Kocatepe Veteriner Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-1594 | e-ISSN 2147-6853 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |


Alanında kaliteli makaleler yayımlamayı hedef edinmiş olan dergimizin veri tabanlarında taranmaya devam edebilmesi ve bir üst veri dizinlere katılabilmesi için, makale kabullerinde Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu ve Editöre Mektup türünden yayınlarda kaliteli ve İngilizce yazılmış yayınlara öncelik verilmesineDerleme türünden yayınlarda ise davetli, spesifik alanlarda ve uluslararası okunabilirliği için sadece İngilizce olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.


"Mendeley" Kocatepe Veteriner Dergisi Kaynak Formatı için; View --> Citation Style --> More Styles --> Get More Styles --> Download Style 

Enter URL kısmına link yapıştırın:  "http://csl.mendeley.com/styles/219358631/KVJ-en-son"


Kocatepe Veteriner Dergisi

ISSN 1308-1594 | e-ISSN 2147-6853 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


Alanında kaliteli makaleler yayımlamayı hedef edinmiş olan dergimizin veri tabanlarında taranmaya devam edebilmesi ve bir üst veri dizinlere katılabilmesi için, makale kabullerinde Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu ve Editöre Mektup türünden yayınlarda kaliteli ve İngilizce yazılmış yayınlara öncelik verilmesineDerleme türünden yayınlarda ise davetli, spesifik alanlarda ve uluslararası okunabilirliği için sadece İngilizce olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.


"Mendeley" Kocatepe Veteriner Dergisi Kaynak Formatı için; View --> Citation Style --> More Styles --> Get More Styles --> Download Style 

Enter URL kısmına link yapıştırın:  "http://csl.mendeley.com/styles/219358631/KVJ-en-son"


Cilt 14 - Sayı 1 - 31 Mar 2021
 1. Ordu’nun Mesudiye İlçesi Keçilerinde anti- Neospora caninum Antikorlarının ELISA Testi ile Araştırılması
  Sayfalar 1 - 5
  Deniz ÖZDAMAR, Bilge KARATEPE, Alparslan YILDIRIM
 2. Ratlarda Bortezomib Kaynaklı Dalak Hasarı Üzerine Berberinin Etkisinin Arginaz Aktivitesi ve Oksidan-Antioksidan Parametreler ile İncelenmesi
  Sayfalar 6 - 15
  Mustafa İLERİTÜRK, Tuba DOĞAN, Özge KANDEMİR
 3. Ratlarda 5-Fluorouracil ile İndüklenen Akciğer Toksisitesi Üzerine Naringinin Koruyucu Etkileri
  Sayfalar 16 - 25
  Semin GEDİKLİ, Elif ERBAŞ
 4. Konya İli Folklorunda Güvercin: 1. Hastalıklar ve Tedavileri
  Sayfalar 26 - 36
  Aşkın YAŞAR, Esra ÇELİK, Gökhan ASLIM
 5. Koyunlarda Plazma Sitokin ve Lipid Peroksidasyon Düzeylerine Yaşın Etkisi
  Sayfalar 37 - 44
  Mehmet SALİM, İbrahim DURMUŞ, Mehmet BAŞEĞMEZ, İsmail KÜÇÜKKURT, Abdullah ERYAVUZ
 6. Klinik Endometritisli İneklerde İntrauterin Kekik Esansiyel Yağı ile Birlikte Dimetil Sülfoksit Uygulamasının Klinik İyileşme Üzerine ve Serum Haptoglobin, Tümör Nekrozis Faktör ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 45 - 50
  Semra KAYA, Cihan KAÇAR, Oğuz MERHAN, Murat Can DEMİR, Umut Çağın ARI, Abuzer K. ZONTURLU
 7. Sığırlardan İzole Edilen Trichophyton verrucosum Suşlarının PCR –RFLP ile Moleküler Karakterizasyonu.
  Sayfalar 51 - 56
  Osman Yaşar TEL, Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE, Oktay KESKİN, Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK
 8. The Effects of Supplementing Different Vegetable Oils in the Diet of Quails on Growth, Carcass Traits and Serum Biochemical Parameters
  Sayfalar 57 - 64
  Zeynep KARA, Tuba BÜLBÜL
 9. Bafa Gölü’nden Avlanan Topan Kefal (Mugil cephalus, Linnaeus, 1758) Türü Balıklarda Ağır Metal Düzeyinin Belirlenmesi
  Sayfalar 65 - 70
  Süleyman ÖNER, Murat METLİ
 10. First Molecular Characterization of Hysterothylacium Fabri Larvae (Nematoda: Raphidascarididae) in the Mediterranean Sea Based on the Small Subunit Ribosomal RNA Gene Sequence
  Sayfalar 71 - 76
  Emrah SİMSEK, Neslihan SÜRSAL, Gupse Kübra KARADEMİR, Gökmen Zafer PEKMEZCİ
 11. Comparison of the Plant Heights and Relative Feed Values of Triticale and Vetch Mixtures Produced by a Hydroponic System
  Sayfalar 77 - 82
  Mine AKMAN, Şenol GÜZEL, Hıdır GÜMÜŞ
 12. Sağımda Geçen Gün Süresi Artmış Olan İneklerde Tohumlama Sonrası Karprofen Uygulamasının Gebe Kalma Oranı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 83 - 90
  Hasan ALKAN, Fatma SATILMIŞ, Ömer Faruk YEŞİLKAYA, Muhammed ÇİFTÇİ, Kübra KARAKAŞ ALKAN, Hüseyin ERDEM
 13. Aşağı Fırat Havzasında Veteriner Hekimliği Folkloru Üzerine Araştırmalar: Hayvanlar ile İlgili İnanışlar ve Uygulamalar
  Sayfalar 91 - 100
  Erhan YÜKSEL, Rahşan ÖZEN
 14. Kedi ve Köpeklerde Periodontal Hastalığın Oluşma İnsidansı ve Tedavi Seçenekleri
  Sayfalar 101 - 112
  Nedime ATAGÜR SELEK, Mustafa ARICAN
 15. Effect of Injectable Vitamin and Trace Element Administrations During Transition Period on Fertility in Brown Swiss Dairy Cows
  Sayfalar 113 - 122
  Murat YAZLIK, Mehmet Rıfat VURAL, Şükrü KÜPLÜLÜ, Mert PEKCAN
 16. Investigation of Ram Sperm Acrosome Integrity in Relation with Seminal Plasma Homocysteine and Nesfatin-1 Levels
  Sayfalar 123 - 128
  Caner OZTURK, Şükrü GÜNGÖR, Muhammed İNANÇ, Neşe Hayat AKSOY
 17. Kliniğe Göz Hastalıkları ile Getirilen Sahipli Hastalarda Katarakt Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma 2018-2020
  Sayfalar 129 - 136
  Kamuran PAMUK
 18. Comparison of the Pathomorphological and Immunohistochemical Findings of an Experimental Co-infection with Infectious Bronchitis Virus M-41 and Bordetella Avium in Chicks
  Sayfalar 137 - 148
  Mehmet BOZKURT, Günay ALÇIĞIR
 19. Effects of Surgical Skills of Veterinary Medicine Students on Postoperative Stress, Oxidative Stress and Pain in Bitches Undergoing Ovariohysterectomy
  Sayfalar 149 - 158
  Merve CAN, Oktay YILMAZ
 20. Perineal Hernialı Bir Köpekte Total Prostatektomi Olgusu
  Sayfalar 159 - 165
  Medine İrem BAŞER, Yusuf ŞEN, Şevket ÖZVEREL, Erfaneh PİRPANAHİ, Ozan AHLAT, Fati QOTI, Ali BUMİN, Osman KUTSAL
 21. Case of Fetal Maceration in a Dog
  Sayfalar 166 - 170
  Ece TUNÇ, Hacı Ahmet ÇELİK
 22. Clinical, Ultrasonographic and Pathologic Evaluation of Cystic Mucinous Gallbladder in a Dog
  Sayfalar 171 - 176
  Mustafa KABU, Mehmet BOZKURT, Durmuş Fatih BAŞER, Cenker Çağrı CINGI
Dizinler
DİZİN

Kocatepe Veteriner Dergisi TUBITAK-ULAKBIM (TR Dizin 2015'den itibaren), Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstract, ResearchBib, SIS (Scientific Indexing Services), CiteFactor, CrossRef, Index Copernicus, Google Scholar, SJIFactortarafından taranmaktadır.