Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Determination of Metal and Heavy Metal Residues in Buffalo Milk By ICP-MS

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 4, 468 - 471, 15.12.2018
https://doi.org/10.30607/kvj.462727

Öz

Buffalo milk has the highest value of fat ratio among milk used in food technology. Today, a significant amount of heavy metal found in the soil due to many reasons such as exhaust fumes, wastewater irrigation, industrial and mining activities. Therefore, the health of animal and human is significantly affected. The aim of this study was to determine the presence and  contamination level of metals/heavy metals as Al, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Hg, and Pb in 50 raw  buffalo milk samples obtained from Afyonkarahisar by using ICP-MS instrument. Contamination level of milk samples with Al, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se, and Mo was detected as 0.098, 0.001, 0.042, 0.331, 0.001, 0.076, 4.116, 0.011, and 0.022 ppm respectively. In addition, contamination level of Pb, As, Ag, Cd, and Hg was determined under LOD. This suggests that buffalo breeding and milk production are performed under suitable conditions preventing from heavy metal contamination. It is also assessed that the quantities and differences in other metal levels detected in the analysis may depend on the feeding of the animals and environmental conditions.

Kaynakça

 • Algan G. Konya Yöresi Süt Örneklerinde bazı ağır metallerin incelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 2002.
 • Anonim. Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği, Sayı : 28157, 29.Aralık.2011.
 • Ayar A. Demirulus H. Eğitim çağındaki gençlerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Gıda, 2000; 25(5): 371-376.
 • Bilgücü E. Kaptan B. Palabıyık İ. Öksüz Ö. The Effect of Environmental Factors on Heavy Metal and Mineral Compositions of Raw Milk and Water Samples. JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016; 13(4): 61-70.
 • Dündar MŞ. Altundağ H. Kaygaldurak S. Şar V. Acar A. Çeşitli endüstriyel atik sularda ağır metal düzeylerinin belirlenmesi. SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 2012; 16(1): 6-12.
 • El-Ansary MA. Determination of Heavy Metals Content (Cadmium and Lead) in Raw Cow’s and Buffalo’s Milk. Int. J. Curr. Res. Biosci. Plant Biol. 2017; 4(8): 116-120.
 • Govind P, Madhuri S. Heavy Metals Causing Toxicity in Animals and Fishes . Res. J. Animal, Veterinary and Fishery Sci, 2014; 2(2): 17-23.
 • Kan F. Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 2015.
 • Khan ZI. Ahmad K. Bayat A. Mukhtar MK. Sher M. Evaluation of lead concentration in pasture and milk: A possible risk for livestock and public health. Pakistan Journal of Zoology, 2013; 45(1): 79-84.
 • Li A. Du R. Zheng B. Meng J. Zhang J. Xiang A. Zhang X. Qi B. Wu Y. Zhou X. Zhang Y. Dong L. Pang X. Determination of Heavy Metals in Raw Milk Produced in Tangshan City, China. In MATEC Web of Conferences (Vol. 39). EDP Sciences, 2016.
 • Metin M. Süt Teknolojisi, Sütün Bileşimi ve İşlenmesi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 33. Ege Üniversitesi Basımevi, 802 s., Bornova, İzmir. 2001.
 • Özturan K. Erzurum ve çevresinde üretilen süt ve süt ürünlerinin mevsimlere göre mineral madde ve ağır metal içeriği. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 2010.
 • Renner E. Schaafsma G. Scott KJ. Micronutrients in milk. Food Science and Technology Abstracts, 1991; 23(11): 11-17.
 • Roy D. Bharathidhasan S. Mani V. Kaur H. Kewalramani N. Heavy Metal Contents in Cow and Buffalo Milk Samples from Haryana. Indian J. Anim. Nutr. 2009; 26(1): 29-33.
 • Seğmenoğlu MS. Türkiye’de Tüketime Sunulan Organik Ve Geleneksel Süt Ve Süt Ürünlerinin Bazı Metal Düzeyleri Yönünden Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 2012.
 • Tekinşen OC. Süt Ürünleri Teknolojisi 3. Baskı Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya. 2000.
 • Temurci H. Güner A. Ankara’da tüketime sunulan süt ve beyaz peynirlerde ağır metal kontaminasyonu., Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2006; 1(1-2): 20-28.
 • Uzunöz M. Gülşen M. Üniversite öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007; 3: 15-21.
 • Üçüncü M. A'dan Z'ye Peynir Teknolojisi. Cilt II. Ege Üni. Mühendislik Fak. Gıda Müh. Bölümü, 1233 s., İzmir. 2004.
 • Zheljazkov VD. Nielsen NE. Effect of heavy metals on peppermint and cornmint. Plant and Soil. 1996; 178 (1): 59-66.

Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 4, 468 - 471, 15.12.2018
https://doi.org/10.30607/kvj.462727

Öz

Manda sütü, gıda teknolojisinde kullanılan sütler arasında en yüksek yağ oranına sahiptir. Günümüzde egzoz dumanı, atık su ile sulama, endüstriyel ve madencilik faaliyetleri gibi birçok nedenden dolayı toprakta önemli miktarda ağır metaller bulunabilmektedir. Bu metaller hayvan ve insan sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Afyonkarahisar ilinden toplanan 50 çiğ manda sütünde Al, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Hg ve Pb gibi metallerin/ağır metallerin varlığını ve seviyesini ICP-MS ile belirlemektir. Süt örneklerinde Al, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se ve Mo seviyesi sırasıyla 0.098, 0.001, 0.042, 0.331 0.001 0.076, 4.116, 0.011 ve 0.022 ppm olarak tespit edilmiştir. Ağır metallerin (Pb, As, Ag, Cd ve Hg) ise tespit edilebilir limitin altında olduğu belirlenmiştir. Bu durum, manda yetiştiriciliğinin ve süt üretiminin ağır metal kontaminasyonundan uzak koşullar altında gerçekleştirildiğini göstermektedir. Ayrıca, diğer metal seviyelerindeki farklılıklar hayvanların beslenmesi ve çevresel koşullardan kaynaklanabilir.

Kaynakça

 • Algan G. Konya Yöresi Süt Örneklerinde bazı ağır metallerin incelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 2002.
 • Anonim. Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği, Sayı : 28157, 29.Aralık.2011.
 • Ayar A. Demirulus H. Eğitim çağındaki gençlerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Gıda, 2000; 25(5): 371-376.
 • Bilgücü E. Kaptan B. Palabıyık İ. Öksüz Ö. The Effect of Environmental Factors on Heavy Metal and Mineral Compositions of Raw Milk and Water Samples. JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016; 13(4): 61-70.
 • Dündar MŞ. Altundağ H. Kaygaldurak S. Şar V. Acar A. Çeşitli endüstriyel atik sularda ağır metal düzeylerinin belirlenmesi. SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 2012; 16(1): 6-12.
 • El-Ansary MA. Determination of Heavy Metals Content (Cadmium and Lead) in Raw Cow’s and Buffalo’s Milk. Int. J. Curr. Res. Biosci. Plant Biol. 2017; 4(8): 116-120.
 • Govind P, Madhuri S. Heavy Metals Causing Toxicity in Animals and Fishes . Res. J. Animal, Veterinary and Fishery Sci, 2014; 2(2): 17-23.
 • Kan F. Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 2015.
 • Khan ZI. Ahmad K. Bayat A. Mukhtar MK. Sher M. Evaluation of lead concentration in pasture and milk: A possible risk for livestock and public health. Pakistan Journal of Zoology, 2013; 45(1): 79-84.
 • Li A. Du R. Zheng B. Meng J. Zhang J. Xiang A. Zhang X. Qi B. Wu Y. Zhou X. Zhang Y. Dong L. Pang X. Determination of Heavy Metals in Raw Milk Produced in Tangshan City, China. In MATEC Web of Conferences (Vol. 39). EDP Sciences, 2016.
 • Metin M. Süt Teknolojisi, Sütün Bileşimi ve İşlenmesi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 33. Ege Üniversitesi Basımevi, 802 s., Bornova, İzmir. 2001.
 • Özturan K. Erzurum ve çevresinde üretilen süt ve süt ürünlerinin mevsimlere göre mineral madde ve ağır metal içeriği. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 2010.
 • Renner E. Schaafsma G. Scott KJ. Micronutrients in milk. Food Science and Technology Abstracts, 1991; 23(11): 11-17.
 • Roy D. Bharathidhasan S. Mani V. Kaur H. Kewalramani N. Heavy Metal Contents in Cow and Buffalo Milk Samples from Haryana. Indian J. Anim. Nutr. 2009; 26(1): 29-33.
 • Seğmenoğlu MS. Türkiye’de Tüketime Sunulan Organik Ve Geleneksel Süt Ve Süt Ürünlerinin Bazı Metal Düzeyleri Yönünden Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 2012.
 • Tekinşen OC. Süt Ürünleri Teknolojisi 3. Baskı Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya. 2000.
 • Temurci H. Güner A. Ankara’da tüketime sunulan süt ve beyaz peynirlerde ağır metal kontaminasyonu., Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2006; 1(1-2): 20-28.
 • Uzunöz M. Gülşen M. Üniversite öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007; 3: 15-21.
 • Üçüncü M. A'dan Z'ye Peynir Teknolojisi. Cilt II. Ege Üni. Mühendislik Fak. Gıda Müh. Bölümü, 1233 s., İzmir. 2004.
 • Zheljazkov VD. Nielsen NE. Effect of heavy metals on peppermint and cornmint. Plant and Soil. 1996; 178 (1): 59-66.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Recep KARA (Sorumlu Yazar)
Türkiye


Ulaş ACARÖZ Bu kişi benim


Zeki GÜRLER


Sinan İNCE
0000-0002-1915-9797


Damla ARSLAN-ACARÖZ

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kvj462727, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, number = {4}, pages = {468 - 471}, doi = {10.30607/kvj.462727}, title = {Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Kara, Recep and Acaröz, Ulaş and Gürler, Zeki and İnce, Sinan and Arslan-acaröz, Damla} }
APA Kara, R. , Acaröz, U. , Gürler, Z. , İnce, S. & Arslan-acaröz, D. (2018). Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi . Kocatepe Veterinary Journal , 11 (4) , 468-471 . DOI: 10.30607/kvj.462727
MLA Kara, R. , Acaröz, U. , Gürler, Z. , İnce, S. , Arslan-acaröz, D. "Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi" . Kocatepe Veterinary Journal 11 (2018 ): 468-471 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/38465/462727>
Chicago Kara, R. , Acaröz, U. , Gürler, Z. , İnce, S. , Arslan-acaröz, D. "Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi". Kocatepe Veterinary Journal 11 (2018 ): 468-471
RIS TY - JOUR T1 - Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi AU - Recep Kara , Ulaş Acaröz , Zeki Gürler , Sinan İnce , Damla Arslan-acaröz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30607/kvj.462727 DO - 10.30607/kvj.462727 T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 468 EP - 471 VL - 11 IS - 4 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - doi: 10.30607/kvj.462727 UR - https://doi.org/10.30607/kvj.462727 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi %A Recep Kara , Ulaş Acaröz , Zeki Gürler , Sinan İnce , Damla Arslan-acaröz %T Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi %D 2018 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 11 %N 4 %R doi: 10.30607/kvj.462727 %U 10.30607/kvj.462727
ISNAD Kara, Recep , Acaröz, Ulaş , Gürler, Zeki , İnce, Sinan , Arslan-acaröz, Damla . "Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi". Kocatepe Veterinary Journal 11 / 4 (Aralık 2018): 468-471 . https://doi.org/10.30607/kvj.462727
AMA Kara R. , Acaröz U. , Gürler Z. , İnce S. , Arslan-acaröz D. Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi. Kocatepe Veterinary Journal. 2018; 11(4): 468-471.
Vancouver Kara R. , Acaröz U. , Gürler Z. , İnce S. , Arslan-acaröz D. Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi. Kocatepe Veterinary Journal. 2018; 11(4): 468-471.
IEEE R. Kara , U. Acaröz , Z. Gürler , S. İnce ve D. Arslan-acaröz , "Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi", Kocatepe Veterinary Journal, c. 11, sayı. 4, ss. 468-471, Ara. 2018, doi:10.30607/kvj.462727

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108