Amaç

Kocatepe Veteriner Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin yayım organı olup, yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlamaktadır. Dergimiz Tek Tıp- Tek Sağlık politikası kapsamında Veteriner Hekimliği, Temel Bilimleri, Klinik öncesi ve klinik bilimleri, Zootekni ve Hayvan Besleme bilimleri ile Gıda Hijyeni, Mikrobiyolojisi ve Veteriner Halk Sağlığı bilim alanlarında insan ve hayvan sağlığını kapsayan ilgili Türkçe ve İngilizce hazırlanmış orijinal araştırmalara, kısa araştırmalara, derlemelere, olgu sunumlarına ve editöre mektup türü yayınlara yer vermektedir. 

Kapsam

Kocatepe Veteriner Dergisi’nde Veteriner Hekimliği, Hayvan Besleme ve Yetiştiriciliği, Gıda Güvenliği, Halk Sağlığı alanlarında insan, hayvan ve çevre sağılığını yakından ilgilendiren konularda; orijinal araştırma makalesi, kısa araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türü çalışmalar yayımlanmaktadır.