Kocatepe Veteriner Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-1594 | e-ISSN 2147-6853 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |


Alanında kaliteli makaleler yayımlamayı hedef edinmiş olan dergimizin veri tabanlarında taranmaya devam edebilmesi ve bir üst veri dizinlere katılabilmesi için, makale kabullerinde Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu ve Editöre Mektup türünden yayınlarda kaliteli ve İngilizce yazılmış yayınlara öncelik verilmesineDerleme türünden yayınlarda ise davetli, spesifik alanlarda ve uluslararası okunabilirliği için sadece İngilizce olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.


"Mendeley" Kocatepe Veteriner Dergisi Kaynak Formatı için; View --> Citation Style --> More Styles --> Get More Styles --> Download Style 

Enter URL kısmına link yapıştırın:  "http://csl.mendeley.com/styles/219358631/KVJ-en-son"


Kocatepe Veteriner Dergisi

ISSN 1308-1594 | e-ISSN 2147-6853 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


Alanında kaliteli makaleler yayımlamayı hedef edinmiş olan dergimizin veri tabanlarında taranmaya devam edebilmesi ve bir üst veri dizinlere katılabilmesi için, makale kabullerinde Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu ve Editöre Mektup türünden yayınlarda kaliteli ve İngilizce yazılmış yayınlara öncelik verilmesineDerleme türünden yayınlarda ise davetli, spesifik alanlarda ve uluslararası okunabilirliği için sadece İngilizce olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.


"Mendeley" Kocatepe Veteriner Dergisi Kaynak Formatı için; View --> Citation Style --> More Styles --> Get More Styles --> Download Style 

Enter URL kısmına link yapıştırın:  "http://csl.mendeley.com/styles/219358631/KVJ-en-son"


Cilt 12 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. Bazı Deniz Alg Türlerinin Etanol ve Metanol Ekstraktlarının Antibakteriyel Aktivitelerinin Yersinia ruckeri Üzerinde Araştırılması
  Sayfalar 226 - 234
  Jale KORUN , Emine Şükran OKUDAN , Remziye Eda YARDIMCI , Gülşen TİMUR , Aycan ULUTAŞ , Mehmet GÖKOĞLU , Yağmur Saadet ÇELİK , Beytullah Ahmet BALCI
 2. Investigation of Some Physicochemical and Microbiological Quality Parameters of Toast Cheese Sold Retail in Afyonkarahisar Province
  Sayfalar 235 - 241
  Gökhan AKARCA , Oktay TOMAR
 3. Detection of Normal Renal and Liver Resistive and Pulsative Index Measurements in Kangal Dogs
  Sayfalar 242 - 245
  Lora KOENHEMSİ , Remzi GÖNÜL , Alper BAYRAKAL , Sinem ÜLGEN SAKA , Mehmet Erman OR
 4. Investigation of The Interaction Between Milk Urea Nitrogen (MUN) and Some Parameters in Determining The Level of Nutrition in Dairy Cows
  Sayfalar 246 - 253
  Mehmet TAYTAK , İsmail BAYRAM
 5. Investigation of Epidermal Growth Factor (EGF) Levels in Milk of Anatolian Buffaloes with Subclinical Mastitis
  Sayfalar 254 - 257
  Hande GÜRLER , Gül Fatma YARIM , Seçkin SALAR , Arzu FINDIK , Ayris GÖKÇEOĞLU , Aytaç AKÇAY , Ayhan BAŞTAN
 6. Protective Effect of N-Acetylcysteine on The Kidney and Liver Pathology Induced by NMDA Receptor Antagonist Mk-801 in Mice
  Sayfalar 258 - 263
  Murat Sırrı AKOSMAN , Hasan Hüseyin DEMİREL , Ruhi TÜRKMEN
 7. Anti-Proliferative Effect of Melamine on Human Colon Adenocarcinoma Cells
  Sayfalar 264 - 267
  Hidayet TUTUN
 8. Neonatal İshalli Buzağılarda 25 (OH) D3 Konsantrasyonlarının Araştırılması
  Sayfalar 268 - 276
  Hasan ERDOĞAN , Tahir ÖZALP
 9. Afyonkarahisar'da Aile Tipi İşletmelerde California Mastitis Test ile Saptanan Subklinik Mastitis Olguları ile İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 277 - 283
  Erhan ÖZENÇ
 10. Şarole Irkı Düvelerde Tohumlama Öncesi Beslenme Performansını ve Rasyon Maliyetlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 284 - 291
  Hıdır GÜMÜŞ
 11. Tekirdağ İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağım Hijyeni Uygulamaları ile Tank Sütü Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayılarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 292 - 299
  Sıla TOSUN , Duygu BAKİ ACAR
 12. Ankara’nın Mamak İlçesinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması
  Sayfalar 300 - 304
  Ayda KARADERE , Bilge KARATEPE
 13. Giardia Duodenalis ile Doğal Enfekte Köpeklerde Klinoptilolit ile Antiparaziter Kür Sağlanabilir Mi?
  Sayfalar 305 - 309
  Adnan AYAN , Songül ERDOĞAN
 14. Afyonkarahisar Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakımı ve Yaşama Gücünün Değerlendirilmesi
  Sayfalar 310 - 316
  Kemal YILDIRIM , Serdar KOÇAK
 15. Afyonkarahisar İlinde Yetiştirilen Koyunlarda Fascioliasis İnvazyonun Görülme Sıklığı ile Enfeksiyonun Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
  Sayfalar 317 - 321
  Bülent ELİTOK
 16. Effects of Prepartally Supplements of Vitamins and Trace Elements on Total Antioxidant and Oxidant Status and Udder Health Parameters on Day 14 Postpartum in Holstein-Friesian Cows
  Sayfalar 322 - 328
  Serdal KURT , Seçkin SALAR , Şükrü KÜPLÜLÜ , Ayhan BAŞTAN
 17. Farklı Katkı Maddelerinin Aksaray Malaklı Çoban Köpeği Spermasının Dondurulmasına Etkisi
  Sayfalar 329 - 335
  Caner ÖZTÜRK , ŞÜKRÜ Güngör , Halit Furkan DEMİR
 18. Investigation of Sox2, ß-III Tubulin and Nestin Expressions in Neuropsheres Differentiated from Bovine Adipose Derived Mesenchymal Stem Cells by Immunofluorescence Staining
  Sayfalar 336 - 342
  Özlem ÖZDEN AKKAYA , Tayfun DİKMEN , Shah NAWAZ
 19. Orta Anadolu ve Trakya'da Kızıl Tilkilerde (Vulpes vulpes) Dışkı Muayenesine Göre Bulunan Helmint Türleri
  Sayfalar 343 - 350
  Ali Tümay GÜRLER , Cenk Soner BÖLÜKBAŞ , Mustafa AÇICI , Şinasi UMUR
 20. Günlük Yaşamda Gıda Takviyesi Olarak Kullanılan Zencefil, Zerdeçal ve Karanfilin Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 351 - 356
  Özgür ALBUZ
 21. Cervical Insemination with Frozen Thawed Semen in Goats at Different Breeding Age
  Sayfalar 357 - 362
  Koray TEKİN
 22. Sezon Dışı Pırlak Koç Sperma Sulandırıcısına İlave Edilen Lipoik Asid ve Trolox’un Dondurma ve Çözdürme Sonrası Spermatolojik Parametreler, Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine
  Sayfalar 363 - 369
  Fatih AVDATEK , Deniz YENİ , Muhammed Kürşad BİRDANE , Mustafa GÜNDOĞAN
Dizinler
DİZİN

Kocatepe Veteriner Dergisi TUBITAK-ULAKBIM (TR Dizin 2015'den itibaren), Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstract, ResearchBib, SIS (Scientific Indexing Services), CiteFactor, CrossRef, Index Copernicus, Google Scholar, SJIFactortarafından taranmaktadır.