Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 292 - 299 2019-09-30

Tekirdağ İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağım Hijyeni Uygulamaları ile Tank Sütü Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayılarının Karşılaştırılması
The Comparison of Milking Hygiene with Bulk Tank Somatic Cell Count and Total Bacterial Count in Dairy Herds in Tekirdag Province

Sıla TOSUN [1] , Duygu BAKİ ACAR [2]


Sunulan çalışma ile Tekirdağ ilindeki aile tipi süt işletmelerinde meme sağlığı ve sağım hijyeni uygulamalarının incelenmesi, işletmelerden alınan tank sütü örneklerinde somatik hücre sayısı (SHS) ve toplam bakteri sayısı sonuçlarının değerlendirilmesi, elde edilen sonuçların karşılaştırılması ve eksikliklerin ortaya konulması amaçlandı. Tekirdağ ilinin farklı bölgelerinde bulunan 50 farklı işletme ve çiğ süt toplama merkezi seçilerek, 150 mL’lik steril kaplara süt örnekleri alındı. Süt örneklerinde SHS ve toplam canlı bakteri sayısı ölçüldü. Tank sütü örneklerinin alındığı gün aynı işletmelerin çalışanlarına ya da işletme sahiplerine anket uygulaması yapılarak işletmede uygulanan mastitis kontrol programlarına ait bilgiler değerlendirildi. Alınan tank sütü örneklerinde SHS ortalaması 560.204,08 (±12.399,769) hücre/mL, toplam canlı bakteri sayısı ortalama 1.796.718,36 (±156.573,31) kob/mL olarak tespit edildi. Yapılan anket ve laboratuvar analizleri sonrası işletmelerde sağım öncesi meme başlarının yıkanması, kurulanması, teat dipping, ön sağım ve ön sütün kontrolü, kuru dönem idaresi ve meme sağlığı kontrollerinin neredeyse hiç uygulanmadığı görüldü. Sonuç olarak, Tekirdağ ilinde bulunan aile tipi sütçü işletmelerde tank sütü SHS ve toplam canlı bakteri sayısının kabul edilebilir değerlerin üzerinde olduğu, bunun sebebinin işletmelerde uygulanmayan veya dikkat edilmeyen meme sağlığı kontrol programları olabileceği kanısına varıldı. Bu bölgedeki sütçü işletmelere meme sağlığını üst seviyelerde tutmak ve süt kalitesini en iyi düzeye getirebilmek amacıyla bu konuda yoğun eğitim seminerleri ve/veya bilgilendirme toplantılarının yapılmasının uygun olacağı kanaatine varıldı.       

The investigation of mammary health and milking hygiene procedures, bulk tank milk somatic cell count (SCC) and total bacterial counts, and detecting deficiencies and mistakes following the comparisons of results in Tekirdag province were aimed. The bulk tank milk samples were collected from 50 family farms. 150 mL of sterile milk samples were taken from milk tanks. Somatic cell counts and total viable bacterial counts were analyzed. On the milk sampling day, a questionnaire was filled out to farm personal or owner to evaluate mastitis control programs applied in the farms. In the bulk tank milk samples, mean SCC was found 560204.08 (±12399.769) cells/mL, and mean total viable bacterial count were found 1,796,718.36 (±156,573.31) CFU/mL. After survey and laboratory analyzes, it was detected that premilking cleaning and drying, teat-dipping, strip before milking, dry-cow management and mastitis control program procedures were using hardly ever. In conclusion, SCC and total bacterial count were higher than acceptable values due to the insufficient practice of mastitis control programs in the small and middle family farms in Tekirdag province. It was considered that some education seminars and/or contact meetings about this issue should be planned to increase mammary health status and milk quality. 

 • Akers RM. Lactation and The Mammary Gland, 1st Edition. Blackwell Publishing Company, Iowa, USA, 2002.
 • Akman N, Tuncel E, Tüzemen N, Kumlu S, Özder M, Ulutaş Z. Türkiye Sığırcılık İşletmelerinin Yapısı ve Geleceğin Sığırcılık İşletmeleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı 2, 11-15 Ocak 2010, Ankara, s 651-665.
 • Barkema HW, Schukken YH, Lam TJGM, Beiboer ML, Benedictus G, Brand A. Management Practices Associated with Low, Medium, and High Somatic Cell Counts in Bulk Milk, J Dairy Sci, 1998; 81(7): 1917-1927.
 • Barnouin J, Chassagne M, Bazin S, Boichard D. Management Practices from Questionnaire Surveys in Herds with Very Low Somatic Cell Score Through a National Mastitis Program in France. J Dairy Sci. 2004; 87:3989–3999.
 • Baştan A. İneklerde Meme Sağlığı ve Sorunları. Kardelen Ofset Matbaacılık, Ankara, 2010.
 • Bava L, Zucalli M, Sandrucci A, Brasca M, Vanoni L, Zanini L, Tamburini A. Effect of cleaning procedure and hygienic condition of milking equipment on bacterial count of bulk tank milk. J Dairy Res. 2011; 78: 211–219.
 • Blowey R, Edmondson P. Mastitis Control in Dairy Herds 2nd Edition. CAB International, Oxfordshire, UK, 2010.
 • Boor KJ, Brown DP, Murphy SC, Kozlowski SM, Bandler DK. Microbiological and chemical quality of raw milk in New York State. J Dairy Sci. 1998; 81(6): 1743-1748.
 • Chambers, JV. The microbiology of raw milk. in Dairy Microbiology Handbook. 3rd ed. R. K. Robinson, ed. John Wiley & Sons, Inc., New York. 2002, pp: 39-90.
 • Darbaz İ, Baştan A, Salar S. Investigation of udder health and milk quality parameters of dairy farms in Northern Cyprus. Part I: SCC and bacteriologic examination. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 2018; 65:145-154.
 • Elmadfa I, Meyer AL. Animal proteins as important contributors to a healthy human diet. Annu Rev Anim Biosci. 2017; 5: 4.1-4.21.
 • Gleeson D, O'Brien B, Flynn J, O'Callaghan E, Galli F. Effect of pre-milking teat preparation procedures on the microbial count on teats prior to cluster application. Irish Vet J 2009; 62: 461- 467.
 • Honkanen-Buzalski T, Pyölara S. Monitoring and Management of Udder Health at the Farm. In: Sandholm M, Honkanen-Buzalski THY Kaartinen L, Pyörala S. Eds. The Bovine Udder and Mastitis. University of Helsinki, Finland, 1995, 332-3378.
 • Jansen, Schaik V, Renes RJ, Lam TJGM. The effect of a national mastitis control program on the attitudes, knowledge, and behavior of farmers in the Netherlands. J Dairy Sci. 2010; 93: 5737–5747.
 • Jayaro BM, Pillai SR, Sawant AA, Wolfgang DR, Hedge NV. Guidelines for Monitoring Bulk Tank Milk Somatic Cell and Bacterial Counts. J Dairy Sci. 2004; 87: 3561–3573.
 • Jones GM, Sumner S. Testing Bulk Tank Milk Samples. Publication No.404-405, Virginia Coop. Ext., Virginia Tech, Blacksburg, 1999.
 • Koçyiğit R, Yılmaz O, Özenç E, Uçar M. Effect of some risk factors on subclinical mastitis in dairy cows. Kocatepe Vet J, 2016; 9(3): 185-193.
 • Köker A, Erdem H. Sağım ve Sağım Makinelerinin Temel İlkeleri. In: Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları, Medipres Yayıncılık, Malatya, 2016, s: 101-146.
 • Küplülü Ş, Vural R. Büyük Ruminantlarda Meme Sağlığı Kontrol Programları. In: Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları, Medipres Yayıncılık, Malatya, 2016, s: 261-294.
 • Lam TJGM, Van den Borne BHP, Jansen J, Huıjps K, Van Veersen JCL, Van Schaık G, Hogeveen H. Improving bovine udder health: A national mastitis control program in the Netherlands. J Dairy Sci. 2013; 96: 1301-1311.
 • Marshall RT. Standard Methods for Examination of Dairy Products. 16th ed. Am. Publ. Health Assoc., Inc., Washington, DC, 1992.
 • Murphy SC, Martin NH, Barbano DM, Wiedmann M. Influence of raw milk quality on processed dairy products: How do raw milk quality test results relate to product quality and yield? J Dairy Sci. 2016; 99: 10128–10149.
 • National Mastitis Council. Current Concepts of Bovine Mastitis Pages 40–41. Natl. Mastitis Council, Inc., Madison, WI, 1996.
 • Önal AR, Özder M. Trakya’da özel bir süt işleme tesisi tarafından değerlendirilen çiğ sütlerin somatik hücre sayısı ve bazı bileşenlerinin tespiti. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2007; 4(2): 195-199.
 • Pantoja JCF, Reinemann DJ, Ruegg PL. Associations among milk quality indicators in raw bulk milk, J Dairy Sci. 2009; 92: 4978-4987.
 • Patır B, Can ÖP, Gürses M. Farklı illerden toplanan çiğ inek sütlerinde somatik hücre sayıları. F Ü Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2010; 24(2): 87-91.
 • Petersson-Wolfe CS, Tholen AR, Currin J, Leslie KE. Practical methods for mastitis control. WCDS Adv Dairy Technol 2013; 25: 341-358.
 • Sharif A, Muhammad G. Mastitis control in dairy animals. Pakistan Vet J 2009; 29: 145-148.
 • TÜİK 2019. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Erişim Adresi: http://www.tuik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 17.05.2019.
 • Wustenberg M. Diagnosing Bulk Tank Milk Bacteria Counts. Tillamook Country Creamery Assoc, NMC Annual Meeting, 2009. Erişim Adresi: https://www.medvet.umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDF_AN/Diagnosis/DiagnosisBTMBacteriaCount.pdf.
 • Vural R, Ergün Y, Özenç E. Büyük Ruminantlarda Mastitis. In: Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları, Medipres Matbaacılık, 2016, s:149-259.
 • Zucalli M, Bava L, Tamburini A, Brasca M, Vanoni L, Sandrucci A. Effects of season, milking routine and cow cleanliness on bacterial and somatic cell counts of bulk tank milk, Journal of Dairy Research 2011; 78: 436–441.
Birincil Dil tr
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7449-175X
Yazar: Sıla TOSUN
Kurum: AFYON KOCATEPE UNIVERSITY

Orcid: 0000-0002-6884-2621
Yazar: Duygu BAKİ ACAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Scientific Research Projects Coordination Unit of Afyon Kocatepe University
Proje Numarası 18.SAĞ.BİL.27
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kvj582212, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {292 - 299}, doi = {10.30607/kvj.582212}, title = {Tekirdağ İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağım Hijyeni Uygulamaları ile Tank Sütü Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayılarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {TOSUN, Sıla and BAKİ ACAR, Duygu} }
APA TOSUN, S , BAKİ ACAR, D . (2019). Tekirdağ İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağım Hijyeni Uygulamaları ile Tank Sütü Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayılarının Karşılaştırılması. Kocatepe Veterinary Journal , 12 (3) , 292-299 . DOI: 10.30607/kvj.582212
MLA TOSUN, S , BAKİ ACAR, D . "Tekirdağ İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağım Hijyeni Uygulamaları ile Tank Sütü Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayılarının Karşılaştırılması". Kocatepe Veterinary Journal 12 (2019 ): 292-299 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/45621/582212>
Chicago TOSUN, S , BAKİ ACAR, D . "Tekirdağ İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağım Hijyeni Uygulamaları ile Tank Sütü Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayılarının Karşılaştırılması". Kocatepe Veterinary Journal 12 (2019 ): 292-299
RIS TY - JOUR T1 - Tekirdağ İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağım Hijyeni Uygulamaları ile Tank Sütü Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayılarının Karşılaştırılması AU - Sıla TOSUN , Duygu BAKİ ACAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30607/kvj.582212 DO - 10.30607/kvj.582212 T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 292 EP - 299 VL - 12 IS - 3 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - doi: 10.30607/kvj.582212 UR - https://doi.org/10.30607/kvj.582212 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Tekirdağ İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağım Hijyeni Uygulamaları ile Tank Sütü Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayılarının Karşılaştırılması %A Sıla TOSUN , Duygu BAKİ ACAR %T Tekirdağ İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağım Hijyeni Uygulamaları ile Tank Sütü Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayılarının Karşılaştırılması %D 2019 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 12 %N 3 %R doi: 10.30607/kvj.582212 %U 10.30607/kvj.582212
ISNAD TOSUN, Sıla , BAKİ ACAR, Duygu . "Tekirdağ İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağım Hijyeni Uygulamaları ile Tank Sütü Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayılarının Karşılaştırılması". Kocatepe Veterinary Journal 12 / 3 (Eylül 2019): 292-299 . https://doi.org/10.30607/kvj.582212
AMA TOSUN S , BAKİ ACAR D . Tekirdağ İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağım Hijyeni Uygulamaları ile Tank Sütü Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayılarının Karşılaştırılması. Kocatepe Veterinary Journal. 2019; 12(3): 292-299.
Vancouver TOSUN S , BAKİ ACAR D . Tekirdağ İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağım Hijyeni Uygulamaları ile Tank Sütü Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayılarının Karşılaştırılması. Kocatepe Veterinary Journal. 2019; 12(3): 299-292.