Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-8571 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbed


Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Kocaeli University (KOU Sag Bil Derg; dergi kısaltması; ISSN: 2149-8571), 11 Ekim 2019 tarihi itibariyle TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamına alınmıştır.

Dergi, 31.05.2019 tarihi itibariyle DOAJ (Directory of Open Access Journals) dizinine kabul edilmiştir. Detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz: https://doaj.org/toc/2149-8571. DOAJ (Directory of Open Access Journals) yüksek kaliteli, açık erişimli, hakemli dergilere dizin oluşturan ve erişim sağlayan uluslarası saygın bir çevrimiçi dizindir. Şu anda 130 ülkeden 13,325 bilim dergisini barındırmakta olup bunların 10,337 adedinde makale bazlı arama yapılabilmekte ve 4,026,661 makaleyi dizinlemektedir

Dergi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Sağlık bilimleri ve tıp alanında akademik yayımcılık gerçekleştirmektedir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Dergimizde yayınlanan her makaleye DOI künyesi (DOI ön ek: 10.30934/kusbed.[Manuscript ID]) atanmaktadır.  Bir yıl içerisinde yayımlanan toplam üç sayısı, derginin bir cildini oluşturur.

Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Yayımlanan tüm makalelerin tam metin dosyalarına (PDF) http://dergipark.gov.tr/kusbed adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından tanımlandığı şekliyle açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.  

Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri başka hiçbir şekilde kullanılmaz. Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Derginin amacı, Türkiye ve dünyada, temel ve klinik tıp bilimleri ile diğer sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda bu gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönleriyle  tartışıldığı bilimsel bir platform oluşturmaktır.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışmaktadır. Dergi, bilimsel yayıncılıkta şeffaflık ve en iyi uygulama ilkelerine (doaj.org/bestpractice) uygunluk ilkelerinde hareket etmektedir.

Dergi, etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Gönderilen yazılar, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazarlara Bilgi metnini incelemesi önerilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde, makale gönderimi ve tüm yayım süreçleri (hakem değerlendirme, editör-yazar ve editör-hakem arasındaki tüm süreçler) DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.

Yazar(lar) makale(ler)i üzerindeki telife konu haklarını korumaktadırlar. Ayrıntılar için "Telif Hakkı Politikası" ve "CC lisans" metinlerine bakınız. Eserin ilk yayımlama hakkı dergiye aittir. 

Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir..  

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumlulukları eser sahibine aittir.  

  

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir."

M. Kemal ATATÜRK

                                                                                                                                                                      877a846e7972078db2f8bdd00096dbef.jpg


İletişim
Başeditör
Ad: Prof.Dr. Sema Aşkın KEÇELİ 
E-posta: sema.keceli@yahoo.com.tr 
Telefon: +90 262 303 48 36 | +90 505 312 26 53

Yayıncı Destek
Ad: Dr. Fatih Hunç 
E-posta: yy.kosbildergi@kocaeli.edu.tr 
Telefon: +90 554 862 42 44 | +90 262 303 72 57
 
Teknik İletişim
Ad: Dr. Fatih Hunç 
E-posta:fatihhunc@hotmail.com 
Telefon: +90 554 862 42 44 | +90 262 303 72 57
 
Dergi İletişim

Ad (Kısaltma): KOU Sag Bil Derg 
E-posta: yy.kosbildergi@kocaeli.edu.tr | yy.kosbildergi@gmail.com | editorkusbed@gmail.com 
Telefon: +90 262 303 48 36 - 72 57

Cep Tel: +90 554 862 42 44
Belge Geçer: +90 262 303 75 10 


Adres

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Semahat Aracı Onkoloji Hastanesi ve Palyatif

Bakım Merkezi yakını, Giriş Kat, Umuttepe Batı Yerleşlesi , 41001, İzmit / Kocaeli / Türkiye

Web sitesi: https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbed

whatsapp-icon.jpg  


Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-8571 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbed
Kapak Resmi


Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Kocaeli University (KOU Sag Bil Derg; dergi kısaltması; ISSN: 2149-8571), 11 Ekim 2019 tarihi itibariyle TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamına alınmıştır.

Dergi, 31.05.2019 tarihi itibariyle DOAJ (Directory of Open Access Journals) dizinine kabul edilmiştir. Detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz: https://doaj.org/toc/2149-8571. DOAJ (Directory of Open Access Journals) yüksek kaliteli, açık erişimli, hakemli dergilere dizin oluşturan ve erişim sağlayan uluslarası saygın bir çevrimiçi dizindir. Şu anda 130 ülkeden 13,325 bilim dergisini barındırmakta olup bunların 10,337 adedinde makale bazlı arama yapılabilmekte ve 4,026,661 makaleyi dizinlemektedir

Dergi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Sağlık bilimleri ve tıp alanında akademik yayımcılık gerçekleştirmektedir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Dergimizde yayınlanan her makaleye DOI künyesi (DOI ön ek: 10.30934/kusbed.[Manuscript ID]) atanmaktadır.  Bir yıl içerisinde yayımlanan toplam üç sayısı, derginin bir cildini oluşturur.

Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Yayımlanan tüm makalelerin tam metin dosyalarına (PDF) http://dergipark.gov.tr/kusbed adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından tanımlandığı şekliyle açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.  

Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri başka hiçbir şekilde kullanılmaz. Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Derginin amacı, Türkiye ve dünyada, temel ve klinik tıp bilimleri ile diğer sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda bu gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönleriyle  tartışıldığı bilimsel bir platform oluşturmaktır.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışmaktadır. Dergi, bilimsel yayıncılıkta şeffaflık ve en iyi uygulama ilkelerine (doaj.org/bestpractice) uygunluk ilkelerinde hareket etmektedir.

Dergi, etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Gönderilen yazılar, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazarlara Bilgi metnini incelemesi önerilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde, makale gönderimi ve tüm yayım süreçleri (hakem değerlendirme, editör-yazar ve editör-hakem arasındaki tüm süreçler) DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.

Yazar(lar) makale(ler)i üzerindeki telife konu haklarını korumaktadırlar. Ayrıntılar için "Telif Hakkı Politikası" ve "CC lisans" metinlerine bakınız. Eserin ilk yayımlama hakkı dergiye aittir. 

Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir..  

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumlulukları eser sahibine aittir.  

  

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir."

M. Kemal ATATÜRK

                                                                                                                                                                      877a846e7972078db2f8bdd00096dbef.jpg


İletişim
Başeditör
Ad: Prof.Dr. Sema Aşkın KEÇELİ 
E-posta: sema.keceli@yahoo.com.tr 
Telefon: +90 262 303 48 36 | +90 505 312 26 53

Yayıncı Destek
Ad: Dr. Fatih Hunç 
E-posta: yy.kosbildergi@kocaeli.edu.tr 
Telefon: +90 554 862 42 44 | +90 262 303 72 57
 
Teknik İletişim
Ad: Dr. Fatih Hunç 
E-posta:fatihhunc@hotmail.com 
Telefon: +90 554 862 42 44 | +90 262 303 72 57
 
Dergi İletişim

Ad (Kısaltma): KOU Sag Bil Derg 
E-posta: yy.kosbildergi@kocaeli.edu.tr | yy.kosbildergi@gmail.com | editorkusbed@gmail.com 
Telefon: +90 262 303 48 36 - 72 57

Cep Tel: +90 554 862 42 44
Belge Geçer: +90 262 303 75 10 


Adres

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Semahat Aracı Onkoloji Hastanesi ve Palyatif

Bakım Merkezi yakını, Giriş Kat, Umuttepe Batı Yerleşlesi , 41001, İzmit / Kocaeli / Türkiye

Web sitesi: https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbed

whatsapp-icon.jpg  


Cilt 6 - Sayı 1 - 12 Oca 2020
 1. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Palyatif Bakımda İlk Klinik Uygulama Deneyimleri
  Sayfalar 1 - 6
  Esra AKIN KORHAN , Duygu YILDIRIM , Seçil ÖZÇİFTÇİ , Yasemin TOKEM
 2. Vicdan Stresi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği
  Sayfalar 7 - 11
  Sena Dilek AKSOY , Kader MERT , İbrahim ÇETİN
 3. Evaluation of Postoperative Wound Culture Results at an Orthopedic Clinic: A Three-year Analysis
  Sayfalar 12 - 16
  Hicabi SEZGİN , Fikriye MİLLETLİ SEZGİN
 4. Deneysel Alerjik Konjonktivit Modelinde Çörek Otu Bileşenlerinden Timokinon'un Etkisi
  Sayfalar 17 - 22
  Tolga KOCATÜRK , Ayşe İpek AKYÜZ ÜNSAL , Ceren GÜNEL , Buket DEMİRCİ , İbrahim METEOĞLU , Harun ÇAKMAK , İmran KURT ÖMÜRLÜ
 5. Bilgisayarlı Tomografi Çekimlerinde Lens Tiroid ve Oral Mukoza Absorbe Radyasyon Doz Düzeylerinin Belirlenmesi: Fantom Çalışması
  Sayfalar 23 - 27
  Osman GÜNAY , Özcan GÜNDOĞDU , Mustafa DEMİR , Hatice Semrin TİMLİOĞLU İPER , İhsan KURU , Doğan YAŞAR , Serpil AKÖZCAN , Onur YARAR
 6. Investigation of Antimicrobial and Anti-Quorum Sensing Properties of Some Derivatives of Cephalosporanic acid, Ciprofloxacin, Norfloxacin, and Penicillanic Acid
  Sayfalar 28 - 33
  Sanaz HAMİDİ , Enis Fuat TÜFEKCİ , Neslihan DEMİRBAŞ , Yasemin ÜNVER , Ali Osman KILIÇ
 7. Onkolojik Tedavi Sürecinde Kanserli Çocuklar ve Ebeveynlerinin Nutrisyon Konusundaki Bilgi, Farkındalık ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 34 - 38
  Uğur DEMİRSOY
 8. Efficacy of Pulmonary Exercises in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
  Sayfalar 39 - 44
  İlgın SADE , Esin ŞİRİNTAŞ , Murat İNANIR , Çiğdem ÇEKMECE , İlknur BAŞYİĞİT
 9. Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Desteği Alan Hastalarda Yüz Bölgesindeki Basınç Yarası Gelişme Sıklığı ve Oluşumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 45 - 52
  Neslihan AKIN , Elif KARAHAN
 10. Voice-related Outcomes after Long-Term Androgen Treatment in Trans Males
  Sayfalar 53 - 58
  Seher SİRİN , Aslıhan POLAT
 11. Biliyer Darlık ve Zor Biliyer Taş Tedavisinde Yeni Nesil Dijital Kolanjiyoskopi Kullanımı
  Sayfalar 59 - 64
  Sadettin HÜLAGÜ , Göktuğ ŞİRİN
 12. Parasentezin Nadir Bir Komplikasyonu Rektus Kilif Hematomu
  Sayfalar 65 - 67
  Uğur ERGÜN
 13. Obesitiy: Its Complications and Available Medications
  Sayfalar 68 - 76
  Additiya PARAMANYA , Yash JAİN , Ahmad ALİ
Dizinler
Makale Gönderimi

Halihazırda Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Kullanıcısı mısınız?

OTURUM AÇINIZ

Henüz DergiPark'a ve/veya Dergimize Kayıtlı değil misiniz?

KAYIT İÇİN

Çevrimiçi öğeleri göndermek ve mevcut gönderilerin durumunu kontrol etmek için kayıt ve giriş yapmanız gerekmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü