Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-8571 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbed


Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi'nde Temel ve Klinik Tıp Bilimleri, Diş hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sağlıkla ilgili alanlarda eğitim, Ebelik, Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler ve Psikoloji gibi alanlarda bilimsel yazılar yayımlanır. Etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve prospektif/retrospektif klinik çalışmalar, özgün araştırma, davetli derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türündeki makaleleri yayımlamaktadır.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazım Kuralları metnini incelemesi önerilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi' ne gönderilecek derleme yazılarının, davetli olması şarttır. Davetli olmayan derleme yazıları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle DOAJ (Directory of Open Access Journals) dizinine kabul edilmiştir. DOAJ yüksek kaliteli, açık erişimli, hakemli dergilere dizin oluşturan ve erişim sağlayan uluslarası saygın bir çevrimiçi dizindir.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11 Ekim 2019 tarihi itibariyle TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamına alınmıştır.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-8571 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbed
Kapak Resmi


Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi'nde Temel ve Klinik Tıp Bilimleri, Diş hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sağlıkla ilgili alanlarda eğitim, Ebelik, Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler ve Psikoloji gibi alanlarda bilimsel yazılar yayımlanır. Etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve prospektif/retrospektif klinik çalışmalar, özgün araştırma, davetli derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türündeki makaleleri yayımlamaktadır.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazım Kuralları metnini incelemesi önerilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi' ne gönderilecek derleme yazılarının, davetli olması şarttır. Davetli olmayan derleme yazıları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle DOAJ (Directory of Open Access Journals) dizinine kabul edilmiştir. DOAJ yüksek kaliteli, açık erişimli, hakemli dergilere dizin oluşturan ve erişim sağlayan uluslarası saygın bir çevrimiçi dizindir.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11 Ekim 2019 tarihi itibariyle TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamına alınmıştır.
Cilt 6 - Sayı 3 - 2 Eki 2020
 1. Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
  Sayfalar 167 - 173
  Oguz MUTLU , İ̇brahim UYGUN , Faruk ERDEN
 2. Nefrektomi Cerrahisi Sonrası Skolyoz Gelişimi ve Fizyoterapi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu
  Sayfalar 174 - 176
  Eylül Pınar KISA , Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER , Ela TARAKCI , Erbil OĞUZ
 3. Şeyletiella Dermatiti: Olgu Sunumu
  Sayfalar 177 - 179
  Aysun ŞİKAR AKTÜRK , Cansu ALAKBAROV , Ayşe TOPÇU , Evren ODYAKMAZ
 4. Tip 2 Diyabetli Hastalarda Diyabetik Periferik Nöropati Sıklığı, İlişkili Faktörler ve Farkındalık Durumunun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 180 - 185
  Esen ERTUR , Miraç VURAL KESKİNLER KESKİNLER, İrem Bozkurt ÇAKIR ÇAKIR, Ayse ERBAKAN , Aytekin OĞUZ
 5. A Comparative Clinicopathologic Analysis of Tonsillectomy and Adenoidectomy Cases: A Retrospective Study
  Sayfalar 186 - 193
  Büşra YAPRAK BAYRAK , Fatih MUTLU
 6. DEXA Çekimlerinde Yüksek Enerjili Radyonüklidlerden Salınan Gama Işınlarının Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçülerine Etkisi: Fantom Çalışması
  Sayfalar 194 - 198
  Nazenin İPEK IŞIKCI , Mustafa DEMİR, PH.D.
 7. Serebrovaskuler Hastalıklarda Erken Dönem Prognoz ve Değiştirilebilir Risk Faktörlerinin 27 Yıl Öncesi ile Kıyaslanması
  Sayfalar 199 - 202
  Musa ÖZTÜRK , Rabia Gökçen GÖZÜBATIK ÇELİK
 8. Klinik Örneklerden İzole Edilmiş Candi̇da parapsi̇losi̇s Suşlarının Bi̇yofi̇lm Oluşturma, Hemoli̇ti̇k ve Koagülaz Akti̇vi̇teleri̇ ile Anti̇fungal Duyarlılıklarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 203 - 208
  Sema Aşkın KEÇELİ , Melike KURT , Didem ÖZGÜR , Zehra Feza OTAĞ
 9. Kronik İnmeli Hastalarda Ritmik İşitsel Uyarı İle Bilateral Kol Eğitim Tedavisinin Üst Ekstremite Fonksiyonlarına ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 209 - 216
  Ilgın SADE , Mehmet AKSU , Çiğdem ÇEKMECE
 10. Practice and Knowledge Level of Health Professionals on Prevention of Tetanus
  Sayfalar 217 - 221
  İnan BEYDİLLİ , Fevzi YILMAZ , Murat DUYAN
 11. Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Losartan’ın İnternal Torasik Arter, Radial Arter ve Safen Ven Greftlerindeki Nitrik Oksit Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 222 - 226
  Cenk İNDELEN , Kamil Turan BERKİ
 12. Lazer Tarama Hızının Lazer Sinterleme ile Üretilen Metal Altyapıların Porselen Bağlantısı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 227 - 232
  Necati KALELİ , Çağrı URAL , Ahmet Serkan KÜÇÜKEKENCİ
 13. Evaluation of Changes in Nasopalatine Canal Morphology According To Dentition Status by Computed Tomography
  Sayfalar 233 - 237
  Ceren AKTUNA BELGİN , Gözde SERİNDERE
 14. Influence of Different Beverages on Color Stability and Whiteness of Adhesive Resin Cements
  Sayfalar 238 - 244
  Kubra DEGİRMENCİ , Mustafa Hayati ATALA
Dizinler
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü