Dergi Kurulları

Yayıncı / Baş Editör

Prof. Dr. Turan CİVELEK

Dekan

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

Editor

Doç. Dr. Recep KARA

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

recepkara@aku.edu.tr
Doç. Dr. Deniz YENİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

dyeni@aku.edu.tr

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Muhammed Enes İNANÇ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

enesinanc@hotmail.comDoç. Dr. Ruhi TÜRKMEN

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ruhiturkmen@aku.edu.trDr. Öğr. Üyesi Özlem GÜCÜYENER HACAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ogucuyener@gmail.comDr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZDEN AKKAYA

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ozlemozden@aku.edu.tr

Alan Editörleri

Prof. Dr. Alpaslan YILDIRIM

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Parazitoloji Anabilim Dalı

yildirima@erciyes.edu.tr


Prof. Dr. Sadullah BAHAR

Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

sbahar@selcuk.edu.tr


Prof. Dr. Akın YAKAN

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Genetik Anabilim Dalı

yakan@mku.edu.tr


Prof. Dr. Kemal Kaan TEKİNŞEN

Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

kktekinsen@selcuk.edu.tr


Doç. Dr. Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU

Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

ahaydardedeoglu@aksaray.edu.tr

İngilizce Editörleri

Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Cerrahi Anabilim Dalı

idemirkan@aku.edu.tr


Doç. Dr. Ulaş ACARÖZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

ulasacaroz@aku.edu.tr

İstatistik Editörleri

Prof. Dr. İbrahim KILIÇ

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Biyoistatistik Anabilim Dalı

ibrahimkilic@aku.edu.tr


Doç. Dr. İlkay DOĞAN

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Biyoistatistik Anabilim Dalı

ilkaydogan@gantep.edu.tr

Organizsayon Komitesi

Prof. Dr. A. Fatih FİDAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Biyokimya Anabilim Dalı
ffidan@aku.edu.tr

Prof. Dr. Metin ERDOĞAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Medikal Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
erdogan@aku.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa KABU
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
mkabu@aku.edu.tr

Doç. Dr. Fatih AVDATEK
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
favdatek@aku.edu.tr

Dr. Barış DENK
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Biyokimya Anabilim Dalı
bdenk@aku.edu.tr

Araş. Gör. Murat KIRIKKULAK
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
muratkirikkulak@gmail.com

Araş. Gör. Hülya ATİK
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
hatik@aku.edu.tr

Araş. Gör. Beste SARAÇOĞLU
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Yabani Hayvan Hast. ve Ekoloji Anabilim Dalı
bsaracoglu@aku.edu.tr

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108