Amaç ve Kapsam

Kocatepe Veteriner Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesinin bir yayını olup, yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak çıkmaktadır. 

Dergimiz; Veteriner Hekimlik alanında Temel Bilimler, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimler, Zootekni ve Hayvan Besleme ve Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümlerinde ve yanı sıra Halk Sağlığı bilim alanında ve yine Tek Tıp-Tek Sağlık konsepti çerçevesinde olmak üzere hayvan, çevre ve insan sağlığını ilgilendiren konularda Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış orjinal araştırmalara, kısa araştırmalara, olgu sunumlarına ve editöre mektup türü yayınlara ve ayrıca spesifik bir alanda daha önce yayınlanmış çalışmaları olmak kaydıyla bu kapsamda hazırlanan derlemelere yer vermektedir.

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108