinfection. J Can Dent Assoc. 1995;61:511-516.
 • Mehta A, Sequeira PS, Bhat G. Bacterial contamination and decontamination of toothbrushes after use. N Y State Dent J. 2007;73:20-22.
 • Gujjari SK, Gujjari AK, Patel PV, Subhasini PV. Comparative evaluation of ultraviolet and microwave sanitization techniques for toothbrush decontamination. J Int Soc Prev Community Dent. 2011;1:20-26.
 • Kılınç B, Yavuz AB. Üzüm ve elma sirkelerinin buzdolabında depolanmış alabalık filetolarının mikrobiyolojik ve duyusal kalitesi üzerine etkileri. Biy Bil Araş Dergisi. 20114;1:21-29.
 • Raj VB, Madan Kumar PD, Balaji S. Effectiveness of Vinegar, Lime, and Salt Water as Potential Household Decontaminants for Toothbrushes. J Indian Assoc Public Health Dent. 2017;15:8-10.
 • Kiesow A, Sarembe S, Pizzey RL, Axe AS, Bradshaw DJ. Material compatibility and antimicrobial activity of consumer products commonly used to clean dentures. J Prosthet Dent. 2016;115,2:189-198
 • Tijare M, Smitha D, Kasetty S, Kallianpur S, Gupta S, Amith HV. Vinegar as a disinfectant of extracted human teeth for dental educational use. J Oral Maxillofac Pathol. 2014;18:1-14.
 • Cemeroğlu B, Yemenicioğlu A, Özkan M. Meyve ve sebzelerin bileşimi. Meyve ve sebze işleme teknolojisi, 2004;1:1-188.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Diş Hekimliği
Bölüm Özgün Araştırma | Diş Hekimliği
Yazarlar

Mustafa Cihan YAVUZ (Sorumlu Yazar)
0000-0002-2861-8828
Türkiye


Yeşim DAĞLIOĞLU
0000-0001-8740-1162


Murat ÖZDAL
0000-0001-8800-1128

Yayımlanma Tarihi 5 Ocak 2021
Başvuru Tarihi 23 Ekim 2019
Kabul Tarihi 31 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kusbed637099, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8571}, address = {yy.kosbildergi@gmail.com}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {83 - 86}, doi = {10.30934/kusbed.637099}, title = {Effect of Vinegars on Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Prevotella İntermedia In vitro}, key = {cite}, author = {Yavuz, Mustafa Cihan and Dağlıoğlu, Yeşim and Özdal, Murat} }
APA Yavuz, M. C. , Dağlıoğlu, Y. & Özdal, M. (2021). Effect of Vinegars on Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Prevotella İntermedia In vitro . Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 7 (1) , 83-86 . DOI: 10.30934/kusbed.637099
MLA Yavuz, M. C. , Dağlıoğlu, Y. , Özdal, M. "Effect of Vinegars on Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Prevotella İntermedia In vitro" . Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2021 ): 83-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbed/issue/59476/637099>
Chicago Yavuz, M. C. , Dağlıoğlu, Y. , Özdal, M. "Effect of Vinegars on Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Prevotella İntermedia In vitro". Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2021 ): 83-86
RIS TY - JOUR T1 - Effect of Vinegars on Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Prevotella İntermedia In vitro AU - Mustafa Cihan Yavuz , Yeşim Dağlıoğlu , Murat Özdal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30934/kusbed.637099 DO - 10.30934/kusbed.637099 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 86 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-8571 M3 - doi: 10.30934/kusbed.637099 UR - https://doi.org/10.30934/kusbed.637099 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Effect of Vinegars on Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Prevotella İntermedia In vitro %A Mustafa Cihan Yavuz , Yeşim Dağlıoğlu , Murat Özdal %T Effect of Vinegars on Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Prevotella İntermedia In vitro %D 2021 %J Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2149-8571 %V 7 %N 1 %R doi: 10.30934/kusbed.637099 %U 10.30934/kusbed.637099
ISNAD Yavuz, Mustafa Cihan , Dağlıoğlu, Yeşim , Özdal, Murat . "Effect of Vinegars on Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Prevotella İntermedia In vitro". Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 / 1 (Ocak 2021): 83-86 . https://doi.org/10.30934/kusbed.637099
AMA Yavuz M. C. , Dağlıoğlu Y. , Özdal M. Effect of Vinegars on Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Prevotella İntermedia In vitro. KOU Sag Bil Derg. 2021; 7(1): 83-86.
Vancouver Yavuz M. C. , Dağlıoğlu Y. , Özdal M. Effect of Vinegars on Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Prevotella İntermedia In vitro. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 7(1): 83-86.
IEEE M. C. Yavuz , Y. Dağlıoğlu ve M. Özdal , "Effect of Vinegars on Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Prevotella İntermedia In vitro", Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 83-86, Oca. 2021, doi:10.30934/kusbed.637099